Gitlab ve Gitlab Runner Kurulumu

Ubuntu 20.04 & Docker

Merhabalar,

Bu yazımda Gitlab kurulumunu inceliycez. ilk olarak nedir, hangi amaçla kullanıyoruz.

Gitlab: Açık kaynak(open source) projelerinizi bu servis üzerinde ücretsiz bir şekilde oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. GitLab daha çok firmalarda tercih ediliyor. Ücretsiz sürümünü kendi sunucularınıza kurarak sadece kurum içi kullanıcıların erişebileceği GitLab servisi hizmeti bulunmaktadır. GitLab web tabanlı bir Git depo uygulaması olarak tanımlanabilir. Bu depo servisi sürekli entegrasyon (CI), sürekli teslimat (CD), hata kayıt, kod gözden geçime ve wiki desteğiyle çalışıyor.

İlk olarak kendi sunucumuza gitlab kurulumu ile başlayalım.

  • Bağımlılıkları kurarak başlayalım.
sudo apt updatesudo apt upgrade -ysudo apt-get install -y curl openssh-server ca-certificatessudo apt-get install -y postfix

Herhangi bir durumda e-posta üzerinden bildirim gelebilmesi için postfix’i kuruyoruz.

  • Gitlab CE repository ekleyelim.
curl -sS https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh | sudo bash
  • Ekleyen repository kontrol için,
cat /etc/apt/sources.list.d/gitlab_gitlab-ce.list
  • Son olarak da apt ile kuruluma başlatalım.
sudo apt update
sudo apt -y install gitlab-ce

Kurulum bittikten sonra hostname ve diğer parametreleri ayarlamak için,

sudo vim /etc/gitlab/gitlab.rb

ve

Gerekli config ayarlarını girdikten sonra,

sudo gitlab-ctl reconfiguresudo gitlab-ctl start

Kontrol için,

sudo gitlab-ctl status

24 saat geçerli root şifresi için,

sudo cat /etc/gitlab/initial_root_password

Note: root şifresini değiştirmeyi unutmayın!!!

İlk olarak docker compose bakalım.

docker-compose -f docker compose ismi up -ddocker-compose -f docker compose ismi ps

Komutu ile çalıştırıyoruz.

Belli bir süre gitlab databse migration ve diğer ayarlarını yapması için bekliyoruz. Tabi bunu loglardan bakarak bilebiliriz.

docker-compose -f docker compose ismi logs -f

Tarayıcından ‘gitlab.deniztyrkmen.com’ yada ‘localhost’ gittiğimizde,

docker-compose -f docker compose ismi exec servis_name bash

Başarılı şekilde girş yapabildik. Kullanıcı adını ve şifresini değiştirmeyi unutmayın!!!

Gitlab Runner: ‘gitlab-ci’ ile oluşturduğumuz jobları çalıştırmak ve çıktılarını gitlab’a geri göndermek için kullanılan open source (açık kaynak) bir araçtır. Gitlab’in geliştirdiği her toolu ayrı bir uygulama gibi koşabilme vizyonunun örneği gitlab-runner dır.

Gitlab runner gitlab ı kurduğunuz makine ile aynı yere kurabilirsiniz,fakat best practise olarak başka bir makineye kurmanız önerilir.

Gitlab Executors Türleri;

  • SSH
  • Shell
  • VirtualBox
  • Docker
  • Kubernetes

Gitlab runnerı yapıalandırmaya geldi. Bunun için,

Admin Area -> Runners sekmesinden sol üsteki token kopyalayın.

docker exec -it gitlab-runner gitlab-runner register — url "http://gitlab-ce" — clone-url “http://gitlab-ce"

Sonrasında tekrar baktığımızda runners’a,

Başka bir makineye de shell runner kuralım.

Komutları terminalden çalıştırarak kuruluma başlıyoruz.

Bu seferki runnerımız shell olarak ayarlıyoruz ve yukarıdaki şekilde gözüktüğü gibi başarılı şekilde registered edildi.

Gitlabın arayüzünden bakacak olursak.

Bu yazımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Araştırmalarım ve sektörde karşılaştığım senaryolar üzerine yazılarımı yazmaya devam edeceğim. Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Yazımı okuduğunuz için teşekkürler.

--

--

Medium independent DevOps publication. Join thousands of aspiring developers and DevOps enthusiasts

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store