Deneyim Ağı
Published in

Deneyim Ağı

Faaliyet Raporu, Önemsiyoruz

2019 yılı faaliyet raporumuz yayınlandı!

2019 yılında hibrit modelimiz için dernek ayağımızı tamamladık. Anne — Çocuk Gelişim Rehberliği Programı’nı ve Ceza İnfaz Kurumlarına Yönelik Eğitici Eğitimi’ni gerçekleştirdik. Birçok işbirliği yaptık, etkinliğe ve eğitime katıldık. Yılın tüm gelişmeleri için faaliyet raporumuzu buradan inceleyebilirsiniz.

--

--

Yüzden fazla gönüllünün yer aldığı Önemsiyoruz her ay düzenli olarak bir araya gelerek iyi vakit geçirme buluşmaları yapıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Önemsiyoruz

Önemsiyoruz

40 Followers

Çocukların ve kadınların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Kendi yaşamları için karar verici olmaları adına biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor.