Andmete teabevärav — digiriigi andmete ökosüsteemi nurgakivi

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Digiriik
Published in
3 min readApr 17, 2023

--

Kõige paremad andmed on need, mis on olemas, kasutajatele arusaadavad, omavahel seostatavad ning mis pakuvad kas uut infot või kinnitavad olemasolevaid teadmisi. Digiriigi andmete korrastamiseks on loomisel andmete teabevärav.

Foto: Pexels

Eesti kui digiriigi järgmine suurem väljakutse on pakkuda kodanikele üha personaalsemaid teenuseid. Selleks vajavad digitaalsed platvormid ja teenused sisu ehk andmeid. Andmeid lisandub riigile ja üldiselt maailma igapäevaselt. Andmete mahu eksponentsiaalne kasv toob kaasa palju väljakutseid nagu andmete haldamine, levitamine, taaskasutamine ja hävitamine.

Väljakutsete üheks lahenduseks on andmete teabevärav, mida arendatakse avaandmete teabevärava baasil. Andmete teabevärv pakub kasutajale kiiresti ja lihtsalt vajalikke usaldusväärseid ja arusaadavaid andmeid, mis võimaldab informeeritud otsuste tegemist ning suurendab olemasolevate andmete taaskasutamist erinevates valdkondades.

Milleks meile andmete teabevärv?

Andmete edukaks kasutamiseks on oluline ühtse süsteemi rakendamine, selge eesmärgi seadmine andmete kogumisel ning andmete kättesaamine. Praegu pole Eestis üht suurt süsteemi, mis teeb andmete taaskasutamise ebamugavaks ja eeldab taaskasutajalt suurt pühendumust, kannatust ja laiapõhjalisi teadmisi avaliku sektori toimimisest. Lisaks on ülevaade olemasolevatest andmetest ebaühtlane ja mittetäielik. Kuna andmeid sisestatakse infosüsteemidesse üldjuhul käsitsi, on nende kvaliteet ja ajakohasus tõsiseks probleemiks.

Andmete teabevärava eesmärk ongi anda igaühele terviklik ülevaade riigi käes olevatest andmetest ja võimalustest nende taaskasutamiseks erinevatel viisidel sealhulgas X-tee teenustena ja avaandmetena, kasutades nõusolekuteenust ja teadlaste keskkonda. Andmete teabevärav aitab kaasa riigi andmete ja nende kasutamisvõimaluste läbipaistvusele ning loob avatuma, tõhusama ja usaldusväärsema keskkonna andmete kasutamiseks.

Andmehalduse rakenduste (sh RIHAKE) ja andmete teabevärava vahel liiguvad metaandmed automaatselt. Andmete teabevärav avaldab andmete kirjeldused ühtsel kujul, lähtudes rahvusvahelistest standarditest ja kokkulepitud põhimõtetes. Andmete teabevärav on omakorda riiklik keskne andmete kontaktpunkt, mis saadab andmekirjeldused Euroopa andmete portaali (nn euroopaülene andmete teabevärav).

Lisaks andmete levitamise funktsioonile täidab andmete teabevärav ka andmete taaskasutamiseks vajaliku informatsiooni kontaktpunkti. Sellest tulenevalt on andmete teabevärava fookuseks andmete taaskasutajad. Andmete taaskasutajaid iseloomustab see, et nad kasutavad andmeid teistsugusel eesmärgil kui andmete omanik andmeid kogudes silmas pidas.

Kui kaugel andmete teabevärava arendused on?

Andmetega seotud väljakutsete lahendamiseks moodustati 2022. aasta sügisel andmete teabevärava töörühm, mida juhib Riigi Infosüsteemi Amet. Rühma peamine eesmärk on seni olnud andmete kontseptsiooni väljatöötamine. Selle aluseks võeti digiriigi koostalitusvõime visioon ja andmete ökosüsteem tervikuna. Samuti kaardistati hetkeolukord, kirjeldati andmete teabevärava peamised kasutajad, nende persoonad ja viidi läbi intervjuud kasutajate ärivajaduste selgitamiseks ning sõnastati andmete teabevärava eesmärk ja väärtuspakkumine. Andmete teabevärava arenduseks on tööde prioriteedid määratletud ning algab tööde elluviimise faas. Esimeses faasis on plaanis muuta avaandmete teabevärava andmemudelit, parandada teabevärava otsingufunktsiooni ja kasutajamugavust.

Andmete teabevärava laiem eesmärk on anda igaühele terviklik ülevaade riigi käes olevatest andmetest ja võimalustest nende taaskasutamiseks erinevatel viisidel sealhulgas X-tee teenustena, avaandmetena, nõusolekuteenust ja teadlaste keskkonda kasutades. Andmete teabevärav aitab kaasa riigi andmete ja nende kasutamisvõimaluste läbipaistvusele ning loob avatuma, tõhusama ja usaldusväärsema keskkonna andmete kasutamiseks.

Andmepõhisus ja andmete taaskasutamine on muutunud üha populaarsemaks, mida ilmestab platvormipõhiste ärimudelite levik viimasel aastakümnel ja tehisintellekti populaarsuse suurenemine. Andmetes on peidus suur potentsiaal ja meil on võimalik olla suunanäitaja potentsiaali realiseerimisel.

Taavi Ploompuu
Riigi Infosüsteemi Amet
Andmevahetuse osakond
Tooteomanik ja andmete tiimi juht

--

--