ESMER SU YOSUNU VE SOMON KOMBİNE YETİŞTİRİCİLİĞİ GELECEK VAADEDİYOR

British Columbia Somon Çiftçileri Derneği ve North Island College’in yaptığı araştırmanın 2. yılında, elde edilen sonuçlar, esmer su yosunu ve somonun kombine yetiştiriciliğinin potansiyelini ortaya koyuyor.

Aquaculture North America’dan Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği Endüstriyel Araştırma Başkanı Dr. Steve Cross, esmer su yosunu ve somon yetiştiriciliğinin su ürünleri yetiştiriciliğinde benzersiz bir kültür fırsatı olduğunu belirtiyor. Çünkü, somon yetiştiriciliğinde çok fazla kullanılmayan alan var.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için http://www.denizdenbabamciksa.com/esmer-su-yosunu-somon-kombine-yetistiriciligi-gelecek-vaadediyor.html adresini ziyaret edin.

Like what you read? Give Denizden Babam Çıksa a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.