En venstrefløj, som er ved at rive sig selv over for, at tilpasse sig højrefløjens niveau

Lief Donbæks indslag om venstrefløjens 7 dødssynder, provokerede mig.

http://frihedssocialisterne.blogs.berlingske.dk/2016/11/27/venstrefloejens-7-doedssynder/

En for en vil jeg gå dødssynderne igennem og komme med kommentar.

1. Diktatorapologi

Donbæk harcelerer over de kommentar, der er kommet i kølvandet på Fidel Castros død. Socialisme er bygget på kamp, om det så er mellem arbejderne og kapitalejerne eller revolutionære politiske bevægelser og det etablerede politiske system. Da kapitalismen ingen midler har skuet i dens udnyttelse af arbejderne. Det er denne kampgejst man har hyldet hos Castro.

Diktatorers rolle i nyere historie er spændende. Højrefløjen bliver aldrig kritiseret for deres støtte til nuværende og tidligere diktatorer. Det ynkelige press, der er ved statsbesøg eller store sportsbegivenheder er ikke nok. Vi lavede en sportslig boykot af Sydafrika, grundet apartheid, men er villig til at afholde VM i fodbold i Dubai. Hvor arbejderne oplever en hverdag meget værre end noget man oplevede under apartheid.

Castro skiller vandene, højrefløjen har travlt med at fremhæve det negative og venstrefløjen det positive. Derfor giver det også god mening, at han internt på venstrefløjen skaber splittelse.

2. Selvretfærdighed

Første afsnit er direkte møntet på venstrefløjen og dens retorik. Min anke med denne kritik, er den indbyggede nihilisme og lighed af standpunkter. Alle menneske- og verdenssyn er ikke ligeværd. Andet er at gå højrefløjens ærinde, da deres menneske- og verdenssyn gennem de sidste 50 år har drevet os herhen, hvor vi er nu.

En anden anke er, hvem skal ellers være den moralske og etiske vogter i det 21 århundrede, hvis det ikke er venstrefløjen. Liberalisterne har bragt os borgerrettigheder og demokrati, men de har ikke mere at byde på dette område nu. Derfor er det utroligt vigtigt, at nogen tager den moralske og etik bakketop, og sætter et mål for os at nå. Ellers går det grueligt galt.

Et eksempel på dette er USA’s brug af tortur, omgåelse af Genevekonventionen og brugen af droner. Vesten har i mange år været pejlemærket og målet for moralsk og etisk udvikling. Med krigene efter 11 september, så satte USA og resten af de allierede dette overstyr. Nu agere alle parter i konflikterne som de vil. USA fænglser folk med betegnelse som ulovlige kombatanter samt omklassificerer dræbte ved dronerangreb, så de ikke optræder som civile tab. Rusland og Assad styret bomber i et væk hospitaler og andre civile mål, samt bombe dem, som er ved at redde personer ud fra ruinerne af bombninger.

Den andet afsnit forstår jeg ikke, det er politikers opgave at tage politiske beslutninger, sådanne bærer altid præg af en stor del selvretfærdighed og bedreviden. Så det er ikke specifikt for venstrefløjen.

Hvis man tvinger sit moralske og etisk standpunkt ned i andres hals, så er det selvfølgelig et problem. Hvis det er meningen bag denne dødssynd fra Donbæks side, og det er et fænomen, så er det selvfølgelig et problem. Indlæg i debatten som fortæller om venstrefløjens selvretfærdighed er legio. Det er den gængse fortælling, venstrefløjen er er nogle bedrevidende selvretfærdige mennesker. Er det sandt eller er det et retorisk trick fra højrefløjen, for at slippe for at tale menneskesyn og systemiske tabere? Sandheden er nok et sted i midten.

3. Dæmonisering

Mennesket forsøger at forklare al ting, men når noget ikke kan forklares tages det overnaturlige i brug. Spøg til side.

Dette mener jeg klart er venstrefløjens største synd. Da her er der en mulighed for at hæve niveauet og komme til at diskutere emner i stedet for personer. Det gavner ikke demokratiet, hvis vi har et debatniveau, som vi har nu. Det ekskluder mere end det inkluder, og det er et problem. Folk bliver skræmt væk fra det offentlige, hvor den demokratiske debat kunne drive vores samfund ud af den ideologiske ødemark, den er i. Skabe en folkelig opbakning til demokratiet.

4. Eksklusion

Dette punkt hænger meget sammen med ovenstående punkt. Og er lige så slemt. Socialisme har ingen adgangskrav.

