Dexlab-Vietnam
Published in

Dexlab-Vietnam

📱 Chúng tôi đã ra mắt ỨNG DỤNG di động Dexlab

Xin chào cộng đồng Dexlab!

Với hàng chục nghìn nhà giao dịch trên Dexlab, chúng tôi vui mừng thông báo rằng Dexlab đang tung ra bản thử nghiệm beta của dịch vụ Ứng dụng di động Dexlab của chúng tôi! Kể từ bây giờ, trải nghiệm giao dịch của bạn trên DEX sẽ trở nên đơn giản và dễ tiếp cận với sự ra mắt của Ứng dụng di động Dexlab.

Như chúng tôi đã đề cập trong Lộ trình Dexlab 2022, đây là cơ hội thử nghiệm trước cho người dùng đặt cược Dexlab. Lần khởi chạy ứng dụng đầu tiên của chúng tôi sẽ dành cho người dùng IOS và chúng tôi sẽ sớm ra mắt ứng dụng beta cho người dùng Android (hãy chú ý theo dõi). Hãy theo dõi ở cuối bài viết này để hiểu nó hoạt động như thế nào.

💎 Dexlab trong tay bạn

Đây là màn hình đầu tiên bạn sẽ thấy khi mở Ứng dụng Dexlab.

Bạn có thể xem danh sách các token trên tab ‘Thị trường’.

Bạn có thể xem biểu đồ của từng token khi bạn nhấp vào một token nhất định.

Bạn có thể đặt lệnh giới hạn trên tab “Giao dịch”.

Sau khi kết nối ví, bạn có thể kiểm tra số dư của mình trên tab “Ví”.

💎 Đặc quyền và chi tiết

  • Phiên bản beta sẽ chỉ có sẵn cho những người đã stake $DXL trên Dexlab Staking. Bạn có thể stake $DXL của mình tại đây. (Hướng dẫn đặt cọc).
  • Vì phiên bản beta chỉ có sẵn trên iOS, chúng tôi khuyên người dùng iPhone chỉ nên điền vào ứng dụng này trong thời điểm hiện tại. Phiên bản Android sẽ sớm ra mắt.
  • Đơn đăng ký sẽ sớm được tải lên. Dexlab sẽ chọn 1.000 người trong đơn đăng ký và gửi liên kết lời mời thử nghiệm beta qua email.
  • Ngay cả khi bạn stake $DXL, bạn cũng phải gửi biểu mẫu này để đủ điều kiện tham gia phiên bản beta.
  • Địa chỉ ví SPL và địa chỉ email của bạn là bắt buộc cho biểu mẫu đăng ký. Bạn cũng có thể để lại nhận xét cho chúng tôi về những tính năng bổ sung nào bạn muốn thêm vào Ứng dụng Dexlab.
  • Nếu có hơn 1000 người đăng ký, nó sẽ được quyết định bằng xếp hạng staking.
  • Các ứng viên bổ sung có thể được chọn khi chúng tôi làm bài kiểm tra thứ hai.
  • Vì là phiên bản thử nghiệm beta nên có thể xảy ra một số lỗi. Hãy quan tâm đến điểm này. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào như lỗi, vui lòng cho chúng tôi biết thông qua chức năng phản hồi của ứng dụng.
  • Lịch mở chính thức sẽ được thông báo sau.

Luôn cập nhật các dự án #Solana mới nhất ra mắt thông qua Dexlab và đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ token mới nào bằng cách theo dõi chúng tôi trên Twitter hoặc tham gia nhóm Telegram của chúng tôi!

--

--

Dexlab makes launching on Solana easy with a minting lab, a launchpad and a dedicated DEX for all.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dexlab

Dexlab makes launching on Solana easy with a token minting lab, a launchpad and a dedicated DEX for all listings.