Devx Stories
Published in

Devx Stories

V X-office nebudeme sami, přidáte se?

Už delší dobu píšeme o X-office — baráku, který si stavíme jen kousek od současných kanceláří, a kde bychom chtěli od roku 2019 sídlit. Co jsme ale ještě nepsali je fakt, že v domě plánujeme i prostor pro jednu až dvě firmy, se kterýma bychom se chtěli “potkávat na chodbách”.

Zatím nebudeme popisovat konkrétní nabídku v metrech čtverečních, dům ještě nestojí a tak bychom se dost pravděpodobně sekli a za rok to museli celé zrevidovat. Co ale v krátkosti popsat můžeme je filosofie X-office a naše vidina toho, koho bychom k sobě chtěli.

O tom, že v domě nebudeme sami jsme věděli od samého počátku. Proto i název X-office, který je dostatečně univerzální. Chtěli bychom k sobě najít menší firmu, startup nebo freelancery, kteří k nám budou oborově blízko, budeme si moct čas od času pomoci a nebudou se divit, když od nás uslyší hrát celý den hudbu (tohle není pravidlo) nebo uvidí, že hrajeme na PlayStationu.

O podobných reprezentativních prostorech s kvalitní architekturou v Třinci nevíme a tak věříme, že naše nabídka, až ji spustíme, bude rezonovat.

Typově si dokážeme představit, že k sobě nalezneme nějakou menší agenturu, startup, začínající e-shop nebo freelancery, pro které půjde o zastávku na pár měsíců. Tolik dnešní krátký update k X-office a více zase příště.

--

--

Vyvíjíme ze Slezska technicky náročné projekty pod vaší značkou. Jsme skrytý partner předních evropských reklamních agentur. Jejich hnací vývojová síla.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
David Hotař

David Hotař

58 Followers

CEO ve vývojářské agentuře Devx, technologický nadšenec, podnikatel a vášnivý dobrodruh. Spoluzakladatel projektu Travelight.cz