Dermalogica Power Bright

Power Bright a proč

Revoluční a inovovaná produktová řada PowerBright TRx od Dermalogicy představuje ucelenou sadu tří léčebných produktů bez oplachování, určených k bezpečné a synergetické léčbě a prevenci hyperpigmentace.
Ostatní přípravky na trhu zaměřené na tyto problémy obsahují složky, které mohou poškodit pleť, například hydrochinon.

Inovované produkty z řady PowerBright TRx nabízejí bezpečnou alternativu pro dosažení zářivější pleti
bez kompromisů. Začleněním těchto tří produktů do jakéhokoliv ošetření Dermalogica dosáhnete zářivější pleti a jednotnějšího tónu, aniž by tím jakkoli utrpělo zdraví pleti.

Like what you read? Give Dermalogica a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.