Volodymyr Vorobey
Nov 25, 2018 · 5 min read

В Україні стартувала програма Британської Ради Creative Spark, націлена на розвиток підприємництва та культури підприємництва у креативних індустріях. 8 українських університетів отримали можливість залучити досвід британських колег, серед яких й Львівська національна академія мистецтв, з якою наша агенція PPV Knowledge Networks буде створювати Lviv Design Partnership разом з Cardiff Metropolitan University, точніше їхньою Cardiff School of Arts and Design.

Чому підприємництво саме в креативних індустріях? Бо у Великобританії цей сектор економіки у 2017р. становив 92 млрд фунтів (14,2% валової доданої вартості в економіці в цілому) — у порівнянні з 85 млрд. фунтів у 2015р. Між 2010 та 2016 креативні індустрії у Великобританії виросли на 44.8%, майже вдвічі більше, ніж економіка загалом (22,7%). У 2018р. 1 робоче місце з 11 в країні припадає саме на креативні індустрії, і загалом там працює 2,5 млн фахівців. Британські університети, а саме їх зусилля з просування культури підприємництва та підтримки малого бізнесу серед освітніх напрямків для креативної економіки, відіграють значну роль у цьому економічному феномені. Якщо Британській раді завдяки Creative Spark вдасться повернути українські університети до потреб українських креативних індустрій — це буде велика справа.

Перед запуском програми Creative Spark Британська рада замовила консалтинговій компанії IFF Research дослідження (з якого власне і взято вишенаведені цифри) про те, як розвивають підприємництво та підтримують бізнеси в британських закладах вищої освіти, які отримують державне фінансування (таких закладів у Великобританії є 169 — до порівння в Україні є 661 заклад).

IFF Research вийшла на 4 підходи та 14 моделей підтримки культури підприємництва та малого бізнесу для креативних індустрій в британських університетах. Це дуже цінна аналітика і для українських університетів та академій, які реально хочуть наблизити свої програми та адаптувати студентській досвід до потреб креативної економіки в Україні. У більшості цих програм немає нічого революційного — аби було бажання впроваджувати це тут і вже.

Підхід 1. Тренінги та практичний досвід.

 • Модель 1. Тренінгові сесії, наприклад тренінгові семінари та тематичні практикуми.
 • Модель 2. Навчальні практики та стажування.
 • Модель 3. Практичні кейси.
 • Модель 4. Наставництво.

Підхід 2. Конкурси та нагороди.

 • Модель 5. Конкурси з фінансовим призовим фондом.
 • Модель 6. Конкурси для розвитку навичок.
 • Модель 7. Мікро-конкурси.
 • Модель 8. Візи для молодих підприємців.
 • Модель 9. Студентські нагороди.

Підхід 3. Інкубаційні сервіси.

 • Модель 10. Інкубаційні лабораторії та програми.
 • Модель 11. Центри інновацій при університетах та бізнес-консультації.

Підхід 4. Партнерства та спільні програми.

 • Модель 12. Спільні програми між університетами.
 • Модель 13. Партнерства з бізнесом на місцевому, регіональному та національному рівні.
 • Модель 14. Програми міжнародної співпраці.

Зараз докладніше по кожній моделі з прикладами британських закладів вищої освіти:

Модель 1. Тренінгові сесії.

 • Тематичні семінари (workshops) або майстер-класи з певної тематики.
 • Тематичні практикуми (bootcamps) — коли студенти детально проходять певний процес (наприклад заснування бізнесу).
 • Гостьові лекції та запрошені гості — часто це випускники або партнери університету.
 • Цикли тематичних семінарів або курси.
 • Тематика: початок власної справи, бізнес-навички, майбутнє секторів та галузей економіки, бізнес-планування.
 • Приклади: понад 30 різноманітних тематичних семінарів та програм в University of Arts London, літня школа з підприємництва University of the Creative Arts, Glodsmith’s College — програма тематичних семінарів SYNAPSE.

Модель 2. Навчальні практики та стажування.

 • Практики (placement year) — переважно тривають рік і оплачуються.
 • Стажування (enterprise years) — переважно вимагають тривалої підготовки та проходження конкурсного відбору.Переважно включають стипендію, менторську підтримку, академічну підтримку, власне робоче місце тощо.
 • Приклади: програма Sussex University Catalyst, програма Leeds University Year in Enterprise, Aston University.

Модель 3. Практичні кейси.

 • Практичні ситуативні вправи (life briefs) від місцевих бізнесів, де студенти шукають рішення разом з бізнесом та викладачами.
 • Хакатони — вирішення реальних проблем командами, часто з різних факультетів та освітніх напрямків.
 • Приклади: Edinburgh Innovations, University College London, Leeds Arts School програма кураторства виставок.

Модель 4. Наставництво.

 • Наставництво (менторство) з досвідченими фахівцями, часто випускниками або партнерами університету. Особливо важливо для креативних індустрій.
 • Приклад: Edinburgh Innovations програма LAUNCH.ed.

Модель 5. Конкурси з фінансовим призовим фондом.

