Endüstri 4.0 Başlangıç Rehberi (Üretim Sektörleri için)

Cihan Ozhan
Oct 10, 2020 · 7 min read

Endüstri 4.0 Başlangıç Rehberi (Üretim Sektörleri için)

Merhabalar,

Istanbul Sanayi Odası üyeleri için online olarak verdiğim Endüstri 4.0 Başlangıç rehberi eğitimimin video kaydı, sunum ve sunumun makale halini paylaşıyorum.

ISO tanıtım bağlantısı : https://eoda.iso.org.tr/Seminer/SeminerDetay?seminerKodu=EGT6220

Bu eğitime 500’e yakın Endüstri profesyoneli online olarak katılmıştır.

Sunum

Video

https://www.youtube.com/watch?v=xVln4HU450Q

Cihan Özhan

 • Veri & Veritabanı Odaklı Teknolojiler
 • PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, Redis, Cassandra
 • BigData, Veri Analizi
 • Programlama Dilleri
 • Go, Python, Rust, C#, C/C++, Java
 • Yazılım Geliştirme
 • Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Blockchain
 • Web, Mobile, Back-End, Microservice, Sistem Programlama
 • Odaklanılmış Çalışma Alanları
 • Otonom Sistemler, Otonom Fabrikalar
 • SaaS, PaaS, FaaS, RaaS, IaaS, MaaS, MLaaS
 • Cloud Infrastructure Dev, Blockchain, ML & DL, Computer Vision
 • Online ve Basılı Yayınlar
 • 2.500 video, 1 kitap, 70+ kurumsal eğitim, 10+ seminer vb…

Girişimler

Endustri.Co

http://endustri.co

 • Endustri.Co yeni nesil bir Endüstri topluluğu organizasyonudur.
 • Topluluk, organizasyon, etkinlik, eğitim ve bilgi paylaşımı alanlarındaki sektörlerin sorunlarını çözmeyen eski yöntemleri yeni ve bir teknoloji girişimcisi bakış açısı ile ele çözer.

Endüstri 4.0 Ne Değildir?

 • Bir donanımya da yazılım satın almak değildir.
 • Her şeyi bir anda değiştirecek sihirli bir değnek değildir.
 • Kendi kendine bir yol haritası oluşturarak uygulamak değildir. Ekip işidir.
 • Öğrenmeden çıkılacak bir yol değildir.
 • Plansız uygulanabilecek bir yol değildir.
 • Nitelikli personel olmadan, onları öncelik görmeden yola çıkmak hiç değildir.

Endüstri 5.0?

Endüstri 5.0!

Aynı Anlam, Farklı Tanım!

 • Endüstri 4.0 ya da I40
 • Dijital Dönüşüm
 • Karanlık Fabrika
 • İnsansız Fabrika
 • Otonom Fabrika
 • Akıllı Fabrika
 • Akıllı Üretim

Biraz İstatistik!

 • 2030 yılına kadar dünya ekonomisi 20 trilyon dolara yakın olacak öngörüsü
 • 4 trilyon doları sanayiden…
 • Dünya’da yapay zeka alanında en çok patent Çin ve ABD’de…
 • Dünya’da robotların %70’i sadece 5 ülkede kullanılıyor:
 • ABD, Almanya, Çin, Kore, Japonya
 • 2015–2019 arasında ABD’de robot kullanımı %55 artarken işsizlik oranı %42 düşer:
 • Almanya’da ise %6 istihdam artırıyor bu durum.
 • Teknoloji insanları işsiz bırakmayacak! Onları daha kalifiye ve insani alanlara yönlendirecek…
 • 2000 şirket ile yapılan araştırmaya göre(McKinsey, 2015):
 • Almanlar Endüstri 4.0’da önde değil… Şaşırmayın…
 • Almanya AR-GE harcamalarının sadece %15’ini Endüstri 4.0’a ayırıyor, Amerika ise %29’unu…
 • Araştırmaya katılan şirketlerin %80’i Dünya’daki ve kendi iş modellerinin değişeceğine inanıyor.
 • ABD’li şirketlerin %92’si yeni rakipler beklerken Alman şirketlerde bu oran %46…
 • İstatistikler bu kadar…

Endüstri 4.0 Alt Teknolojileri

 • Yapay Zeka
 • Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision
 • Robotik
 • Endüstriyel Robotik
 • Otonom Mobil Robotik (AMR)
 • Blockchain
 • Protokol Seviyeli
 • Uygulama Seviyeli
 • Internet of Things
 • IoT : Internet of Things
 • IIoT : Industrial Internet of Things

Yapay Zeka : https://medium.com/bili%C5%9Fim-hareketi/yapay-zeka-geli%C5%9Ftirme-rehberi-v1-d8ff0c6cabf

