Devx Stories
Published in

Devx Stories

Čtyřdenní pracovní týden!

Máme za sebou první měsíc, kdy jsme vyzkoušeli pracovat 4 dny týdně. Červenec 2018. A chceme to opakovat v jednom měsíci ročně i nadále.

Proč?

Určitě stojí za to říct si, proč vůbec čtyřdenní pracovní týden vyzkoušet, resp. proč jsme jej vyzkoušeli my. Klíčovým důvodem byl fakt, že si uvědomujeme, jak náročná je práce programátorů, a že odpočinku je někdy potřeba trochu více, než jsme zvyklí z 20. století. Druhým důležitým faktorem bylo to, že se nám teď daří a chceme ať si takovou situaci užívá každý — ne jen majitelé. Nechceme ať to zní nabubřele, ale ono se opravdu může ze dne na den dařit přestat a v tu chvíli chceme vědět, že všichni si s firmou užíváme ty “ups” a taky s ní musíme překonávat ty teoretické “downs”. Nechceme, ať je tým odloučen od výsledků, kterých dosáhne!

Jak jsme to realizovali?

Protože jsme agentura a klienti jsou na nás závislí, nemůžeme se jen tak sebrat a jeden den v týdnu prostě neodevzdávat naši práci. A proto jsme na to naše partnery s předstihem připravili a ti tak věděli dopředu, že takový režim budeme v červenci aplikovat. Myslíme si, že transparentní komunikace směrem k našim klientům (a jejich otevřenost a skvělý přístup) byla klíčem k úspěchu. Právě za otevřenost jim moc děkujeme!

Abychom byli praktičtí, tak se jednalo o pátky a každý tak měl víkend o jeden den prodloužen. To, že je jeden volný den navíc ale neznamená, že by se muselo v uplynulých čtyřech dnech těchto 8 hodin nějak dohánět. Na to pozor, ona by to potom nebyla taková výhra 🤔

Výsledek?

Jako majitelé jsme samozřejmě hrozně rádi, že jsme to zvládli, nic se nezhroutilo a dopadlo to podle našich představ. To samozřejmě ale celý tým může vnímat jako jistou věc, a tak nám přišlo vhodné se po dokončení takového měsíce zeptat na hodnocení.

Udělali jsme napříč týmem dotazník a z odpovědí jsme zjistili, že ta informovanost klientů ještě zdaleka nebyla ideální. Proto budeme příští rok častěji připomínat, že to myslíme skutečně vážně ať nejsme pod větším tlakem, když by po nás klienti chtěli odvést 40h práce za 32 hodin. :) Kolem a kolem ale každý kvitoval nápad na prodloužený víkend a jeho realizaci.

Na závěr bych ještě rád zmínil, že vlastně největší radost mám z toho, že se nám daří realizovat naši vizi a pravidelně zlepšovat pracovní prostředí. To, že jsme si před rokem čtyřdenní pracovní týden vymysleli (celý tým na nás koukal jako na šílence) a nyní ho skutečně realizujeme. Díky týme. Díky klienti. ✌️

--

--

Vyvíjíme ze Slezska technicky náročné projekty pod vaší značkou. Jsme skrytý partner předních evropských reklamních agentur. Jejich hnací vývojová síla.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
David Hotař

David Hotař

58 Followers

CEO ve vývojářské agentuře Devx, technologický nadšenec, podnikatel a vášnivý dobrodruh. Spoluzakladatel projektu Travelight.cz