Devops Türkiye☁️ 🐧 🐳 ☸️

Rancher Kubernetes Engine, Rancher tarafından geliştirilmiş olup hızlı bir şekilde kubernetes cluster ayağa kaldırmanızı sağlar.

daha önce rancher UI ile mevcutta çalışan kubernetes clusterınızın yönetilmesinden bahsetmiştim.

burada yine Rancher ın bize sunduğu kendi yapısı olan RKE den bahseceğim.

basitçe RKE, CNCF sertifikalı lokal bir kuberentes çözümüdür diyebiliriz. container üzerinde çalışır…

Azure API Management is a service that allows us to manage all your APIs from one place.

Photo by Masaaki Komori on Unsplash

In the previous article, we examined the issue of Serverless Architecture. You can access it from the link below.

Api Gateway çözümleri temel senaryoda microservis mimarisinde servisler arası iletişim sağlamak için kullanılsa da bunun yanında dış kaynaklı servislerin yönetimini sağlamak için de çoğu firma ve kurum tarafından kullanılıyor. Tcp-ip bazlı kısıtlama yapılmış dışardan alınan servisleri kendi iç ağımızdaki kullanıcılara açmak ve dağıtmak, servislerin güvenliğini sağlamak, gelen istekleri yönetmek, takip…

Merhaba arkadaşlar,

Derinlemesine Git serimizin bu üçüncü makalesinde “interactive rebase” konusunu öğrenmeye, anlamaya çalışacağız.

Başlıktan da anlaşılacağı üzere iner rebase git history’imizi değiştirmeye/yeniden yazmaya yarıyor.

Ancak şu uyarıyı dikkate almamız gerekiyor. Shared commit’ler üzerinde asla rebase yapmayınız. remote repolarda özellikle geçmişte yapılacak değişiklikler çok yorucu olabilir.

Ancak yine örneğin paylaşılmaması…

Photo by Markus Winkler on Unsplash

.Net 6 sürümü Kasım 2021 tarihinde yayınlandı. .Net 6 ile birlikte MAUI, Entity Framework Core, Asp.Net Core gibi ekosistemin diğer ürünleri de yayınlanan sürüm ile yeni özellikler, performans iyileştirmeleri gibi konularda güncellemeler aldı. Takip edip gördüğüm önemli değişiklikleri iki farklı yazı ve Enis Necipoğlu ile gerçekleştirdiğim online etkinlik ile yorumlamaya…

Günümüzde geliştirilen birçok enterprise uygulama, ihtiyaçlar doğrultusunda birbirinden bağımsız platformlarda, dağıtık (distributed) bir şekilde çalışmaktadır. Bu yapıların birbirleriyle olan iletişimleri genellikle mesajlaşma (messaging) yapıları sayesinde gevşek bağlılıkla(loosely coupled) ve asenkron bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Böylece ölçeklenebilirlik (scalability) ve esneklik(flexibility) sağlanmaktadır. Günümüzde kullanılan birçok messaging yapılanmasından hangisini kullanırsanız kullanın; hata yönetimi, yeniden…

Devops Türkiye☁️ 🐧 🐳 ☸️

Medium independent DevOps publication. Join thousands of aspiring developers and DevOps enthusiasts

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store