Dự án điện mặt trời ở Kiên giang do GP solar triển khai

GPSOLAR
GPSOLAR
Aug 21, 2019 · 3 min read

Công ty Gp solar là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong công cuộc mang điện mặt trời về Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay công ty đã tiến hành lắp đặt hàng trăm dự án hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhỏ trải đều trên toàn quốc. Tuy nhiên trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khách hàng dự án điện mặt trời ở Kiên giang do GP solar triển khai. Chúng ta cùng tham khảo nhé.

Image for post
Image for post

Dự án điện mặt trời ở Kiên giang do GP solar triển khai

Trong đầu năm 2019 Công Ty GPsolar đã tiến hành ký hợp đồng và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho gia đình anh Tiến với công suất là 6.4kw. Hệ thống điện mặt trời này được sử dụng 20 tấm pin mặt trời công suất 320wwh và ước tính tổng số điện dự án tạo ra là 8.760 kWh/năm.

Image for post
Image for post

Hiện nay dự án điện mặt trời của Anh Tiến đã đi vào hoạt động ổn định. Ngoài ra tại đây công ty Gp solar đang tiếp tục lắp đặt nhà máy điện mặt trời cho 2 hộ gia đình chị Lan và anh Nam cùng một dự án cho doanh nghiệp. Các dự án đều được sử dụng tấm pin mặt trời cao cấp cũng như hệ thống inverter, ắc quy lưu trữ tốt nhất.

Lắp đặt điện mặt trời tại Kiên Giang

Kiên Giang là một tỉnh nằm ở miền tây nước ta. Nơi đây có ưu điểm cực lớn khi khai thác điện mặt trời vì thời gian nắng cả ngày cao cùng chỉ số bức xạ mặt trời khá cao. Vì vậy lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại đây đang được người dân cùng với các doanh nghiệp hưởng ứng rất nhiều.

Việc lắp đặt điện mặt trời mang đến rất nhiều lợi ích cho người dùng cũng như cho xã hội. Đầu tiên lắp đặt điện mặt trời giúp chúng ta có nguồn điện miễn phí dùng đến hơn 30 năm. Chưa hết khi bạn đăng ký bán điện cho EVN thì số điện thừa ra đưa lên điện lưới sẽ được tính theo giá điện niêm yết và bạn thu về tiền điện hàng tháng. Đúng là đầu tư vào điện mặt trời là cuộc đầu tư sẽ biết sinh lời ngay từ đầu.

Như đã nói điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo được chuyển đổi từ bức xạ mặt trời. Ưu điểm đầu tiêu của nguồn năng lượng này chính là không bao giờ sợ cạn kiệt mà chúng ta có thể thoải mái khai thác. Hơn nữa khi sử dụng điện mặt trời chúng ta đã góp phần bảo vệ môi trường sống, giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường đồng thời giảm lại quá trình nóng lên của trái đất.

Vì sao nên lựa chọn Gp solar để lắp đặt điện mặt trời tại Kiên Giang

Khi quý khách lựa chọn công ty Gp solar để lắp đặt điện mặt trời quý khách sẽ mang đến cho mình rất nhiều lợi ích. Đầu tiên GP solar là một công ty lắp đặt điện mặt trời chuyên nghiệp và luôn mang đến cho khách hàng những nhà máy điện mặt trời đỉnh nhất, chất nhất, đẹp nhất và có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.

Mức giá lắp đặt điện mặt trời tại GP solar luôn rẻ hơn, cạnh tranh hơn trên thị trường. Chưa kể đến chúng tôi có rất nhiều ưu đãi cho quý khách hàng như lắp điện mặt trời trả góp… Bạn chỉ cần liên hệ với Gp solar theo những địa chỉ dưới đây bạn sẽ được tư vấn, báo giá và lắp đặt điện mặt trời tại nhà nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ GP SOLAR

  • Địa Chỉ: 17B4 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PIN ĐIỆN MẶT TRỜI TRỌN GÓI

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store