Der er brug for det private arbejdsmarked men også det offentlige. Vi betaler alle vores skat, som betaler vores veje, skoler og uddannelsessteder. Vi tager alle risikoer. Hvorfor er det kun kapitalejerne, som skal have gavn, af den værditilvækst vi tilvejebringer? Der er en kamp om fordelingen af overskuddet i de private virksomheder, og der har vi som arbejdstagere været på den tabende side i mange år.

På dette punkt har venstrefløjen spillet fallit. Den højre del af venstrefløjen har ledt an i en ideologisk kamp på venstrefløjen omkring krav stilling til arbejdsgiverne. Den kamp er eksemplificeret i Mattias Tesfaye, som med udtalelser som “Venstrefløjen skal gøre sig klar, at man ikke kan stille krav til virksomhederne”, har flyttet sig fra den yderste venstrefløj til Socialdemokratiet.

Donbæk er en mere vel verseret mand på venstrefløjen end mig, men jeg har dog bevæget min i de lavere cirkler i hele mit liv, og har ikke oplevet denne ekskludering, selvom jeg er både er for EU, synes Stalin gjorde mere skade end gavn. Så er jeg ikke blevet ekskluderet, af de kredse jeg kommer i.

Det er måske mere dele af venstrefløjen, som vil distancere sig fra resten?

5. Økonomisk utopi

Venstrefløjens realiseret økonomiske politik de sidste 60 år er ikke baseret på nogen utopi. Resultaterne taler for sig selv. Venstrefløjen orienterer sig ikke økonomisk mod utopiske idealer, men har historiske succeser på sit resume. Den yderste venstrefløj har det med, at have et mærkeligt forhold til nogle økonomier. Dog må man heller ikke forklejne det som skete i Rusland fra Oktoberrevolutionen henover to verdenskrige til Stalins terrorregime. Hvor Rusland gik fra et landbrugsland til verdens næst økonomi på cirka 30 år.

Donbæk kritik på dette punkt er nok mere baseret på de miljøer han er færdes i, end en generel indstilling på venstrefløjen.

6. Offerliggørelse

Det er en svær balancegang mellem sygeliggørelse og lige muligheder. Den grundlæggende tanke omkring mennesker og muligheder på venstrefløjen, er baseret på at vi alle skal have lige muligheder. Jeg tager tit mig selv i at forklare og undskylde personers handling grundet deres baggrund. Det er en farlig vej, da det fratager mennesker deres frie valg. Her er jeg enig med Donbæks kritik, men ser det mere som en generel kritik rettet mod staten end mod venstrefløjen.

Men, den modsatte grøft indeholder også farer. Da den fratager os alle sammen fra et fælles ansvar. Det præger meget mere vores debat i denne tid. Hvor alle udenfor arbejdsmarkedet, betragtes som om de selv har valgt det.

7. Klientligørelse

Her bygger Donbæk videre på sine tidligere udtalelser. Jeg ser ikke en reel kritik af venstrefløjen i dette punkt. Jeg synes hans sammenligning af vores system med det som Kafka beskriver i Processen og andre bøger er overdrevet. Bureaukrati er i lang tid blevet sidestillet med noget dårligt. Men det er det ikke. Det er en af grundstenene i vores demokrati for vores lige muligheder.

Konklusion

Det evige selvhad på venstrefløjen stikker igen sit hoved frem igen. Vi må ikke sige vi har ret, vi skal indordne os under højrefløjens retorik og historiefortælling. Donbæk indlæg emmer af nihilisme intet argument eller moralsk standpunkt er bedre eller et andet. Historisk har vi været drevet af uretfærdighed drømmen om en bedre verden. Den drøm har højrefløjen skjult bag vores succes og en dyne af underholdnings apathy. Vi har ikke noget enden af den menneskelige udvikling, som neoliberalisterne gerne vil fortælle os, men vi er kun lige begyndt. Men vi skal tage ansvar og turde drømme igen om et mere lige samfund med lige muligheder for alle. Hvor folk med en hård baggrund ikke efterlades bagerst i bussen. Hvor dem der kan bidrager mest muligt til samfundet til alles bedste. Med en offentlig sektor, som igen er fundamentet for en stærk privat sektor.

Donbæks blogindlæg handler om venstrefløjen og deres selvopfattelse. Jeg mener ikke han har helt ret i hans kritik. Den rammer kun en lille del af dem, som kalder sig venstreorienteret.

Jeg har ikke kunnet holde mig fra højrefløjen som Hr. Donbæk, fordi det hænger sammen. Hvis vi skal forblive i deres retorik og fortællinger så har vi tabt. Det er her Donbæk fejl i mine øjne, hans kritik af venstrefløjen er med til at stoppe drømmende og bibeholde et samfund med et stigende og snart truende antal tabere.

Håber jeg kan få synsforladelse.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.