Design Patterns
Published in

Design Patterns

Tasarım Örüntüsü

Memento

Behavioral Patterns bir örneği olan Memento örüntüsü nesnenizin statelerini tutmak ve bu nesnelerde değişen state’lerden geriye dönmek istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir örüntüdür.

Bilgi Notu: Diğer tüm Tasarım Örüntüleri yazıma bu linkten ulaşabilirsiniz.

Örnek Kullanım

Örneğin bir bilgisayar oyunu oynuyorsunuz ve ara ara oyununuzu kaydederek Snapshot’lar oluşturuyorsunuz. Zamanı gelince istediğiniz Snapshot dönüp oyununuzu geri alarak devam edebilirsiniz.

Bunun için yazılımcı olarak oyun içi karakterlerinizin ve nesnelerin o anki parametrelerini kaydedip, yeri gelince bu parametrelere ulaşabilmemiz gerekir.

Memento örüntüsünü bu tip durumlarda kullanabilirsiniz. 3 tip sınıftan oluşur.

  • Originator: Nesnenin nasıl kaydedilip nasıl çekileceğini bilen sınıftır.
  • Memento: Kaydedilecek nesnenin state tutar.
  • CareTaker: Memento nesnesinin versiyonlarını tutan yapıdır.
Class Diagram

Örnek Kod

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store