Blockchain : https://medium.com/bili%C5%9Fim-hareketi/blockchain-uygulama-geli%C5%9Ftirme-rehberi-genel-bak%C4%B1%C5%9F-v1-6400c4ea4024

Endüstri 4.0

Daha Alt Teknolojiler

 • Cloud Computing
 • ML & DL & Computer Vision
 • Robotics [Industrial Robotics, Autonomous Mobile Robotics]
 • IoT & IIoT
 • Blockchain
 • Digital Twin
 • Autonomous Vehicles
 • Mobile Devices
 • Data [Database, Big Data, Data Analytics & Visualisation]
 • Real-Time Systems [Data Processing, Fast Data Processing]
 • Augmentation [Simulation, AR, VR, Mixed Reality]
 • 3D Printing
 • Smart Sensors
 • Augmentation
 • Human-Machine Interfaces
 • Wearable Technologies [Wearable Robotics]
 • Nanotechnology
 • Biotechnology
 • Security [Data Security, Encryption]

Cloud Computing

Teknoloji Konseptler Sözlüğü

 • SaaS : Software as a Services
 • IaaS : Ifrastructure as a Services
 • PaaS : Platform as a Services
 • RaaS : Robotics as a Services
 • FaaS : Function as a Services
 • FaaS : Factory as a Services
 • MLaaS: Machine Learning as a Services
 • MaaS : Manufacturing as a Services
 • AnaaS : Analytics as a Services
 • DBaaS : Database as a Services
 • IoTaaS : IoT as a Services

Daha fazlası : https://en.wikipedia.org/wiki/As_a_service

Dijital İkiz

Otonomizasyon

Araçlar & Robotlar

Augmentation

(AR, VR, Mixed Reality)

3D Printing

Giyilebilir Teknolojiler

Blockchain

Endüstri 4.0’ın 3 Temel Süreci

 • Fizikselden Dijitale
 • Mekanik ortamdan dijital ortama veri aktarmak.
 • Dijitalden Dijitale
 • Dijitale aktarılan verinin yapay zeka algoritmasına aktarılması.
 • Dijitalden Tekrar Fiziksele
 • Yapay zeka ve analizler ile dijital veriden üretilen verinin tekrar fiziksel ortam olan fabrika makine/donanım ortamına aktarılması.

I40 Projesinden Önce!

 • Şirket Dönüşüme Hazır Mı?
 • Genel altyapı hazır mı? (Güç kaynağı, internet, yer, ulaşım, ısıtma/soğutma, tedarik vb.)
 • Dönüşüm için yönetici seviyesinde istek, motivasyon ve destek var mı? Yönetim desteği yoksa dönüşüm mümkün olmaz!
 • Personeller dönüşüme hazır mı? Dönüşüm konusunda istekli olmayan personel ile süreç yürütülemez. İkna ya da yeniden konumlandırmaya gidilebilir.
 • Hayal kurmak önemlidir fakat hayalleri gerçekleştirmek için gerçekçi yöneticiler dönüşümü yönetmelidir.
 • Dijitalleşmenin Temel Gereksinimleri Hazır Mı?
 • Düzgün çalışan websitesi, gerekiyorsa e-ticaret altyapısı, sosyal medya çalışmaları vb…
 • E-Fatura, E-İmza, temel ERP-CRM gibi çözümler zaten kullanılıyor mu? Bunlar artık demirbaş!
 • Mali Durum Dönüşüme Uygun Mu?
 • Her dönüşüm masraflı olur. Hayal edilen noktaya ulaşmak için yeterli mali kaynak var mı?
 • Eğer mali kaynak yok ise dönüşüm süreci yarıda kalabilir ve bu başarısızlık her şeyi eskisinden de geriye götürebilir. Çoğu şirket doğru planlanmamış dönüşüm süreçleri nedeniyle batabiliyor. Planlı, disiplinli ve süreci ciddi şekilde yönetmeli!
 • Endüstri 4.0 Strateji Ön Haritasını Oluşturmak
 • Nerede olman gerektiğini belirle.
 • Şuan neredesin? Konumunu belirle.
 • Nerede olduğun ve olmak istediğin yer arasındaki mesafe ve eksikleri belirle.
 • Bu eksikleri göz önünde bulundurarak net hedefler belirle.
 • Bu hedefler arasından işletmenin değerini ve işlevselliğini en çok artıracak olanları öne al.
 • Bu hedeflerin genel strateji planı ve hedef öngörüsü ile uyumluluğunu kontrol et.
 • Bir Deneme Projesi Belirle
 • Tüm sorunları tek seferde çözemezsin! Öncelikli küçük ve kolay bir deneme projesi belirle.
 • Bu test projesinde elde edilecek başarı, sonrakiler için motivasyon ve referans noktası olacak.
 • Deneme projesi Endüstri 4.0 için gerekli ürün-hammaddeden müşteriye kadar olan tüm süreçleri içermelidir.
 • Asla yalnız hareket etme! Şirket dışından o konuda uzman olan kişi/kurumlar ile çalış.
 • Bu projedeki her adım, sorun/çözüm ve hatalarından oluşan bir veri havuzu oluştur.
 • İhtiyacın Olan Yetenekleri Tanımla
 • Deneme projesinin sonuçlarından oluşan verileri analiz et ve bu başarıyı nasıl genele yayabileceğin üzerinde yeni bir strateji planı oluştur.
 • Bu planı genele yaymak için hangi yeteneklere ihtiyacın var?
 • Bu yetenekte personel yoksa bu sorunu nasıl çözeceksin?
 • Bu planı genele yaymak için hangi teknolojilere ihtiyacın var.
 • Bu teknolojileri en uygun maliyet ile nasıl edineceksin? Bilmiyorsan mutlaka bir bilen vardır. Ona danış.
 • Veri Analizinde Uzmanlaş!
 • Veri, bir fabrika için elektrik gibidir. Ona bu önemi vermeden başaramazsın.
 • Veri, geleceği öngörebilmek için gereken bir araçtır. Onu ürünün kadar iyi analiz etmelisin.
 • Dijital Bir İşletmeye Dönüş
 • Kağıt, sözlü, mail, telefon ya da benzeri şekilde ilerleyen tüm süreçleri otomatikleştir.
 • Bu bir şirket kültürüne dönüştürülmelidir.
 • Makine/teçhizat, personel ve işletme ile ilgili her bir parça veriyi bir veri havuzunda topla.
 • Geri Bildirimlerde Uzmanlaş
 • Ürün, hizmet, müşteri, zaman, oran vb. tüm alt veri kümeleri müşteri odaklı kayıt edilmeli.
 • Dönüşüm ve başarıda müşteriden daha önemli halka personeldir. Çalışanların tüm süreç, ürün, hizmet ve olası tüm düşünceleri dijital ve detaylı olarak kayıt edilmelidir.
 • Bu iki başlıktaki geri bildirimler de genel veri analiz süreçlerine dahil edilmelidir.

Endüstriyel İş Alanları

 • Endüstriyel İş Uygulama Geliştirme
 • Endüstriyel Veri Bilimi
 • Robot Koordinatörlüğü
 • Endüstriyel Cloud Computing
 • IoT & IIoT Çözüm Mimarlığı
 • IoT & IIoT için DevOps
 • Giyilebilir Teknoloji Tasarımı
 • Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
 • Endüstriyel AR & VR Geliştirme
 • Endüstriyel Blockchain Geliştirme
 • Protokol Seviyeli
 • Uygulama Seviyeli
 • Endüstriyel Veri Güvenliği Uzmanlığı
 • Penetrasyon Test Uzmanlığı
 • Endüstriyel Veri Güvenliği Yazılım Uzmanlığı
 • Endüstriyel Veritabanı Uzmanlığı

Video & Belgesel

Staj İmkanı : Yazılım, Yapay Zeka(ML,DL,CV) ve Endüstri 4.0

Çeşitli teknoloji odaklı girişimlerimizde temel teknolojilerden ileri seviye yazılım ve teknolojilere(Yapay Zeka, Güvenlik, Blockchain, Endüstri 4.0, IoT, İnsansız/Otonom Sistemler vb.) kadar birçok alanda ve seviyede teknik uzmanlar yetiştirmek istiyoruz ve de yetiştiriyoruz.(Özellikle Go, Python, Rust, C#, C/C++, Java, JavaScript(Node.js, React,js/Native, Angular vb.) Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Blockchain, DevOps). Sürekli yeni proje, sürekli yeni girişim ve yeni teknolojilerle ilgilenmek isteyenler aşağıdaki email adresi üzerinden benimle iletişime geçebilirler.

Not : Yeni başlayan ya da başlayacak olanlardan ziyade, gerçekten ilgili konularda temel yeteneklerini geliştirmiş(okul ya da sonrasında) ve üzerine hızlıca bilgi ve tecrübe ile ivme kazanabilecek adaylar ile görüşüyoruz.

İletişim

DeepLab.Tech

A Medium publication for nurturing tech enthusiasts to share the knowledge through blogs & codes.

DeepLab.Tech

DeepLab.Tech

Cihan Ozhan

Written by

Founder of DeepLab | Developer, AI Engineer/Hacker, Data Master

DeepLab.Tech

DeepLab.Tech