Twitters beslutning om at forbyde reklamer fra RT og Sputnik er et yderst aggressivt indgreb på pressefriheden.

Det Russiske udenrigsministerium forventes at give et modsvar til det amerikanske indgreb på pressefriheden.

Twitter annoncerede idag at de vil forbyde RT og Sputnik at reklamere igennem deres platform.

Idag besluttede Twitter at forbyde reklamer fra de 2 største russiske medier RT og Sputnik.

Chefredaktøren for RT var hurtigt ude med et modsvar, at Twitter selv havde opfordret dem til at reklamere på deres platform for at give dem muligheden for at udbrede et upartisk synspunkt .

Twitter opfordrede selv RT til at reklamere på deres platform så de kunne udbrede deres upartiske synspunkt

Twitters træk om at forbyde de 2 russiske nyhedsmedier at reklamere på deres platform, er en åbenlys overtrædelse af internationale normer for pressefrihed“ sagde det russiske udenrigsministeriums talskvinde Maria Zakharova og tilføjede at et Russisk modsvar er uundgåeligt. Hun tilføjede at handlingen fra Twitters side anses som et politisk motiveret træk, efter pres fra de amerikanske myndigheders side.

Zakharova sagde, at skridtet fra Twitter var af “hidtil uset karakter”, som forhindrer de russiske medier i at gøre deres arbejde. Hun tilføjede, at skridtet var en “åbenlyst overtrædelse” af både internationale normer og amerikanske love, om ytringsfrihed og pressefrihed.

Det faktum, at privatejede virksomheder er involveret i censur fra politisk side, viser, at “amerikanske politikere” nu seriøst går efter medierne, sagde talskvinderen.

Formanden for Ruslands Udenrigsudvalg, senator Konstantin Kosachev, fortalte RT at han nu har slettet sin egen Twitter konto i protest, samt at han nu kan se at Twitter er et stærkt politiseret selskab.

“Dette er censur” siger tidl. MI5-efterretningsofficer til RT

Den tidligere britiske efterretningsofficer Annie Machon har påpeget at “anti-Rusland” kampagnen går imod vores traditionelle værdier om ytringsfrihed, samt det at man angriber medier baseret på det, at de går imod det amerikanske konsensus.

RT fremlægger her beviser for at Twitter selv opfordrede dem til at reklamere på platformen, link her

RT har fremlagt bevismateriale som viser at Twitter selv har opfordret dem til at reklamere på deres platform, samt siger de at de aldrig har brudt nogle af Twitters regler for annoncører, se bevismaterialet HER

Kilde: RT — udgivet af RT: 26.10.2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.