Devx Stories
Published in

Devx Stories

Farzad Nazifi on Unsplash

Třinec jako české Silicon Valley

Už delší dobu se s Davidem bavíme o tom, že bychom v Třinci a potažmo ve Slezsku chtěli vybudovat takové “české Silicon Valley”. Uvozovky jsou tam správně, uvědomujeme si, že by bylo naivní myslet si, že ekosystém SV vznikl přes noc a jedna malá firma z Třince to zvládne lusknutím prstu zreplikovat. Pokud se ale budeme bavit o tom, že jedno město by v rámci Česka mohlo tuto pozici zastat, podle mě je to právě Třinec.

Proč?

Za poslední roky se v Třinci podařilo vedení města zařídit mnoho věcí. Kolem města vzniká obchvat, mnoho podpory získávají lokální podnikatelé (nejen Třinecké železárny, ale i ti opravdu malí) a zkrátka když přijedete do Třince dnes vs. když jste tam přijeli před pěti roky, vidíte zásadní rozdíl. Možná toto vnímám daleko více než ostatní proto, že se do mého rodného města podívám vždy jen jednou za pár měsíců, ale to asi není v tomto kontextu důležité. Město vzkvétá a to dost “startupovým” tempem.

Tím důvody ale nekončí. Z nějakého mne neznámého důvodu, v Třinci zahájilo své podnikání několik internetových podnikatelů, kteří dnes patří ke známým jménům na e-commerce scéně a to aniž by se ukazovali na konferencích a nebo si platili specialisty na PR. Myslím, že na ně může být město patřičně hrdé, a že to je o důvod více, proč by v horizontu pár let mohlo vzniknout v Třinci velké množství pracovních míst pro programátory, designéry a nebo marketingové specialisty.

I přes to všechno si zatím nevšímáme nějak velké invence v oblasti IT, a tak bychom se toho rádi v následujících letech sami ujali.

Co tím myslíme?

Před pár týdny jsme vydali post, ve kterém zmiňujeme důvody, proč jsme se rozhodli koupit v Třinci barák. Těsně na to jsme vydali další, který pojednává o pracovních podmínkách, které nabízíme v DevX, a jak vnímáme jejich důležitost.

Během tohoto roku bychom rádi postavili poctivé základy* pro to, ať od 2019/2020 můžeme začít vyvíjet aktivity**, které budou dalším střípkem do mozaiky pro všechny programátory, kteří po vysoké škole neví, zda zůstat ve městě, kde poslední roky studovali a nebo se vrátit do jejich rodiště — mám zkušenost s tím, že mnoho rodáků z Třince si k němu opravdu udrželo vztah a rádo se tam vrací.

*Základy = stabilizovat příjmy, postavit office, získat nové kolegy

**Aktivity = workshopy a přednášky od top osobností, startup akcelerace a mentoring, after parties po každé takové akci :))

Pokud jsi z Třince a líbí se ti, jak nad dalším rozvojem DevX (ale i celého ekosystému) přemýšlíme, mrkni na otevřené pozice TADY.

--

--

Vyvíjíme ze Slezska technicky náročné projekty pod vaší značkou. Jsme skrytý partner předních evropských reklamních agentur. Jejich hnací vývojová síla.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marek Kriz

Marek Kriz

200 Followers

Entrepreneur at Point FM, doing startups in lead-gen, finance, mobile space. Exploring fashion, food and design.