Kong-Konga Gateway Kurulum

Docker

Merhabalar,

Bu yazımda docker ile konga api gateway kurulumunu inceliycez. ilk olarak nedir ve hangi amaçla kullanıyoruz.

Kong: Açık kaynak kodlu ölçeklenebilir API Gateway ürünüdür. Clientlerınızın servislerinize bir endpoint üzerinden ulaşmasını sağlar. Client’larımıza doğrudan servislerinizi değil kong endpointini çağırır ve bu endpoint ilgili servise yönlendirme yapar.

İlk olarak docker ile kurulum gerçekleştircez. Docker compose dosyamızı incelersek.

Kong-database adında bir tane postgreql servisimiz olacak.

 • Bütün database bilgilerini burada tutulacakdır.

Kong-migrations adında bir servisimiz olacaktır. Burada bilmemiz gereken

 • Postgresql oluşturduğumuz servisi ismini KONG_PG_HOST environment olarak veriyoruz.
 • Migrations başlaması için de container içinde “kong migrations bootstrap” komutunu çalıştırıyoruz. Bu komut bir kere çalışcak ve kong database tablolar oluşacak ve bu servis exit olacakdır.

Note: Eğer kong versiyonuz 0.15 altında ise container içinde migrations başlatmak için “kong migrations up” komutnu kullanmalısınız.

Sıra geldi kong servisi oluşturmaya.

 • postgresql oluşturduğumuz environment’lara göre kong bilgileri giriyoruz.
 • 8001 ve 8000 portuna bind ediyoruz ve curl komutu ile kontrol ediyoruz

Konga UI hazırlamak için çalıştırdığımız servis ise dockerhub mevcut olan pantsel/konga image’dır.

Konga UI giriş yapmak için kullandığımız servise’dir.

 • token_secret: Konga tarafından verilen JWT jetonlarını imzalamak için kullanılır

Note: Konga official uygulaması değildir. Kong ile bir bağlantısı yoktur.

Yaml tek bir dosyada bakacak olursak,

docker-compose up -d 

Komutu ile servislerimizi ayağa kaldıralım.

docker-compose ps

Note: kong migrations ve konga ui prepare servisi database hazırladıktan sonra exit olacakdır.

Migrations ları kontrol edelim.

docker-compose exec service_name bash   psql -U kong   \l             database listeleme   \dt             tablo listeleme   \c database_name       database değiştirme   \dt             tablo listeleme

ve

Şimdide tarayıcıdan test edelim. 192.168.1.23:8001 gittiğimizde,

192.168.1.23:1337 gittiğimizde, Kullanıcı adı ve şifre oluşturduktan sonra

Bir tane connection oluşturduğumuzda

Name         adminKong Admin URL    http://kong:8001/

Başarılı şekilde oluşturuldu.

--

--

Medium independent DevOps publication. Join thousands of aspiring developers and DevOps enthusiasts

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store