Openshift Sandbox Containers , Openshift 4.9 versiyonunda Technology Preview olarak sunulan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Altyapısında 2017 yılında duyurulan bir açık kaynak bir proje olan Kata Containers bulunmaktadır. Open Infrastructure Foundation tarafından geliştirilen KataContainers ,sanal makinelerin (VM) güvenlik avantajlarını, konteynerlerin hızı ve yönetilebilirliği ile birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Normal Konteyner’lardan farkını…

Jenkinsfile & Maven & Github WebHook

Merhabalar,

Bu yazımda, Jenkins ile spring boot uygulamamıza Jenkinsfile pipeline inceliycez.

Maven: Maven, POM(Project Object Model)’a dayanan güçlü bir proje yönetim aracıdır. Proje oluşturma, bağımlılık ve dokümantasyon için kullanılır. Maven için Java tabanlı projeyi oluşturmak ve yönetmek için kullanılabilecek bir araçtır.

-> Build(default): Build…

Ubuntu 20.04 & Docker & Kubernetes & Pipeline

Merhabalar,

Bu yazımda Jenkins ne olduğunun, Jenkinsfile ve Jenkins kurulumunlarını inceliycez.

jenkins

Jenkins: Jenkins, Sürekli Entegrasyon (CI: Continuous Integration) yöntemi için kullanılan java ile yazılmış açık kaynak kodlu bir otomasyon sunucusudur. …

Uygulama Örneği 1

Merhabalar,

Bu yazımda Kubernetes istio, frontend uygulamamızı istio ile traffik yönetmini inceliycez.

Eğer sisteminizde istio kurulu değil ise diğer yazımdan istio kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

Istio Bileşenleri & BookInfo Örneği

Merhabalar,

Bu yazımda Open source ve service mesh için kullanılan ‘Istio’ inceliycez. ilk olarak kavramlara bakalım.

Service Mesh: Servis sayılarımız arttıkça operasyonel işlerimiz artar ve zorlaşır. Mimarideki fonksiyonel gereksinimlerin yanında fonksiyonel olmayan gereksinimlere de odaklanmanız gerekiyor. Service Mesh aslında bir servisin düşünmesi gereken birçok non-functional…

Merhabalar,

Bu yazımda Kubernetes Clusterımıza Cassandra kurulumu inceliycez. İlk olarak “cassandra” ve bileşenleri neler olduğunu öğrenelim.

Cassandra: Apache Cassandra 2009 yılında Facebook tarafından java dili ile geliştirilmiş, Open Source(Açık kayanaklı) ve dağıtık mimariye sahip NoSQL veritabanıdır. Cassandra verilerimize tek sunucada değilde birden fazla sunucuda dağıtık şekilde tutmamızı sağlar.

  • Data Availability(Veri…

Spring Boot Uygulama Örneği

Merhabalar,

Bu yazımda Kubernetes ile MongoDb kurulumunu inceliycez. İlk olarak mongodb nedir ?

MongoDB: Açık kaynak kodlu bir NoSQL (Not only SQL) veri tabanı tekonolojisidir. MongoDB Inc. tarafından C++ programlama dili kullanılarak 2009 yılında geliştirilmiş olan MongoDB, doküman tabanlı ve ölçeklenebilir bir tekonolojidir.

  • mongo: MongoDB veritabanı…

Merhaba, Bugun sizlere Stackrox firmasının geliştirdiği KubeLinter aracından bahsedeceğim. Biliyorsunuz Stackrox firması yakında zamanda Red Hat bünyesine katılmış bir container güvenlik firması ve Red Hat portfolyosunda Red Hat Advanced Container Security for Kubernetes ismiyle yerini aldı. Ürün hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bir önceki makaleme göz atabilirsiniz.

KubeLinter , elinizde…

Maven Fabric8 Plugin

Merhabalar,

Bu yazımda Spring boot uygulamamızı dockerfile yazmadan maven plugin ile docker image almayı inceliycez.

Uygulama örneğimiz için IntelliJ Ide ile proje oluşturcaz. Bunun için ilk olarak bir tane proje oluşturalım. New Poroject dedikten sonra projemize isim ve java versiyonu girelim.

Ubuntu 20.04 Kurulum Örneği

Merhabalar,

Bu yazımda PostgreSql Master ve slave replication kurulumu inceliycez. İlk olarak postgresql nedir buna bakalım.

PostgreSql: Açık kaynak kodlu, ücretsiz ve platform bağımsız gelişmiş bir nesne ilişkisel (RDBMS) veritabanı yönetim sistemidir.

Uygulamamız için iki farkı sunucu gerekmektedir. İsterseniz sunucuları kendi sisteminize göre çoğaltabilirsiniz. Örneğimiz için…

Devops Türkiye☁️ 🐧 🐳 ☸️

Medium independent DevOps publication. Join thousands of aspiring developers and DevOps enthusiasts

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store