Diskussionsfrågor / Sök — och källkritik

Här samlar vi förslag på diskussionsfrågor för att inleda en dialog om sök- och källkritik med biblioteksbesökare:

FEJKNYHETER

  • Har du läst något på nätet och dragit slutsatsen att det inte är sant? Vad gör du då?
  • På vilka webbplatser brukar du läsa nyheter? Varför just de? Finns det några du valt bort för att du inte litar på dem?
  • Litar du mer på en tryckt tidning? Litar du mer på en tryckt bok?
  • Känner du till Viralgranskarens varningslista? Har du testat deras tillägg för Chrome?

FÖRBÄTTRA WIKIPEDIA

  • Använder du Wikipedia för att faktakolla?
  • Litar du på Wikipedia? Varför?
  • Har du någon gång själv bidragit med en källhänvisning till Wikipedia?
  • Vet du hur du kan bidra till att öka Wikipedias trovärdighet?

GOOGLA BÄTTRE

  • Hur hittar du din information på nätet? Var börjar du söka?
  • Om/när du googlar, hur gör du då? Känner du till hur du kan förfina din sökning och få bättre sökresultat?
  • Känner du till vad Google vet om dig? Varför samlar de in data? Hur går det till? Vad för det för konsekvenser för dig?

ALTERNATIVA SÖKTJÄNSTER

  • Vilka andra söktjänster än Google använder dig dig av?
  • Känner du till DuckDuckGo eller Start Page? På vilket sätt skiljer sig de söktjänsterna mot t.ex. Google, Bing och Yahoo?
  • Vad är poängen med en söktjänst som inte samlar in data om dig? Vad kan du vinna och vad kan du förlora på att ta hjälp av en söktjänst som inte spårar dig?

SÖK SÄKRARE

  • Känner du till att du kan bli spårad på nätet?
  • Hur kan du skydda ditt privatliv på nätet?
  • Hur kan spårbarheten påverka vår mediekonsumtion och vårt sätt att ta del av information och tolka fakta?
  • Vill du se dina egna spår på nätet?
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Digitala Biblioteket’s story.