Nya spännande internetguider från IIS

I dagarna har Internetstiftelsen släppt två nya internetguider: Introduktion till internet för äldre, och Algoritmer. Båda är mycket läsvärda för bibliotekarier, informationsspecialister och andra som intresserar sig för nätets hälsa och digital delaktighet.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Digitala Biblioteket’s story.