วิธีลงทุน ICO กับ DECENT

นับเวลาถอยหลังเหลืออีกไม่ถึง 24 ชั่วโมงแล้วครับ ที่ DECENT จะเปิดให้ลงทุน ภายใต้โบนัส 50% ใน 24 ชั่วโมงแรก

ขั้นตอนการลงทุน

ไปที่ https://sale.decent.ch/

https://sale.decent.ch/?lang=th — — ภาษาไทย

Step 1:

1.เลือกภาษาอังกฤษ

มี account หรือยัง?

2a ถ้ายัง ให้สร้างaccount

2b ถ้ามีแล้ว ให้ Login ได้เลย

3 จำนวน BTC ทั้งหมดที่ถูกระดมทุน

ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย:

ขั้นตอนที่ 1: คลิ๊กที่นี่ เพื่อเปิดใช้ Two-factor Authentication โดยคุณจะต้องใส่รหัสทุกครั้งเวลา log-in.

ขั้นตอนที่ 2: กด submit

ขั้นตอนที่ 3: ใส่รหัสที่ได้รับการยืนยันจาก mailbox

ขั้นตอนที่ 4:

1 หากคุณลงทุนด้วย bitcoine ให้ใส่ address ที่โชวใน box

2 หากลงทุนด้วยเหรียญคริปโตอื่นๆให้ลงทุนผ่าน Shapeshift

3 “BTC Invested“ — คือจำนวน BTC ที่คุณลงทุนไป

“DECENT Balance” — คือจำนวน DCT ที่คุณจะได้รับ

“Total Bitcoin collected” — คือจำนวน BTC ทั้งหมดที่ระดมทุนในDECENT

โดยเมื่อคุณโอน BTC เข้าไปแล้ว คุณจะเห็นจำนวนเงินที่คุณลงทุนไป และเหรียญที่คุณจะได้รับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทุนครับ

ขั้นตอนพิเศษ: สำหรับคนที่มีเหรียญคริปโตสกุลอื่นนอกเหนือจาก BCT

ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้เพราะยุ่งยากครับ ควรแปลงเหรียญเองและลงทุนผ่าน DECENT ACC ง่ายกว่า

ขั้นตอนการลงทุนโดยใช้ tutorial เพื่อลงทุนผ่าน Shapeshift

1 “Destination” address — นี่คือแอดเดรสปลายทางที่ซึ่งคุณจะได้รับ § การแปลงค่าจำนวนเป็น BCT

2 “Return Address (optional)” — สำหรับส่งเงินลงทุนกลับคือในกรณีที่ การทำธุรกรรมไม่สำเร็จ

3 เลือกสกุลเงินที่ต้องการแปลงเป็น BTC

4 กด submit เพื่อสิ้นสุดการทำธุรกรรม

Like what you read? Give Saknan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.