Deneyim Ağı
Published in

Deneyim Ağı

Müziğin İyileştirici Gücü

“Müzikle ilişkimiz anne karnında kalbin atışıyla başlar. Her birimiz farklı nitelikleri ve potansiyelleri olan özgün birer enstrüman olarak dünyaya geliriz. İçinde bulunduğumuz günlerde kaygı ve korku düzeyimiz çok yükselmiş olabilir. Sosyal yaşamdan uzaklaştığımız zorunlu izolasyon hali ile günlük alışkanlıklarımızın değişmesi, bugün ve geleceğimize ilişkin belirsizlikler, kendimiz ve sevdiklerimizi koruma çabamız, hastalık ve ölüm korkusu gibi nedenler, bedensel ve ruhsal dengemizi olumsuz yönde etkileyebilir. Yani müziğin diliyle bir tür ‘akord bozulması’ yaşıyor olabiliriz. Sağlıklı olabilmek ve çevremize fayda sağlayabilmek için bağışıklığımızı, moral ve yaşama sevincimizi yüksek tutmamız; değişimlere uyumlanmamız yani kendimizi “akord” etmeyi öğrenmemiz çok önemli.” — Asena Akan

Bu hedefle, 4 hafta boyunca her çarşamba Müziğin İyileştirici Gücü buluşmaları’nı gerçekleştirdik. Asena Akan kolaylaştırıcılığında yeniden akordlandığımız atölyede, hepimizin birer enstrüman olduğu bir orkestra olduk. Asena Akan, tüm katılımcıların çeşitli sesler ve enstrümanlar ile dahil olduğu “Benden Bize” adlı bir beste yaptı. Benden Bize’yi dinlemek için tıklayın. Yakında video klibini de sizinle paylaşacağız. Müzikle kalın!

--

--

Yüzden fazla gönüllünün yer aldığı Önemsiyoruz her ay düzenli olarak bir araya gelerek iyi vakit geçirme buluşmaları yapıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Önemsiyoruz

Önemsiyoruz

40 Followers

Çocukların ve kadınların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Kendi yaşamları için karar verici olmaları adına biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor.