DESIGN KISK
Published in

DESIGN KISK

Redesign webové aplikace eBadatelny Státního oblastního archivu v Praze z pohledu uživatele

S pojmem redesign se pojí také další slovní spojení, a tím je UX design neboli User Experience design. Tento pojem zahrnuje to, jak vytvořit uživatelské prostředí webové stránky co nejpřívětivější tak, aby uživatelé nalezli vše, co potřebují, a to nejlépe intuitivně a také jednoduše. Na dobře designovaném webu se cítíte dobře a oceníte rychlou práci a rychlé nalezení požadovaných informací. Redesign pak slouží k tomu, abychom z původního „těžkopádného“ webu, byť se všemi relevantními informacemi, udělali web „přátelský a dynamický“.

Ve své praxi se často setkávám s prostředím eBadatelny, který využívám při studiu či při získávání různých informací v tomto oboru. Informace, které poskytuje eBadatelna, organizačně spadají pro Státní oblastní archiv v Praze. eBadatelna poskytuje informace ve formě jednoduchých vyhledávání z matrik, různých archiválií a další historické dokumenty, které jsou digitalizovány. Tato webová aplikace je velice užitečná právě ve vyhledávání informací tohoto typu a využívají ji především odborníci z praxe — archiváři, genealogové, historici a podobně. Státní oblastní archiv v Praze má ještě k dispozici další webovou aplikaci, Archivní VadeMeCum, jenž slouží k vyhledávání základních informací z evidence archiválií. Tímto se ale dnes nebudu zabývat.

Lending page webu eBadatelna je při prvním pohledu nepřehledný, obsahuje množství textu, který vypadá jako stránka v knize. Je rozdělen do několika odstavců s nijak graficky neodlišenými informacemi. A abych zjistila požadované informace, nemohu ho tzv. “prolétnout” očima, ale jsem nucena tento text přečíst celý a informace si tak doplnit čtením. Toto je uživatelsky nepohodlné a odrazující. Design webové stránky je vizuálně zastaralý, neodpovídá designu moderních webů. Je patrno, že SOA Praha nemá nastavený jednotný vizuální styl, se kterým by mohla designově pracovat. Vzhled landing page je uvedený na Obrázku 1.

Obrázek 1. Úvodní stránka eBadatelny

Na landing page by tedy měl být vytvořen rozcestník formou infografiky. Protože se jedná o web odborného charakteru, nikoliv komerčního nebo zábavního, může být zjednodušení a orientace v něm ve vyhledávání informací (matriky, archiválie, dokumenty) zobrazena jako barevné rozlišené obdélníky, na které uživatel klikne. Poté by již pokračoval na dalších stránkách upřesňujících vyhledávání informací v graficky jednotném vizuálním stylu. Rovněž platné webové odkazy na landing page by mohly být vhodné nahrazeny názvy institucí či jejich logy (ty, které je mají). Taktéž dubIování informací na landing page a na horní liště není vhodné, dochází k pocitu z rozdílných informací, proto bych horní liště ponechala pouze Domů, Aktuality, Statistika a Nápověda, a zároveň bych zde přesunula možnost Přihlášení a Registrace uživatelů.

Na lending page by primárně neměly být technické informace, které se vztahují k vyhledávání, ty by měly být přesunuty až k formuláři, nebo přidány na stránku „Nápověda“.

Obrázek 2. Náhled stránky “Aktuality”

Stránka „Aktuality“ (Obrázek 2) by mohly být doplněna zajímavými fotografiemi archiválií. Obecně celkově web obsahuje pouze jednu fotografii (Obrázek 3), a to je vzhledem k možnostem zajímavých dokumentů jistě škoda a bylo by vhodné toto napravit. Zároveň chybí stránka „Kontakty“, ale vzhledem k tomu, že se na eBadatelnu můžeme dostat přes oficiální stránky archivu, kde tato informace je, v tom nevidím takový problém.

Obrázek 3. Umístění obrázku na webu eBadatelny.

Je potřeba:

1. Vytvořit jednotný vizuální styl odpovídající modernímu designu (například barevné pozadí odpovídá designu používanému před cca 20 lety), či jej sjednotit s webovou stránkou archivu. Redesign loga.

2. Vytvoření infografiky (v souladu s jednotným vizuálním stylem)

3. Vytvoření odkazů formou infografiky, nebo za využití log institucí, nebo poskytovaných služeb.

4. Vytvořit průřezovou fotogalerii archiválií z uložených fondů.

5. Vytvořit z nápisu Státní oblastní archiv v Praze v hlavičce proklik zpět na oficiální stránky archivu.

Státní oblastní archiv v Praze (soapraha.cz)

--

--

Články nejen o designu informačních služeb

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store