DESIGN KISK
Published in

DESIGN KISK

Velké otázky dneška — systémové přemýšlení

Na KISKu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vzniká bakalářský studijní program, který se zaměřuje na design informačních služeb. Přihlásit se na přijímačky můžete tady.

V prvním semestru v jednom z kurzů otevíráme téma velkých otázek, které řeší nebo by měla řešit dnešní společnost. Témata chudoby, klimatické krize, genderové nerovnosti… A už existujících informačních služeb, které v českém kontextu na tohle téma fungují.

Tenhle text obsah kurzu shrnuje a je myslím hezkým rozcestníkem k článkům, toolkitům a různým přístupům pro ty z vás, které téma zajímá. No a taky je psaný tak trochu s ambicí, že byste díky němu mohli dozvědět o celém bakalářském studiu a zvážit přihlášku :)

Proč právě systémové myšlení?

Tvůrcům informačních služeb se hodí mít ponětí o něčem, čemu se říká systémové myšlení.

Je pro ně nezbytné budovat si postupně schopnost pohybovat se mezi komplexním pohledem na problematiku společnosti a přírody a detailem, který nabízejí svým řešením. Svou službou.

A nezbytné je to jednoduše proto:

 • aby nepřinášeli do společnosti už dávno existující služby nebo řešení a tím mimo jiné nepřehlcovali už tak přeplněný prostor třeba dalším informačním balastem,
 • aby hledali způsoby, jak pomáhat reálným problémům, kterým čelíme, a nesnažili se uměle produkovat další,
 • a taky proto, aby se pokoušeli domýšlet důsledky své činnosti, aby koukali do budoucna a za roh svých řešení a hledali, co jejich služba přinese lidem a světu za rok, dva nebo deset. Třeba o Airbnb efektu a jeho dopadu na trh s pražskými nemovitostmi už jste slyšeli?

Toolkity

Pro designéry (nejen informačních služeb) dneska už existují propracované toolkity a metodologie, které se snaží komplexitu a systémové myšlení dostat do rozličných oblastí s rozličným úspěchem. Pár příkladů:

 • Samotný Systemic Design Toolkit ukazuje, jak robustní může být systémový přístup.
 • Ale i když se zasoustředíte třeba jen na své město a hledáte příležitosti pro své okolí a nechcete to dělat od stolu, může to být fuška, jak ukazuje práce španělských Cobio Lab.
 • Na Githubu SpeculativeEdu najdete rozcestník k metodám a přístupům a případovkám, kterým se můžete probírat měsíce.
 • A komplexitu v toolkitu postihuje taky Terri Irwin a Gideon Kossoff, kteří se soustřeďují na Transition design.
 • Pod českým projektem Klimavize pak v těchto měsících vzniká toolkit, který systémové myšlení aplikuje do tématu řešení klimatické krize.

Na kurzu začneme zlehka

Pro účely úvodního kurzu si téma zásahů do systému zjednodušíme. Pomůže nám k tomu výrazně skvělá publikace Re-thinking Activism — A Practical guide for the Great Transition. Ta srozumitelným způsobem upozorňuje na nedostatky tradičních aktivistických přístupů a přináší konstruktivní podněty k systémovému aktivismu, který přispívá systémové proměně.

Krom toho nám pomůže model pákových bodů popsaných Doneallou Meadows.

A následně budeme hledat na případových studiích (představení si nechám na později do dalších blogpostů) a workshopech paralely, jak přenést systémový přístup do designu informačních produktů a služeb a ukážeme si, jak do systémového přemýšlení zapadá přemýšlení designéra.

A nakonec to trochu rozbijeme filozofií

Všechny toolkity, metodiky a striktnost postupů jsou pro designéry skvělý sluha. Praxe ale ukazuje, že nestačí. Že strojový přístup k designu bez intuice, vlastní vize světa a vědomí vlastních hodnot může vést k funkčním produktům a službám, otázkou zůstává schopnost napojit je na potřeby přírody a lidí kolem.

S jednou fasetou, kam část společnosti začíná směrovat v uvažování o dalším fungování společnosti, nám pomůže Charles Eisenstein s trochu jiným pohledem na komplexitu a systémové přemýšlení, než je to striktně technicistní a precizní.

Zkuste štěstí u přijímaček a začněte studovat

Zaujal vás výš popsaný předmět? Na bakalářském oboru KISKu, který startuje v září, toho dostanete v průběhu tří let mnohem mnohem víc:

 • obor designu informačních služeb studovaný celý na dálku,
 • přístup ke skvělým odborníkům,
 • v češtině,
 • s důrazem na praxi, interakci a learning by doing.

Stojí za tím stojí: Ladislava Zbiejczuk Suchá a Petr Škyřík jako kápové. S Petrem Kosnarem, Michaelou Stetiarovou, Petrou Štěpánkovou, Petrem Pouchlým, Matějem Káninským, Romanem Novotným, Alžbětou Strnadovou, Terezou Kosnarovou Venerovou… se budete potkávat jako s lektory a garanty.

Každý semestr je taky prošpikovaný experty z praxe. Získáte mentory a možnost stáží.

A nutno dodat, že klasickou přednášku, jak ji znáte ze škamen, aby v celém studiu pohledal. Že místo zkoušek a esejů bude vznikat portfolio, který toho poví víc než bakalářka. Že nedílnou součástí bude využití virtuální reality…

Jo a přihlášky startujou v červenci.

Vidíme se?

--

--

Články nejen o designu informačních služeb

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Roman Hřebecký

Roman Hřebecký

V jižních Čechách hledám cesty k udržitelnosti. Pomocí designu služeb a strategického a participativního plánování. roman@hrebecky.cz | 777880690