Gulp Log

Gulp nedir ? nasıl kurulur ? Hello World.

Kısacası Gulp, uygulama geliştirme kısmındaki görevlerinizi belirleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz bir “Görev Yöneticisidir (Task Manager)”.

Kurulumu (Mac OS için);

1-) Gulp’ı kullanabilmeniz için ilk olarak bilgisayarınızda “node.js” kurulu olması gerekmektedir.

2-)Daha sonra ise “Terminal” konsol yardımı ile, npm install gulp-cli -g ve npm install gulp -D komutlarını gerçekleştiriyoruz.

3-)Package.json dosyasının kurulumu için ise npm init komutunu çalıştırıyoruz.Çalıştırdığımız bu komutta bizden bazı parametrelerin doldurulması gerektiğini belirtecektir.

Name: proje adı veya istediğiniz bir ad

Versiyon: istediğiniz versiyonu yazabilirsiniz.

Description: Açıklama ile ilgili bilgileri girebilirsiniz.

Entry Point: gulpfile.js

Git : Eğer varsa git reponuzu yazabilirsiniz.

Keywords:

Author:

License:

4-) Gulp kütüphanesini kurmamız gerekiyor, bunun içinde yine terminal konsol üzerinden, npm install — — save-dev gulp komutunu çalıştırıyoruz.Yaptığım araştırma sonucunda ise burada girdiğimiz “save-dev” komutu, ileride projemize ekleyeceğimiz kütüphaneler projede performans kayıplarına yol açmasın diye bu kütüphane dosyalarını “package.json > devDependencies” içerisine tanımlıyor.

5-) Bu maddeyi opsiyonel olarak sunuyorum çünkü “gulpfile.js” dosyasını manuel olarak da oluşturabilirsiniz ancak terminal konsolunda kolaylık olması adına, touch gulpfile.js komutunu çalıştırabilirsiniz.

6-)Gulp kurulumunu tamamladıktan sonra gulpfile.js dosyasına yazdığımız taskları tanımlamamız için ise terminal konsol tarafına sadece gulp yazmamız yeterlidir.


Gulpfile.js

Kurduğumuz Gulp fonsiyonlarını,pluginleri,vb bu dosya içerisinde tanımlıyoruz.İlk önce gulp değişkenine node modules dosyamızdaki gulp kütüphanesini tanımlıyoruz;

var gulp = require('gulp'); // Gulp kütüphanemizi tanımlıyoruz
var imagemin = require('gulp-imagemin'); // Eklentiyi projemize dahil ediyoruz.
gulp.task('default', () =>
gulp.src('src/images/*')
.pipe(imagemin())
.pipe(gulp.dest('dist/images'))
);
Bu yazımın amacı; takip ettiğim ve okuduğum makalelerdeki bilgileri kendimce bir yazıda toplamaktır.Her yeni bilgi ile yazı sürekli olarak güncellenecektir.Yanlış olduğunu düşündüğünüz bölümleri yorum olarak belirtirseniz, konunun gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Like what you read? Give Cagatay Unal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.