Beeldreportages rondom en in Gent

De markt begint bij de boer en zijn land

Bertrand Andries uit Bassevelde, de helpende hand voor zijn zoon en schoondochter, aspergetelers in volle grond.

Rondom Gent leveren 17 boeren direct aan hun klanten via de online boerenmarkt van Fermet. ‘s Ochtends geoogst, ‘s middags verpakt en ‘s avonds thuis of in de buurt geleverd. Verser dan waar dan ook. De boeren krijgen een eerlijke prijs en de klanten betalen amper meer of evenveel als in de supermarkt. Het zijn boeren die met een bio-label werken maar ook gangbare boeren die zoeken naar vormen van duurzamer landbouw. Een ding hebben ze gemeen: ze geloven in een directe band tussen boer en klant en tonen daarom graag wat ze doen en hoe ze dat doen, zoals ook blijkt uit deze beeldreportages.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated frank willemse’s story.