ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον γεγονός και η ανάγκη για περιορισμό των ψυκτικών μέσων F Gas (fluorinated) -τα οποία συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου- οδήγησε στην θέσπιση αυστηρής νομοθεσίας (EC 517/2014) -γνωστή και ως F-Gas- από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νομοθεσία F-Gas κινείται σε τρείς βασικούς άξονες:

  1. Περιορισμός των ποσοτήτων ψυκτικών μέσων F-Gas που διακινούνται εντός ΕΕ από το 2015.
  2. Απαγόρευση χρήσης ψυκτικών μέσων F-Gas σε νέο εξοπλισμό.
  3. Ενέργειες πρόληψης διαρροών ψυκτικού μέσου στις εγκαταστάσεις.

Από τον Ιανουάριο του 2015 που ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου για εντατικό έλεγχο του F-GAS έως και σήμερα, οι τιμές των ψυκτικών μέσων HFCs έχουν αυξηθεί δραματικά, φτάνοντας στα ύψη το 2018.

Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας ως απώτερο σκοπό τη βιωσιμότητα του πλανήτη σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος χρήσης, η DELPHIS εισάγει στην ελληνική αγορά τις πλέον καινοτόμες μονάδες CLINT MAXI POWER Screw Compressors, οι οποίες χρησιμοποιούν ως ψυκτικό μέσο το HFO-R1234ze που συμβάλλει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον διαθέτοντας τιμή GWP (Global Warming Potential) μικρότερη από 1.

1. MAXI POWER | SCREW INVERTER | MICRO CHANNEL | CLASS A

Οι αερόψυκτες ψυκτικές μονάδες MAXI POWER ενεργειακής απόδοσης Α κλάσης με αξονικούς ανεμιστήρες και INVERTER συμπιεστές με ψυκτική ικανότητα 197 kW έως 1353 kW είναι κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση. Η σειρά αποτελείται από 14 μοντέλα.

MAXI POWER | SCEW INVERTER | MICRO CHANNEL
2. MAXI POWER | SCREW INVERTER | MICRO CHANNEL| FREE COOLING

Οι αερόψυκτες ψυκτικές μονάδες MAXI POWER με λειτουργία FREE COOLING με αξονικούς ανεμιστήρες και συμπιεστές SCREW με ψυκτική ικανότητα από 232 kW έως 1144 kW είναι κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση. Η δυνατότητα «FREE — COOLING» τις ξεχωρίζει από τα standard μοντέλα και εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση της ενέργειας. Η σειρά αποτελείται από 12 μοντέλα.

Οι μονάδες CHA / H / FC είναι ιδανικές για εφαρμογές όπου απαιτείται συνεχώς η παραγωγή ψυχρού νερού και ιδιαίτερα σε συνθήκες με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα λόγω της λειτουργίας FREE — COOLING.

MAXI POWER | SCREW INVERTER | MICRO CHANNEL | FREE COOLING
3. MAXI POWER |SCREW INVERTER | WATER COOLED | CLASS A

Οι υδρόψυκτες ψυκτικές μονάδες MAXI POWER με INVERTER συμπιεστές με ψυκτική ικανότητα από 234 kW έως 1650 kW είναι κατάλληλες για εσωτερική τοποθέτηση. Η σειρά αποτελείται από 14 μοντέλα που καλύπτουν ικανότητα ψύξης από 234 kW έως 1650 kW.

MAXI POWER | SCREW INVERTER | WATER COOLED

Οι μονάδες CLINT MAXI POWER αποτελούν επένδυση για το μέλλον ενός κτιρίου καθώς εξασφαλίζουν υψηλή αξιοπιστία σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος χρήσης, ενώ ταυτόχρονα πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ενεργειακής κατανάλωσης και περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.