Konferensen Fearless Cities: Municipalismen är ett hopp för framtiden

Helgen den 9–11 juni deltog jag i konferensen Fearless Cities i Barcelona. Totalt var 600 deltagare anmälda, från 180 städer, 40 länder, 5 världsdelar med över 100 municipalistiska plattformar. Syftet med konferensen var att skapa en plattform för kunskapsutbyte mellan städer runt om i världen som tagit steg mot en mer deltagande demokrati där alla invånare inkluderas i hur samhället utformas. Det fanns kommunrepresentanter från exempelvis Madrid och New York som berättade om succén med medborgarbudgetar och det fanns städer som börjat skapa fristäder för papperslösa genom att ge dem tillgång till samhällsservice och låta alla oavsett medborgarstatus ta del av beslutsprocesser. I Vancouver och Barcelona hade de genomfört satsningar för att bygga bort bilberoendet och satsat på en mer inkluderande stadsplanering där alla, inte bara bilister, får ta del av det offentliga utrymmet. Städer runt om i Italien och USA berättade om kooperativt ägande av social service medan representanter från Brasilien, Hong Kong och Gambia berättade om municipalistiska rörelser som tagit plats i maktens rum för att ge folket mer inflytande.

Municipalism kan låta som ett komplicerat ord men i grunden betyder det att sätta det lokala i fokus och övertygelsen att det är i städerna som vi är närmare folket och därför kan skapa verklig demokrati, eller som Barcelonas borgmästare Ada Colaus sade ”Städer kan förändra världen”. I Spanien har exempelvis ett stort problem varit privatiseringar av vatten, el och en ökad turistnäring som gör hyrorna för höga för den lokala befolkningen. ”Städer må vara små och kampen mot statsmakten kan liknas med David och Goliat men vi är där folket finns och det är endast här som vi kan vinna tillbaka makten över vår stad från företagens vinstintressen” hävdade Barcelonas vice borgmästare Gerardo Pisarello som svar på dessa privatiseringar.

Under konferensen var digitaldemokrati också ett populärt ämne då flera paneldeltagare presenterade olika digitala verktyg som de använt i sina rörelser för att främja direktdemokrati. Exempelvis presenterade kommunpolitiker i Barcelona hur de använt onlineplattformen Decidim för att få in medborgarförslag och genomföra strategisk planering för staden på ett inkluderande sätt. Representanter från MediaLab Prado i Madrid visade hur de skapat utrymmen där sociala rörelser och hackers kan mötas och utveckla digitala lösningar för att främja kulturen i staden. Vi som representerade Digidemlab under konferensen utförde också en intervju med labbet i Madrid, som kommer kunna läsas på bloggen. Flertal brittiska deltagare, flera från gräsrotsrörelsen Momentum, pratade också om hur viktiga de digitala verktygen varit för Jeremy Corbyns vinst i valet.

Överlag rådde en hoppfull stämning under konferensen, något som trappades upp när organisatörerna visade en karta över de olika demokratiinitiativ som fanns representerade och berättade att de tänkte fortsätta kartlägga rörelser runt om i världen för oss att ta del av deras exempel. Konferensen avslutades med ett löfte om en fortsättning, om det så skulle bli ett internationellt nätverk för att byta kunskap och stötta varandra eller fler konferenser. En sak är i alla fall säker: den municipalistiska rörelsen har bara börjat.