Coursera’daki Derin Öğrenme Kursuna Financial Aid Uygulaması ile Ücretsiz Kaydolmak

Deep Learning Türkiye
Feb 1 · 3 min read

Bu yazıda Coursera’nın sunmuş olduğu “Financial Aid” uygulamasına başvurarak, başvurulan kurslara ücretsiz olarak katılmayı ve sertifika almayı anlatacağız. Eğer bu kursa katılmaya maddi durumunuz uygun değil ise bu adımları uygulayabilirsiniz. Öğrenci iseniz Financial Aid başvurusunda bulunmanızı tavsiye ediyoruz.

Öncelikle bir Coursera hesabı oluşturmamız gerekiyor. https://www.coursera.org sitesine girdikten sonra sağ üstte bulunan Sign Up butonuna tıklayıp kaydoluyoruz.

Kayıt için gerekli yerleri doldurup Join for Free butonuna tıkladıktan sonra yönlendirildiğimiz sayfada uygun olan seçenekleri işaretleyip Submit butonuna tıklıyoruz.

E-posta adresimize gelen link ile hesabımızı onaylıyoruz.

Onaylama işleminden sonra Coursera’da sağ üst köşede ismimizin üstüne tıklayıp profil kısmına giriyoruz.

Burada ilgili kısımları doldurmamız Financial Aid başvurusunun sonucunu etkileyebilmektedir. Bu nedenle doldurmamızda fayda var. Profili doldurduktan sonra sağ üstte ismimizin yazdığı yere tıklayıp Settings kısmından “Name Verification” bölümünden ismimizi doğrulamamız gerekiyor. Burada görünen isim ileride bir kurstan alacağınız sertifikanın üstünde yazacaktır.

Bu adımları tamamladıktan sonra, sıra Financial Aid başvurusunu yapmaya geliyor. Sol üstte arama kutucuğuna “Deep Learning” yazdıktan sonra aşağıdaki resimde görünen kursa tıklıyoruz.

Kurs anasayfasında bulunan Courses bölümüne tıklıyoruz.

Bu kurs 5 adımdan oluşmaktadır. Her kurs için ayrı bir form doldurulmaktadır. İlk kursa tıklıyoruz.

İlk kursun sayfasına geldiğinizde sadece Enrollbutonu olabilir. Financial Aid yazısı ilk başta gözükmeyebiliyor. Aşağıda görülen Enrollbutonuna tıkladıktan sonra bir pencere açılacaktır. Açılan pencerede Audit’e tıklıyoruz.

Bu aşamadan sonra “Financial aid available” yazısı görünecektir. Yazının üstüne tıklıyoruz.

Açılan pencerede Continue to the applicationkısmına tıklıyoruz.

Yönlendirildiğimiz sayfada aşağıda gösterilen yerleri doldurduktan sonra Continuebutonuna tıklıyoruz.

Aşağıda görüldüğü gibi gerekli kutuları dolduruyoruz. Sırasıyla eğitim durumu, yıllık gelir (USD olarak), çalışma durumu, bu kurs için aylık ne kadar ödeyebileceğinizi giriyorsunuz.

Buradan sonraki iki kutu en önemlikısım olarak geçiyor. Financial Aid başvurunuzun kabul edilme ihtimalini arttırmak için bu kısımları özenle doldurmanızda fayda var. İlk soru “Neden finansal yardım başvurusunda bulunuyorsunuz?”, ikinci soru “Bu kursu almak size kariyer hedeflerinize ulaşmanızda nasıl yardımcı olacak?”. Her bir soruyu en az 150 kelimekullanarak, İngilizceözetlemeniz gerekiyor.

İlk soruda örneğin öğrenci iseniz; öğrenci olduğunuzdan, aynı zamanda burs alıyorsanız bu bursu ne şekilde harcıyorsunuz aylık gelirinizden bu kursa ne kadar ayırabileceğinizi ya da ayıramayacağınızı anlatabilir, okul saatlerinden dolayı çalışamayacağınızısı vs. bahsedebilirsiniz.

İkinci soru için, eğer bu alanda bir tez konusu seçecekseniz teziniz hakkında kısaca bahsedebilirsiniz. İleride çalışacağınız sektörü, bu sektörde çalışırken size ne gibi faydaları olacağını anlatabilirsiniz. Ayrıca aklınızda olan projelerden ve bu projeleri gerçekleştirmek için neden bu kursu almaya ihtiyaç duyduğunuz hakkında bilgi verebilirsiniz.

Bu kısımları da doldurduktan sonra alttaki kutuları da doldurup Submit Applicationbutonuna tıklıyoruz. Not:Bu iki kutuda dolduracağınız seçenekler sizin Financial Aid başvurunuzu etkilemeyecektir. Sadece Coursera’nın gelişimine yardımcı olmak içindir.

Başvuru formunu doldurduktan sonra karşımıza “We’ve received your financial aid application.” yazısı çıkacak ve size aşağıdaki gibi bir mail gelecektir.

Financial aid başvurunuz 15 gün içinde değerlendirilir. Bu 15 günlük süre zarfında kurstaki videoları izleyebilirsiniz. Eğer kabul edilirse aşağıdaki gibi bir mail gelecektir.

Deep Learning Türkiye

Türkiye'nin En Büyük Yapay Zeka Topluluğu tarafından yapay zekanın alt dalları olan makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarındaki Türkiye'den üretilen içerikleri bulabilirsiniz.

Deep Learning Türkiye

Written by

Deep Learning Türkiye

Türkiye'nin En Büyük Yapay Zeka Topluluğu tarafından yapay zekanın alt dalları olan makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarındaki Türkiye'den üretilen içerikleri bulabilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade