Søk og nettside et sted for inspirasjon

Et viktig mål med bibliotekets tjenester er å inspirere sluttbrukerne til mer og annen bruk av vårt innhold og våre tjenester. Effekten av dette for oss vil være både økt utlån og økt besøk. De digitale tjenestene har et stort potensiale til å hjelpe oss med dette.

Fra minimumsfunksjonalitet til et verktøy for inspirasjon

Da vi lanserte søket i fjor var det med et minimum av funksjonalitet, dette ble gjort bevisst da vi ønsket at utvikling skulle skje basert på virkelige brukerbehov. Vi er fortsatt ikke helt i mål med en del basisfunksjonalitet i søket, men vi er kommet til et punkt der vi kan se fremover og jobbe mer strategisk.

To overordnede søkestrategier

Det er to viktige “søkestrategier”som vi bør støtte både i søket og på nettsiden og ikke minst i bibliotekrommet. Mange av våre brukere vet eksakt hva de er på jakt etter enten det er i form av en spesifikk tittel eller en bestemt forfatter. Andre brukere er mindre spesifikke og kan være på jakt etter alt fra et spesifikt emne eller sjanger, til en bok som ligner på noe jeg har lest en gang før. Disse to veiene inn gir viktige føringer for funksjonalitet i søket og på nettsiden.

God samspill

Et viktig middel for å komme nærmere gode webbaserte tjenester er å smelte nettsiden sammen med søk og mine sider. Sluttbrukerne ser ikke dette som separate tjenester uansett og et godt samspill her vil gi spillerom for mer spennende funksjonalitet knyttet til inspirasjon og formidling.

I dag er mine sider og søk helt separate fra nettsidene våre. Vi jobber for at disse skal smelte sammen slik at sluttbruker vil oppleve et godt samspill mellom de ulike tjenestene.

Å inspirere brukerene våre til mer og annen bruk kan gjøres i mange kanaler. I første omgang jobber vi nå med idéutvikling for hvordan vi kan løse dette på en god måte på nettsider, i søket og på Min side. Her er noen av retningene vi jobber videre med…

  • Arrangementer, andre tjenester og tilbud i samme treffliste for å tydeliggjøre sammenheng mellom samling og resten av bibliotekets innhold
  • Berike innholdet vårt med eksterne opplysninger og data som for eksempel kan hjelpe brukerene våre til å forstå, se sammenhenger og gjøre valg.
  • Mer personlige tjenester — anbefalinger på mine sider og annen digital dialog med brukerne for å inspirere.
  • Smartere og mer inspirerende innganger for ulike målgrupper og situasjoner— smart navigasjon av samling/tjenester og tilbud og mulighet til å grave i innholdet
  • “Mersalg” gjennom tjenester som “Den som leste dette leste også.” eller “Mens du venter på denne bør du lese denne.”
  • Gi brukerne en stemme og la de mene noe om innholdet vårt gjennom å rate innhold og legge igjen kommentarer.
  • Bruke lånedata og statistikk for å anbefale annet innhold til 
    brukerne våre.

Analoge tjenester er fortsatt like viktig

Det ligger og et stort potensial knyttet til samspillet mellom de digitale og de analoge tjenestene våre, og det er viktig å se på dette i sammenheng slik at disse opplevelsene henger sammen. Det blir fortsatt like viktig hvordan biblioteksrommet er utformet, hvilken samling vi har til rådighet og hvordan vi formidler denne i det fysiske rom.