SU ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ ETİKETLER VE ONLARI DOĞRU ŞEKİLDE OKUMAK

Dünyanın bu tarafında pek önemsemesek de, tükettikleri yiyeceklerin kökenlerini araştıran ve bu köken hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler tarafından gıda sektörüne dair yeni talepler ortaya çıkıyor. Aldıkları su ürünlerinin kökenleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, bilinçli tüketicilerin beslenme alışkanlıkları içinde önem verdikleri başlıca kriterler arasına giriyor. Su ürünleri etiketleri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Türkiye pazarına sunulan su ürünlerinin üzerinde yer alan etiketlerle yeni yeni karşılaşmaya başladık. Ürünlerin elde edildikleri yerler başta olmak üzere, yetiştirilme metodlarından satıldığı tezgaha gelene kadarki aşamaları da takip edebildiğimiz QR kodlu sistemler var fakat bu tek başına yeterli değil. Bir yandan da, etiketlerin üzerinde yazan başlıkların ne olduğunu, neyi tanımladığını, ne olup ne olmadıklarını da iyi bir şekilde algılayabilmek gerekiyor. İşte bu aşamada, farklı tanımlamaları olan farklı başlıklar devreye giriyor.

Su ürünlerinin üzerinde yer alan etiketleri incelemek için tıklayın.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.