 • Надання грантів переможцям конкурсів, з онлайн бліц-презантаціями (pitching sessions) або фізичними заходами для бліц-презентацій бізнес-проектів.
 • Приклади: New Enterprise Competition University of Bristol, University of the Arts London SEED Fund, Liverpool Institute of Performing Arts Enterprise Funds, Launch-it! Loughborough University, University of Bath Dragon’s Den.

Модель 6. Конкурси для розвитку навичок.

 • Програми, націлені на розвиток навичок, радше як акселератори та та програми з бізнес-навичок.
 • Переважно структуровані програми, які включають тематичні семінари, наставництво, бліц-презентації та інші активності, що допомагають у розвитку навичок. Відходять від грошових призів і переходять до можливостей — доступ до інвесторів або доступ до ринків.
 • Приклад: University of Bath Business Plan Competition, University of Durham’s Blueprint Startup Challenge.

Модель 7. Мікро-конкурси.

 • Переважно стосуються вузькоспеціалізованих креативних навичок або компетенцій, наприклад розробка мобільних додатків.
 • Приклади: University of Kent’s App Design Challenge, King’s College London IDEA Factory.

Модель 8. Візи для молодих підприємців.

 • Можливість для іноземних студентів з ідеями для бізнесу, які навчаються у Великобританії, залишитись в країні та заснувати бізнес.
 • Університети відбирають заявників та надають академічну та консультаційну підтримку з бізнес-питань впродовж першого року і навіть пізніше.

Модель 9. Студентські нагороди.

 • Конкурси у певній категорії, наприклад соціальне підприємництво, цифрові інновації (digital innovation) тощо. Переважно є грошові нагороди.
 • Приклади: ILG Awards University of Edinburgh, University of Bath’s Innovation Award, King’s College London King’s Enterprise Award.

Модель 10. Інкубаційні лабораторії та програми.

 • Структурована підтримка студентських (а часто і персоналу університетів) бізнесів — від ідеї до втілення. Включає як тренінговий компонент так і консалтингову підтримку.
 • Різноманітні формати, від формату відкритих дверей (drop-in) до інкубаційних програм (incubation skills development programmes).
 • Приклади: Nottingham Trent University’s Hive, University of Surrey Enterprise Centre, University of Leicester’s Innovation Hub, Norwich University of the Arts Ideas Factory, University of Newcastle’s START UP programme, London College of Fashion’s Fashion Brand Accelerator, The University of Falmouth’s Launchpad programme.

Модель 11. Центри інновацій при університетах та бізнес-консультації.

 • Центри розвитку підприємництва при університетах, часто фізичний простір для інкубаційних програм та офісні приміщення для студентів або випускників, які займаються власною справою.
 • Зазвичай центри працюють не із студентами, а з вже діючими бізнесами за межами університетів, допомагаючи з трансфером знань та технологій та наданням консультацій.
 • Приклади: Bath Spa University — Research and Enterprise Consultancy, Glasgow School of Art Enterprises Ltd, University College London Business — UCLB.

Модель 12. Спільні програми між університетами.

 • Спільні програми часто охоплюють кілька університетів, можуть включати також органи влади та місцеві компанії.
 • Приклади: BSEEN — програма консорціуму університетів з регіону West Midlands, SETsquared — інкубація комерційних проектів, послуги з досліджень та виокремлена програма підтримки підприємництва, Creative Exchange Lancaster University.

Модель 13. Партнерства з бізнесом на місцевому, регіональному та національному рівні.

 • Партнерства відрізняються від спільних програм тим, що передбачають співпрацю передовсім з бізнесом, а не іншими університетами.
 • Часто створюються для певного компоненту — пошуку та підготовки наставників, місць для стажувань або спонсорів для конкурсних програм. Важливу роль відіграють зв’язки з випускниками.
 • Приклади: University of Newcastle Captured programme, Aston University Small Business Charter network, Goldsmiths College — Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship (ICCE).

Модель 14. Програми міжнародної співпраці.

Кожен університет в Великобританії маю свою, унікальну модель підтримки культури підприємництва та малого бізнесу для креативних індустрій, — не існує магічних рецептур, які українські університети можуть скопіювати. Моделі адаптуються, міксуються, з ними експериментують та оновлюють. Ключове — вони є, і вони призводять до результатів — британська економіка отримує нових підприємців та кваліфікованих фахівців для існуючих на ринку бізнесів. Час українським університетам включатись теж.

DG Ukraine

Блог про розвиток — економічний та соціальний, регіональний та місцевий. Блог по ходу моєї роботи в PPV Knowledge Networks (www.fb.com/ppvknowledgenetworks). Для спостережень і роздумів. А назва — ностальгія за Брюселем (хто розуміє — той зрозуміє).

Volodymyr Vorobey

Written by

DG Ukraine

Блог про розвиток — економічний та соціальний, регіональний та місцевий. Блог по ходу моєї роботи в PPV Knowledge Networks (www.fb.com/ppvknowledgenetworks). Для спостережень і роздумів. А назва — ностальгія за Брюселем (хто розуміє — той зрозуміє).

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade