Public Cloud provider üzerindeki Kubernetes Cluster’larınızda LoadBalancer tipinde bir servis açtığınızda otomatik olarak bir ip atanmakta ve servisinize o ip yi kullanarak erişebilmekteydiniz.Fakat On-Prem Cluster’larınızda bunu yapmak , bazı çetrefilli yöntemler dışında pek mümkün değildi. MetalLB bu açığı kapatmak için oluşturulmuş bir açık kaynak proje olarak karşımıza çıkıyor.Cluster’ımızda …

Spring Boot & Docker Hub Uygulama Örneği

Merhabalar,

Bu yazımda TeamCity ne olduğu, kurulumu, spring boot ile yazdığımız uygulamayı teamcity ile ci cd pipeline yazıp teamcityin docker agent kurarak docker hub private repository göndermeyi inceliycez.

TeamCity: Java tabanlı bir Build Yönetimi, Continuous Integration ve Continuous Deployment sunucusudur. TeamCity’i hem Windows…

Elasticsearch-Logstash-Kibana + Filebeat

Merhabalar,

Bu yazımda ELK(Elasticsearch-Logstash-Kibana) kurulumu inceliycez. İlk ELK nedir buna bakalım.

ElasticSearch: Adından da anlaşılacağı gibi içerik arama, veri analizi ve veri sorgulama işlemlerinde özellikle performans kabiliyetleri, güçlü ve esnek olmasından dolayı tercih ettiği bir search engine’dir. …

Rancher ile Single Cluster Kurulumu

Merhabalar,

Bu yazımda Rancher ile Single Cluster kurulumu gerçekleştircez. İlk olarak rancher nedir, sağladığı avantajlara ve özelliklerine bakalım.

Rancher: Container yönetmemizi olanak sağlayan bir araçtır(tool). Ayrıca Kubernetes clusterları oluşturmamıza ve var olan clusterlarımızı yönetmemize olanak sağlayan bir araç olarak düşenebiliriz. …

Load Balancer Uygulama Örneği Docker & Kubernetes

Merhabalar,

Bu yazımda Docker ve Kubernetes ile Nginx kurulumu ve ayarlamasını inceliycez.

Nginx: Rus yazılım mühendisi Igor Sysoev tarafından mail.ru için yapılmış mail sunucusudur ve geliştirilip tüm platformlarda kullanılabilir hale getirilmiştir.

Temel Özellikleri,

  • Reverse Proxy (Ters Vekil Sunucusu)
  • Load Balancing (Yük Dengeleme)
  • Virtual…
Photo by Tobias Fischer on Unsplash

Profesyonel kariyer hayatımda hemen hemen her zorlandığımda aklıma gelen, Mumin Sekman’ın TedX İzmir’de ki konuşmasında geçen cümlelerden bir tanesi ile bu yazıya başlamak istiyorum. Hazır mısınız? İşte geliyooor. 🧐🔥

“Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler, başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler.”

Mumin Sekman

Bilişim Teknolojileri alanında görev alan biz geliştiriciler…

Spring Boot & MySql & VueJS Uygulama Örneği

Docker & Kubernetes

Merhabalar,

Bu yazımda Backend’i SpringBoot,Frontend VueJS ve Veritabanı olarak MySQL ile geliştirmiş olduğumum uygulamayı docker ve kubernetes ile deploy etmeyi inceliycez.

Uygulama Kodlarına göz atarak başlayalım.

Person.java
repository.java
Exception.java
PersonController.java

Not: “@CrossOrigin(origins = “http://localhost:4200")” vue js uygulamamız hangi portta çalışıyorsa onun port numarasını girmelisiniz.

application.properties
https

Bu yazımda bir proje için kullandığım Aws Eks’de SSL Termination işleminden bahsedeceğim. Hadi hızlı bir şekilde nasıl yapıyoruz ona bakalım!

İlk olarak AWS Management Console ekranına giriyoruz, daha sonra Certificate Manager > Request a certificate > Request a public certificate seçip Request a certificate butonuna tıklayarak devam ediyoruz. …

Openshift Sandbox Containers , Openshift 4.9 versiyonunda Technology Preview olarak sunulan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Altyapısında 2017 yılında duyurulan bir açık kaynak bir proje olan Kata Containers bulunmaktadır. Open Infrastructure Foundation tarafından geliştirilen KataContainers ,sanal makinelerin (VM) güvenlik avantajlarını, konteynerlerin hızı ve yönetilebilirliği ile birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Normal Konteyner’lardan farkını…

Devops Türkiye☁️ 🐧 🐳 ☸️

Medium independent DevOps publication. Join thousands of aspiring developers and DevOps enthusiasts

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store