Deneyim Ağı
Published in

Deneyim Ağı

Niyetten Gerçeğe 4 Yıl 4 Ay

Evlerimizde, kendi içimizde kaldığımız günler yaşıyoruz. Çalışma yöntemlerimizi dönüştürdüğümüz ve bireysel olarak da dönüştüğümüz bu süreçte ekimlerimizin de hasadını alıyoruz.

Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Yönelik Eğitici Eğitimi
saha raporumuz yayınlandı!

Ceza İnfaz Kurumu Çalışanlarına Yönelik Eğitici Eğitimi’ni 26–27–28 Kasım 2019 tarihlerinde T.C. Adalet Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile Gaziantep Şehitkamil Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik. Eğitime; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Osmaniye olmak üzere 12 ilde yer alan 14 ceza infaz kurumunda; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde ve Gaziantep Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü’nde görev alan 107 kurum çalışanı katıldı.

Çalışanların kurum içinde sağladığı şefkat dolu ortamın desteklenmesine yönelik bireysel gelişmelerine odaklanan bu eğitim kapsamında “Ses Olmak”, “Sanat & Tasarım Atölyesi”, “Mesleki Doyum ve Zorlu Koşullarla Başa Çıkma”, “Bağlantı Odaklı İletişim”, “Duygu-İhtiyaçların İfadesi ve İnsan Davranış Rolleri”, “Anne-Çocuk Gelişim Rehberliği Programı ve Top Dikim Çalıştayı” başlıklı atölyeleri gerçekleştirdik. Sanat, tasarım ve ruh sağlığı alanından beslenen atölyelerimizi bir katılımcı şu sözlerle ifade ediyor: “Duygularım: memnuniyet ve sanatsal haz; düşüncelerim:yaratıcılık dönüştürücülük ile ilgili çok güzel şeyler düşündürdü bu güzel eğitim. Teşekkürler!”

Hayalimize ortak olan tüm destekçilerimize bir kez daha teşekkür ederiz.

Raporun pdf döküman hali bu linkte… Geri bildirimlerinizi duymaktan memnuniyet duyarız!

--

--

Yüzden fazla gönüllünün yer aldığı Önemsiyoruz her ay düzenli olarak bir araya gelerek iyi vakit geçirme buluşmaları yapıyor.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Önemsiyoruz

Önemsiyoruz

40 Followers

Çocukların ve kadınların temel haklarına erişimini önemsiyoruz. Kendi yaşamları için karar verici olmaları adına biz önemseyen bireylere çok iş düşüyor.