DESIGN KISK
Published in

DESIGN KISK

Service Design Workshop | jaro 22

Ahoj! Jsem Emil, KISKový chatbot. 🤘
S čím ti mohu pomoct?

Seznamte se s Emilem — chatbotem, který pomáhá studentům KISKu s jejich studiem na MUNI.

Tedy spíše s jeho pracovní verzí. Vznikl totiž během tří střed v rámci předmětu Service Design Workshop na jaře 2022, který proběhl ve spolupráci se společností FeedYou. Díky nim jsme se dozvěděli o procesu tvorby chatbota a jejich významu v moderním světě.

Na první společné dvouhodině nám zástupci FeedYou představili své rozhraní pro tvorbu chatbotů a krok za krokem nás provedli základy, které by nám při tvorbě vlastního chatbota neměly chybět. Předali i doporučení, na co se zaměřit a čemu se vyvarovat. Následně proběhlo rozdělení na dvě skupiny a zadání prvního úkolu na následující hodinu — vybrat si ve skupině možné využití chatbota a zkusit jej vytvořit.

V naší skupince jsme se rozhodli vytvořit chatbota, který by provázel studiem studenty KISKu. Hodně jsme si povídali o zkušenostech ze studia a vzpomínali na naše potíže při hledání informací. V rámci tohoto prvního branstormingu na společném online hovoru jsme nejprve navrhli oblasti a problémy, které studenti KISKu řeší. Následně jsme tyto problémy rozdělili do kategorií, jakými IS reflektuje studium, a tedy „Začátek studia“, „Průběh studia“ a „Závěr studia“. Protože jsme přemýšleli i nad rámcem, kdy by náš chatbot Emil nebyl pouze pomocníkem pro věci týkající se KISKu, ale také obtížnějších situací, které mohou během studia nastat (například potřeba vyhledat Poradenské nebo Kariérní centrum), případně i jiných (kam se jít najíst, do jakých spolků se zapojit, atd.), přidali jsme i kategorie „Mimostudijní věci“, “Něco jiného” a „Na koho se obrátit?“.

ukázka základního větvení konverzací chatbota

Kvůli různým časovým možnostem nás všech jsme se shodli, že nejlepším řešením bude pracovat na tvorbě Emila asynchronně. Hned po rozdělení kategorií, které kdo bude mít na starost, jsme začali přemýšlet nad Emilovou tonalitou a obecně tím, jak bude komunikovat. Shodli jsme se na tom, že komunikuje s humorem, ale není hanlivý ani příliš sarkastický, tyká, je trpělivý, citlivý a přátelský. Díky tomu jsme pak dokázali tvořit jeho obsah nezávisle na sobě, ale v podobném duchu. Pracovali jsme i s vizuální stránkou konverzací, ale nevyhodnotili jsme ji v prvním prototypu jako prioritu, první návrh chatbota byl tedy spíše hlavně textový.

Po prvním představení Emila ostatním v předmětu se k němu zástupci z FeedYou vyjádřili a poradili, jak jej zlepšit. Navíc už jsme byli i všichni lépe seznámeni s rozhraním pro tvorbu chatbotů, mohli jsme tak začít pracovat i na pokročilejších úkolech. Naše týmová spolupráce i v následujícím týdnu byla kromě krátkého organizačního hovoru asynchronní. Přidali jsme více vizuálních prvků jako jsou obrázky, emotikony a gify, opravili jsme ukládání odpovědí, zjednodušili jsme průchod konverzačními větvemi a také jsme přidali vhodnější zakončení konverzace.

Service Design Workshop byl zakončen prezentací chatbotů obou skupin a diskuzí o jejich budoucnosti. Přestože byla práce na chatbotovi náročná a intenzivní, máme velkou radost a děkujeme za příležitost si ji vyzkoušet.

--

--

Články nejen o designu informačních služeb

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store