Deneyim Ağı
Published in

Deneyim Ağı

7. Kitap Kulübünden Notlar

J.D. Salinger’ın “Çavdar Tarlasında Çocuklar” kitabındaki ana karakter Holden Caulfield, hepimizi ergenlik yıllarımıza götürdü. Duygularımızın adeta bir roller coaster gibi iniş-çıkışlı olduğu dönemlerde yaşadığımız sıkışmışlık hissi, etrafımızdaki herkesi acımasızca eleştirme hakkı ve bağımsız olabileceğimiz günlere hızlıca erişme isteğiyle bazen hiç bitmediğini düşündüren, bazen de “iyi ki bitmiş” dediğimiz yıllara…

Yazarın daha önce farklı öykülerinde de yer alan Caulfield karakteri epey gelişmiş olacak ki, bu kitapta adeta hayatın içinden gerçek biri olarak ergenlik dönemindeki o saf ruh halini tüm çıplaklığıyla yansıttı bizlere. İsyan dolu düşünce dünyası ile eylemlerin bağdaşmadığı, idealist görünümün pragmatizme dönüştüğü davranışlarına çok yakından şahit olduk. Bu durumu belki de en iyi kitapta geçen ve bir yazara atfedilen cümle anlatıyor:

“Olgunlaşmamış insanın bir özelliği, bir dava uğruna soylu bir biçimde ölmek istemesidir, olgun insanın özelliği ise bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde yaşamak istemesidir.”

Hilal Çarkacı Dündar

--

--

Yüzden fazla gönüllünün yer aldığı Önemsiyoruz her ay düzenli olarak bir araya gelerek iyi vakit geçirme buluşmaları yapıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Önemsiyoruz

Önemsiyoruz

40 Followers

Çocukların ve kadınların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Kendi yaşamları için karar verici olmaları adına biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor.