Deneyim Ağı
Published in

Deneyim Ağı

Hata yapma hakkı & Kendine Şefkat

Önemsiyoruz üyeleri ve pro-bono gönüllüleri içinde birbirimizden öğrenme ve aktarım alanı olarak tasarlanan Deneyim Ağı’nın ilk konuğu üyemiz Sinan Bubik oldu. Kendisi Yoğun iş, Aile ve Pandemide Yenilenebilmek üstüne bizimle kişisel ve mesleki deneyimlerini paylaştı.

Kelimeleri dans ettirdiği konuşmasında gri duran iş dünyasında kendi renklerini asla yitirmemiş bir insan çıkıyor karşınıza. Gittikçe yoğunlaşan hayat temposunda her zaman kendine yeni uğraşlar edinmiş, farklı olanın peşinden koşup onu özümsemiş bir insanın ilham verici hikayesini dinledik.

O kadar iyi bir konuşmacı ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Hata yapmaya izin veren bir ortamda öğrenmenin ne kadar büyük bir kıymet olduğu ve elbette bu hataları yapan kendimizi şefkatle kucaklamanın önemi en çok aklımızda kalan oldu.

Okulların, kurumların veya büyük başarılarının yanında, bir birey olarak değerlerine sahip çıkan, o değerlerle yaşamı sürdürmenin artılarının farkında ve bu deneyimlerini paylaşmayı seven Sinan’ın bu mizacı, tüm ekibimize çok iyi geldi. İnsanı tembelleştiren konfor alanından çıkmak mı, fırsatlara kapıları açmak mı diye sorduğu yıllarını ve hataların kilometre taşına dönüştüren yaklaşımını mütevazı bir şekilde aktardı. Yaş alırken eş zamanlı olarak sürekli gelişim için kendine yeni alanlar açmak onun için motive edici; müzik tutkusu, yeni lisanlar öğrenme isteği bunların başında geliyor. Çok kısa süre önce piyano çalmaya başlamış olması bu durumun somutlaşan hali.

Çok küçük yaşlardan itibaren toplum yararına, gönüllü ya da tüzel bir kurumun temsilcisi olarak üretmeyi sürdürmüş ve bugün Önemsiyoruz ekibinde sahip olduğu bilgi ve birikimini pro-bono olarak gelişimimiz için açıyor. Bizler de tüm bunları dinlerken yoğunlukların ve zorunlulukların arasında kendi tutkularımıza yer açabilmenin mümkün olduğuna şahit olabildik.

İyi ki bizimlesin Sinan Bubik. İyi ki varsın.

--

--

Yüzden fazla gönüllünün yer aldığı Önemsiyoruz her ay düzenli olarak bir araya gelerek iyi vakit geçirme buluşmaları yapıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Önemsiyoruz

Önemsiyoruz

40 Followers

Çocukların ve kadınların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Kendi yaşamları için karar verici olmaları adına biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor.