Befri dig fra dette sorte gevandt, som er et symbol på radikal islam, et symbol på sharia, et symbol på et salafistisk og wahhabistisk tilhørsforhold, et symbol på undertrykkelse, skriver digter Kamal Ahmane til kvinderne i burka.

Kære kvinde med burka. Du kan ikke elske Danmark og samtidig kæmpe for sharia

KÆRE KVINDE med burka:

Kan du huske de syriske kvinders jublende scener, da de blev befriet fra Islamisk Stat i den nordlige syriske by Manbij? De havde genvundet deres berøvede frihed, de havde genfundet deres forsvundne smil — og i deres lettelse over befrielsen satte de ild til de burkaer, som monstrene fra IS har tvunget dem til at bære. Ekkoet af deres jubelråb lever stadig i vore hukommelser.

Kære kvinde med burka: En burfugl har en begrænset frihed, og din frihed er værd at kæmpe for. Befri dig fra dette sorte gevandt, som er et symbol på radikal islam, et symbol på sharia, et symbol på et salafistisk og wahhabistisk tilhørsforhold, et symbol på undertrykkelse.

Hvis mændene mener, at du skal bære det for at beskytte dig, så tager de fejl. Det er deres perverse tanker, deres impulser, deres bagtanker og deres middelalderlige tankegang, der guider dem og bekræfter deres overbevisning. Du skal ikke lide, fordi mændene ikke kan styre deres lyst, drifter og impulser. Selvom du tildækker hver kvadratmillimeter af din hud, dit hår og din krop, holdes perverse mænd ikke væk. Problemet er ikke, hvad deres øjne ser, men det er, hvad deres hoveder forestiller sig at gøre.

HVIS DIN MAND HELE TIDEN vil ruge over dig, hvis han agter at bruge sine øjne som overvågningsudstyr i stedet for at bruge dem til at se dig og beundre dig som hans bedre halvdel og som et helt menneske, hvis han vil kontrollere dig, undertrykke dig, opdrage dig, eller true dig, så skal du ikke finde dig i det.

Du har ret til at være fri, at være den, du er, og du kan ikke være fri ved at underkaste dig din mands patriarkalske, forældede, misogyne og rådne tankegang. Du skal ikke lade ham berøve din ungdom og spolere hele dit liv.

Du har måske selv besluttet dig for at tage en burka på. Du mener, at det ovenikøbet er frigørende at gå tildækket fra top til tå. Jeg ville ønske, at du selv reviderer din beslutning. Både burka og niqab er synlige mærkninger af kvindeundertrykkelse. De er synlige tegn på en farlig og importeret ideologi fra Saudi-Arabien. Det er på tide, at du tænker dig om.

Du bor i Danmark og glemmer at være den hurtigtflyvende landsvale, som varsler foråret. Du glemmer at være den farvestrålende stillits, der synger fantastisk smukt. Du glemmer at være den yndefulde sommerfugl, som flagrer fra blomst til blomst.

Du sidder fængslet i et sort gevandt, der kvæler dig, brækker dine vinger og forkorter dit vingefang, din frihed og dit synsfelt. Du bærer det som et tungt læs. En klædedragt, der ledsager din krops ulykker, en krop, der lider af mangel på solens varme stråler.

Følg glæden ved din egen krop. Lad dit hår og dit ansigt flirte med vinden, lad dem flirte med frihed, lad dem flirte med din stolthed. Den sorte farve har fulgt dig længe. Det er på tide at befri dig fra burkaen og finde andre farver. Find dine bukser og kjoler, find dine nederdele og trøjer. Nyd livet og flyv højt med dine egne vinger for at erobre verden.

Gå på opdagelse i Aarhus, vores alle sammens Smilets By. En dejlig by, som rummer regnbuens farver. En by, hvor alskens mennesker, kulturer og sprog mødes og danner en værdifuld cocktail. En lille snak med dine medborgere indbyder til en udflugt i deres respektive verdener, og sammen med dem rejser du væk fra burkaens indespærrende effekt.

Når mennesker kigger hinanden i øjnene, oplever de og skaber de en bedre forståelse for hinanden. Send et smil til dine medmennesker.

Fra min side sender jeg et stort smil til dig. Livet er vidunderligt. Danmark er et yndigt land. Et land, som du ikke kan elske, hvis du samtidig kæmper for sha- rialoven.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.