Projektet Medborgare för klimatet — så funkar medborgarbudgeten i Madrid

Julia Lönnqvist från projektet Medborgare för klimatet berättar om Madrids väg till att bli en 100% hållbar stad.

Hallå!

Jag startade mitt projekt hos Digidem Lab i oktober! Jag har suttit och googlat och grävt och studerat en dag i veckan nu i snart en månad och den allra mesta delen av materialet har varit på spanska… så det har gått lite långsammare än vad det kanske gör när man läser på sitt modersmål så att säga, även om jag har ganska bra koll på språket :D.

Men nu tänkte jag i varje fall att det börjar bli dags för ett blogginlägg för att dela med mig av det jag tar reda på… jag gillar också att göra saker ihop med andra så det känns som att vi blir fler och gör det tillsammans om jag kan dela med mig till er under min process!

Det jag gör är ju alltså att jag sätter mig in i deltagande demokrati i Madrid och jämför med Sverige. Jag fördjupar mig också i Madrids plan för 100% hållbar stad som röstades igenom år 2016 och ska se hur den nu ska genomföras. Jag ska också dyka ner i förslagen i Madrid som röstats igenom om att ha solpaneler på allmänna byggnader i staden och förhoppningsvis kunna få inspiration och dra kopplingar till de krav organisationerna PUSH Sverige tillsammans med Jordens Vänner och flera hundra människor i Göteborg ställer på de lokala politikerna om att ha solpaneler på alla kommunala byggnader inom fyra år! I Göteborg så har det även det lagts medborgarförslag om en solcellspark som kan vara intressant att ha med i den här processen :).

Det första jag har blivit tvungen att sätta mig in i är hur en medborgarbudget ens fungerar.. och vad skillnaden på hur det fungerar i Sverige och Spanien (Madrid) är.

En medborgarbudget är alltså en form av beslutsfattande som innebär att “icke valda medborgare ska delta i utformningen eller fördelningen av offentliga resurser”.

I praktiken så innebär det att en fast mängd pengar tilldelas ett område t.ex. en stadsdel, kommun eller region. Hur pengarna ska fördelas är sedan de som bor i området med och påverkar genom att lägga förslag som medborgarna röstar på.

De förslag som sedan får flest röster och håller sig inom ramarna för budgeten tittar politikerna vidare på och väljer om de ska genomföras (I Madrid skiljer det sig lite från Sverige! Mer info kommer längre ner). I Sverige så kan man lägga förslag och rösta i medborgarbudgeten i Göteborg för stadsdelen Västra Hisingen här: http://www.nubestammerdu.nu/

Internationellt så finns det i princip ett exakt startår och ursprung för medborgarbudget. Det var år 1989 i den brasilianska staden Porto Alegre. Under militärregimen i Brasilien så pågick det försök med olika metoder för medborgare att få inflytande i delstaten. Sedan dess så har det utvecklats på flera platser och det har för medborgarbudget i Europa utkristalliserats fem kriterier:

  1. processen måste innehålla budget/resurs dimensioner
  2. gälla på en nivå som styrs av en politisk församling såsom fullmäktige eller nämnd
  3. upprepas över tid
  4. innehålla delaktighetsprocesser för medborgarna i forum eller i råd
  5. kommunen eller regionen ska vara ansvarig för genomförandet av resultatet och återkopplingen till medborgarna

I Madrid så finns medborgarbudget och deltagande demokrati sedan 2016. Detta har en väldigt häftig bakgrund. Detta nya system skapades nämligen genom en kris som förenade otroligt många människor till att skapa ett nytt system. Det började år 2011 då många människor förlorade sina jobb, sin inkomst, sina hus och hem samtidigt som sjukvården och annat inte heller fungerade bra. Detta ledde till otroligt massiva protester där miljontals människor samlades ute på gatorna. Förtroendet för politikerna var obefintligt och ur folksamlingarna växte en ny form av demokrati fram som hade en stark digital grund. Olika aktivister slog sig samman och efter mycket samarbete så blev tills slut en digital plattform kallad “Decide Madrid” och medborgarbudget verklighet.

När plattformen Decide Madrid lanserades så banade det väg för demokrati från folket och uppåt. Olikt andra historiska medborgarbudgetar så måste de 100 miljoner euros avsatta för Decide Madrid år 2017 fördelas relaterat till förslag som kommer från medborgarna. Politikerna kan alltså inte välja att inte genomföra ett förslag om det fått tillräckligt många röster och är tekniskt praktiskt genomförbara. Det finns också utrymme för ”medborgarförslag” på plattformen. Om ett sådan förslag får 1% av rösterna av de registrerade Madrid-medborgarna (27.064 medborgare), över 16 år så går det till det sista voterings-steget.

Den första omröstningen av ett sådant slag skedde 13–19 februari år 2016 på internet och på flera fysiska platser i staden. Det var då “100% sustainable Madrid” förslaget röstades igenom av 188.665 människor (89.11% av de som röstade).

Det finns för och nackdelar som diskuteras kring medborgarbudget. Fördelarna är att människor som inte är politiskt engagerade i just partier får höras och ha inflytande ändå betydligt oftare och mer påtagligt än i nationella omröstningar vart fjärde år till exempel. Dessutom så får de som direkt berörs av förändringar, sjukvård och kultur i ett område möjlighet att påverka just sitt eget liv. Inom det positiva synsättet på deltagande demokrati finns det även en uppfattning att medborgarna har något att bidra med i form av kunskap och erfarenheter till den demokratiska processen.

Några av motargumenten är att styrning genom nätverk, konstellationer och partnerskap försvårar identifiering av de verkliga beslutsstruktukturerna. En annan är att ojämn tillgång och utnyttjande av informationsteknologin bland olika medborgargrupper kan leda till att alla inte kan delta på samma villkor.

Jag kommer att fortsätta att uppdatera er längs med vägen när jag dyker i havet av alla de här dokumenten! Just nu har jag har kontakt med de som skrev både planen för “Madrid- 100% hållbar stad” och som skrivit förslagen om solceller i Spanien. Framöver kommer jag att dela med mig av mer detaljer kring de här förslagen, hur de ska genomföras och hur de kom till! Jag kommer även skriva mer om mina planer på resan till Madrid som jag kommer att göra om ungefär en månad för att kunna djupdyka ännu mer och träffa alla de här häftiga personerna i verkligheten!

Tack för att ni ville dela de här upptäckterna med mig!

Vi hörs! :D

Julia

Källor om ni vill kolla mer ;)