Devx Stories
Published in

Devx Stories

HR vývojářů v Beskydech (a kdekoli mimo Prahu)

Právě se věnujeme hledání nových kanceláří — po Třinci a Praze jsme se rozhodli otevřít druhé kanceláře ve Frýdku-Místku, takže jdeme podle nastavené timeline, kterou najdete i zde: https://devx.agency/kariera.html

S tím souvisí hledání nových kolegů. Stejně jako loni i letos si nastavujeme realistické cíle. Radši než cílit na přijetí 10 nových kolegů a prát se s jejich on-boardingem (a naší cashflow), rádi bychom do týmu získali 2–4 kolegy, což je počet, který víme, že “umenedžujeme” a ufinancujeme.

Jak vypadají naše HR procesy?

Jako malá firma zpod Beskyd máme omezené možnosti pro nábor nových vývojářů — nemyslíme finanční možnosti, ale kapacitní. Ať už směrem dovnitř firmy — nemáme vlastní HR oddělení. Tak směrem ven z firmy — vývojářů v Beskydech zkrátka nejsou tisíce/desítky tisíc. A přesně z tohoto důvodu musíme být v rámci naší HR strategie dostatečně kreativní. Pokud jste developerská firma z malého města a myslíte si, že se pro vývojáře musíte přestěhovat do Prahy, toto může posloužit i jako jednoduchý návod pro vás, jak provádět nábor i u vás ve městě.

Jako čistě vývojářská firma (nemáme ani designéry ani markeťáky, jsme prostě geekové tělem i duší) to máme snazší. V zásadě vždy budeme nabírané pozice rozlišovat jen léty zkušeností — junior vs senior. Samozřejmě řešíme i to, jestli má vývojář zkušenost s technologiemi, které používáme. Nicméně vnímáme to jako vedlejší, protože pokud se dobrý PHP vývojář bude chtít naučit React, nebude to pro něj problém.

My si tak loni stanovili, že chceme příjmout 1–2 juniory a 1–2 seniory (když to zobecníme a zjednodušíme). Povedlo se nám příjmout Davida, který se u nás první měsíce učil úplné základy vývoje a dnes je z něj schopný junior kódér a zároveň zkušeného Radka, který měl za sebou tou dobou 7 let programování v PHP.

Tento rok jsme si určili, že se budeme soustředit primárně na seniorní vývojáře. Kdo takový ideální seniorní vývojář pro DevX je? Často jde o někoho, kdo odjel studovat vysokou školu do Brna či Prahy, po studiu zakotvil v některé z agentur nebo startupů a rád bych dnes nejen zvolnil tempo (work-life balance ftw!), ale hlavně se vrátil do Třince, kde by se chtěl usadit.

Stejně jako to mají velké značky ve svých reklamních kampaních, i vy si musíte uvědomit, co takovému člověku nabízíte. U nás to jsou dlouhodobě hlavně dvě věci:

a. Práce na zajímavých projektech — jak už jsem zminil, jsme geekové a čím větší technologická challenge se k nám dostane, tím lépe. To byl i důvod, proč jsme se historicky rozhodli dodávat naši práci do reklamních agentur, které mají daleko snazší přístup k velkým/globálním klientům a projektům.

b. Život mimo práci — nemyslíme si, že přístup firem jako je Revolut dává smysl. Šílený tlak na dlouhou pracovní dobu a vzívání “když nepříjdeš v sobotu, tak v neděli už nechoď”. Naopak se snažíme podporovat standardních 40h práce týdně a v červenci dokonce jen 32h (v pátky nepracujeme).

Jedním z našich klíčových kanálů je i tento blog. Jde na něm vidět konzistence toho, co komunikujeme, a že nejde jen o prázdné fráze. Potřebujeme ale na něj čtenáře a potenciální zaměstnance nějak dostat, jak? Nejjednodušším kanálem jsou reklamy na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, které nám v kombinaci s offline reklamou perfektně fungují. A proč offline reklamou? Cenově velmi výhodným kanálem může být v malých městech právě i offline reklama — konkrétně v Třinci jsou dvě místa, kolem kterých projede 80 % lidí, kteří směřují právě do Prahy nebo Brna za svou stávající prací (nebo studenti do Frýdecké školy Infotech) a právě na těchto místech máme své billboardy. Ty nejen, že vizuálně doplňují veškerou naši zbylou komunikaci, ale také akcentují výše zmíněné (2) benefity, jež potenciálním zaměstnancům nabízíme.

<< 2.a | 2.b >>

V tuhle chvíli máte hodně CVček, uchazeče za dveřmi a vy si myslíte, že můžete spokojeně nechat kampaně spuštěné a jen přijímat nové zaměstnance. Tak to ale není, to nejklíčovější nastává poté, co příjdou první den do práce — svých slibů musíte dostát a váš nový kolega musí vědět, že si vybral správně. Proto daleko více energie než do náboru, věnujeme právě do současného týmu. Celý rok pořádáme již kultovní akce BeerX, v červenci máme 4denní pracovní týdny, v prosinci děláme nezapomenutelné Wilijovky a rozdáváme bonusy dle zisku, který jsme v roce utržili.

Všem firmám držíme palce, ať se vám podaří HR strategii správně nastavit a vše potenciálním zaměstnancům DevX patří tento link: https://devx.agency/kariera.html

--

--

Vyvíjíme ze Slezska technicky náročné projekty pod vaší značkou. Jsme skrytý partner předních evropských reklamních agentur. Jejich hnací vývojová síla.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
David Hotař

CEO ve vývojářské agentuře Devx, technologický nadšenec, podnikatel a vášnivý dobrodruh. Spoluzakladatel projektu Travelight.cz