České firmy v oblasti designu služeb

Tereza Kořínková
Nov 19 · 6 min read

V posledních několika letech začíná růst poptávka po takovém designu, který bere v potaz lidské potřeby, přesněji řečeno potřeby uživatelů, kteří mají danou službu nebo produkt využívat.

Mnoho firem poskytující službu nebo produkt si do svých řad nabírá zaměstnance, kteří jim s touto složkou pomáhají. Jejich pozice jsou většinou pojmenovány jako UX designer (většinou v souvislosti s webem a softwarem jako takovým), Design researcher apod. Ovšem, nejsou to pouze zaměstnanci jednotlivých firem, kteří pracují na designu služeb/produktů, ale vznikají i celé firmy, které s designem pomáhají.

Jednou z nejznámějších takových firem/organizací/společností je IDEO ve Spojených státech. I když se fenomén designu může zdát velmi nový, funguje IDEO na trhu desítky let, za které už pomohla vytvořit nespočet produktů a služeb, jenž lidé milují. Jejich postup je totiž pozorování lidí při činnosti, kterou designují a pak se sami ponoří do zkušenosti, aby cítili, co cítí jejich uživatel. [1]

V českém prostředí není takový systém vývoje ještě tak masivně rozšířen, aby bylo na trhu více firem, kterým bychom mohli takový design služby přenechat. Nejvýznamnější firmou je Pábení, která nabízí návrh udržitelné služby pomocí designového myšlení, tak aby pomáhali řešit klimatické i sociální výzvy.

O co všechno se Pábení snaží?

Pábení pracuje jak pro soukromý, nevládní, tak veřejný sektor, kde hledají cesty k dlouhodobé udržitelnosti. Ve veřejném prostoru pomáhají navrhovat vstřícné a přístupné služby. Jejich cesta k takové změně začíná u mapování potřeb pomocí designového myšlení. Na základě širokého kontextu uživatelů pak tvoří. Ať už je to služba, strategie, rozvoj týmů a jednotlivců, adaptace a rozvoj byznysu, lepší přijetí veřejností, zapojení občanů do rozvoje, digitalizace a zjednodušení procesů nebo sociální inovace. Do jejich myšlenek se snaží zapojit lidi uvnitř organizace a získat tak prostor pro udržení změny.

Mezi nejznámější organizace spolupracující s Pábení patří Kooperativa, kde probíhal „design prevenčního programu, který má za cíl podpořit vznik přírodě blízkých opatření v krajině, která povedou k přirozenému zadržování vody a zároveň snižování rizika bleskových záplav a povodní.[2] Dále pak Česká spořitelna, Harmann, Hnutí Duha nebo Komerční banka.

Další firmy zabývající se designem služeb

House of Řezáč

Pixelfield

Snaží se držet několikaho hodnot, kterými jsou nekonečná zvídavost k progresivním technologiím, dlouhodobá udržitelnost a všeobecné dobro společnosti, komplexní a promyšlený design nahlížený ze všech stran. Chtějí podněcovat debatu o budoucnosti práce, navazovat silná partnerství.

Konkrétně lze mluvit o práci na strojovém učení a AI, vývoji chatbotů, VR, AR, Design sprinty, CRM na míru, mobilních a webových aplikacích, hrách. Významnými zákazníky jsou například Palmknihy, kde designovali a vyvíjeli nové mobilní aplikace pro čtení a poslech audioknih. Pracovali také pro ČVUT, Seznam, ČT, CineStar, Raiffeisen bank.

Q Designers

DesignDev

Digital Deer Agency

Společnosti Naturhouse pomohli s kampaní „Hubni jako hvězda“, Bytové správě vytvořili novou identitu a responzivní webovou prezentaci tak, aby se odlišili od konkurentů. Spolupracovali také s firmami T-mobile, Tommy Hilfiger nebo Penta. V posledním roce během pandemické krize například pomohli Vinařství Skoupil zvýšit počet objednávek o 232 %.

To bylo pouze vypíchnutí několika firem na českém trhu, které pomáhají designovat služby, především v digitálním odvětví. Takové služby, tedy pomoc s designem produktů a služeb, jsou stále na vzestupu a je velmi pravděpodobné, že další firmy budou vznikat čím dál častěji. A to nejenom ty zaměřující se na digitální prostředí, ale i na design všech jiných služeb.

Zdroje

[2] Pábení [online]. Brno, 2020 [cit. 2021–11–19]. Dostupné z: https://www.pabeni.cz/

DESIGN KISK

Články nejen o designu informačních služeb

DESIGN KISK

Články nejen o designu informačních služeb

Tereza Kořínková

Written by

DESIGN KISK

Články nejen o designu informačních služeb