Digitala verktyg för bättre årsmöten

Frida Ågren från Röda Korsets Ungdomsförbund beskriver hur hon började undersöka verktyg för att utveckla förbundets årsmöten.

Mitt namn är Frida och jag jobbar på Röda Korsets Ungdomsförbund, en rikstäckande medlemsstyrd ungdomsorganisation.

Mitt projekt går ut på att hitta digitala verktyg och hjälpmedel för att tillgängliggöra och förtydliga den demokratiska processen inför och under ett årsmöte. Ett mål vi har i organisationen är att fler motioner ska skickas in till det nationella årsmötet 2018.

Varje år har vi ett nationellt årsmöte dit medlemmar från hela landet kommer. Då vi är en medlemsstyrd organisation bygger organisationsutvecklingen på medlemmars aktiva roll i samband med årsmötet.

Mitt första steg har varit att gå igenom de utvärderingar som sammanställts från deltagare från de senaste fem årsmötena. Jag har även diskuterat med personal som varit ansvarig för olika delar under årsmötet.

Jag har kristalliserat ut tre områden som har utvecklingspotential:

  • Förtydliganden inför årsmötet hur den demokratiska processen går till.
  • Uppmuntra till mer diskussion om lagda motioner och propositioner under påverkanstorget.
  • Göra det lättare för ett enskilt ombud att ta plats under årsmötet
    Frågor och tankar som har kommit upp ur det här förarbetet är hur vi kan förklara den demokratiska processen på ett roligt sätt, utan att göra avkall på dess seriositet. Kan medlemmar på ett enkelt sätt nå varandra och inspirera varandra för att skriva motioner innan årsmötet? Hur kan vi göra det mer interaktivt på påverkanstorget där nya förslag kan tas upp? Hur kan det bli enklare att be om ordet i den stora mötessalen?

Jag har diskuterat dessa delar och några idéer med Digidem Lab, som nu kommer se över vad för digitala verktyg som skulle kunna hjälpa till i det här utvecklingsarbetet.