Eesti avaandmete valdkonna silmapaistvad panustajad 2023

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Digiriik
Published in
4 min readMar 17, 2023

--

Andmed mängivad olulist rolli tehniliste lahenduste loomises. Aga millist rolli meie elus mängivad avaandmed ning miks me selle valdkonna parimaid panustajaid tunnustame?

Neile, kes avaandmete mõistega ei ole varem kokku puutunud, võib see sõna olla võõras. Avaandmed ei ole midagi muud kui juurdepääsupiiranguta andmed ehk need andmed, mida kõik saavad vabalt kasutada. Avaliku sektori töö käigus tekib neid päris palju: avaandmete portaalis leidub andmeid alates ühistranspordi peatustest ja hambaarstide konktaktidest kuni ametnike palgaandmete ja satelliidipiltideni.

Iga päevaga tekib üha rohkem avaandmeid ning nende taaskasutamise võimalusi. Ühe asutuse või inimese avaldatud andmetele saavad paljud teised luua oma lahendusi. Tänu sellele koostööle võidame ühiskonnana tervikuna: saame kasutada mugavaid digiteenuseid, teha otsuseid andmetele tuginedes ja olla tänu läbipaistvale valitsemisele kursis riigis toimuvaga.

Kõigi tublide avaandmetesse pannustajate seas leidub ka eriti säravaid ideid ja rahva lemmikuid, keda avaandmete valdkonda panustajate konkursi raames kord aastas tunnustame!

Sellel aastal nomineeris Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium üheksa asutust või projekti kolmes kategoorias: parim avaandmete avalikustaja, parim avaandmete visualiseerija ja parim avaandmete taaskasutaja.

Kategoorias “Parim avaandmete avalikustaja” olid nomineeritud Statistikaamet, MTÜ Eesti Fotopärandi poolt algatatud projekt www.ajapaik.ee ja Äriregister.

Kategoorias “Parim avaandmete visualiseerija” olid nomineeritud X-tee meetrika, PRIA statistikamoodul ja Terviseameti nakkushaiguste vastu vaktsineerimise ülevaade kvartalite ja aastate lõikes.

Kategoorias “Parim avaandmete taaskasutaja” olid nomineeritud SA Eesti Koostöö Kogu projekt rahvaalgatus.ee, Rexplorer ja esimesed riiklikud andmeteaduse taibutalgud.

Eesti avaandmete valdkonna parimad panustajad 2023 konkursi võitjad

Konkursi võitjad selgusid rahvahääletusel, milles osales rekordiliselt 462 inimsest. Rahvusvahelisel avaandmete päeval lõppenud konkursil valiti parimateks panustajateks Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ja SA Eesti Koostöö Kogu!

Parim avaandmete avalikustaja 2023 — Registrite ja Infosüsteemide Keskus, projekt Äriregister

Alates 1. oktoobrist muutusid äriregistri andmed kõigile tasuta kättesaadavaks ja ka masinloetavas vormingus andmekomplektidena ühest kohast allalaaditavaks, et luua eeldused nutikate andmepõhiste teenuste edasiarendamiseks.

Tambet Artma, Äriregistri tiimijuhi sõnul oli arendusest saadav võit suur nii era- kui riigisektorile, sest selle sammuga suurendatakse ettevõtlussektori läbipaistvust ja luuakse kodanikele nende andmete pinnalt uusi innovaatilisi lahendusi.

Vaatamata sellele, et suur töö sai juba tehtud, ootab ees veel palju väljakutseid. Äriregistri tiimil on palju plaane: soovitakse uuendada API teenuste komplekti; parandada tegelike kasusaajate visualiseeringu kasutatavust ja ligipääsetavust; teha detailsed otsinguvõimalused kättesaadavaks kõigile kasutajatele; laiendada avaandmete andmeformaatide võimalusi ja palju muud.

Parim avaandmete visualiseerija 2023 — Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, projekt PRIA Statistikamoodul

Kuvatõmmis

Statistikamoodulist leiab infot PRIA valdkonna kohta, nagu loomade arv või toetuse summa. Visualiseeritud andmed on mugavalt jaotatud seitsmesse kategooriasse, mis teeb maaeluga seotud andmed lihtsasti mõistetavaks kõigile.

Kadri Koeli, PRIA eelarve- ja analüüsiosakonna juhataja sõnul on nende statistikamoodul jätkuprojekt PRIA uue kodulehe loomisele, mis pälvis Kuldmuna disaini ja meisterlikkuse valdkonna veebi kasutajakogemuse/kasutusmugavuse alamkategoorias.

“Statistikamoodulit luues oli eesmärk kajastada andmeid võimalikult lihtsalt, visualiseeritult ning automatiseeritult. PRIA-l on aastate jooksul kogunenud märkimisväärne hulk (ava)andmeid, mida soovime jagada nii oma klientide, koostööpartnerite kui ka laiema üldsusega,” ütleb Kadri.

Kadri sõnul tegu on pidevalt areneva projektiga, mis tulevikus toetaks maal elavaid inimesi tegevuste planeerimisel, üliõpilasi lõputööde tegemisel, ajakirjanikke info kogumisel ning tutvustaks PRIA tegevust ja kogutavat informatsiooni erinevatele sihtgruppidele.

Lahendusse on panustanud paljud töötajad, näiteks PRIA veebilehe ja statistikamooduli loomist ja arendamist koordineerib PRIA teabeosakond, statistiliste andmete korrektsuse eest hoolitseb PRIA eelarve- ja analüüsiosakond. Statistikamoodul avaldati 2022. aasta jaanuaris ning selle loomisel on PRIA-t toetanud Union FinTech OÜ ja Trinidad Wiseman OÜ.

Parim avaandmete taaskasutaja 2023 — SA Eesti Koostöö Kogu, projekt Rahvaalgatus.ee

Kuvatõmmis

Rahvaalgatus.ee kasutab Riigikogu dokumendiregistri avaandmeid selleks, et avaldada iga kollektiivse pöördumise menetlusinfo kohe, kui see avaldatakse dokumendiregistris ja anda uuendustest tellinutele e-kirja vahendusel teada. Lisaks avaandmete kasutamisele on rahvaalgatus.ee loonud oma avaandmete API, mille kaudu on huvikaitsjatel võimalik nende valdkonda puudutavate algatuste käekäigul silma peal hoida.

Karl-Hendrik Pallo, SA Eesti Koostöö Kogu eksperdi sõnul käis 2016. aastal loodud rahvaalgatuse lehel esialgu kogu menetlusinfo uuendamine käsitsi. “See eeldas igapäevaselt avalikus dokumendiregistris dokumentide lisamise kontrollimist. Tollal oli algatusi vähe ja see oli hallatav ning paljuski ei nähtud lisaarendustes sisulist kasu,” meenutab Karl-Hendrik.

Tänu Riigikantselei juhitud Avatud Valitsemise Partnerluse tegevuskavale arendas Riigikogu Kantselei välja avaandmete API ning see oli suurepärane võimalus näidata, kuidas avalikust dokumendiregistrist digiriigile kohaselt avalik info otse soovijateni viia. “Praegu on portaal kasvufaasis ja ilma avaandmeta oleks kvaliteetse teenuse pakkumine võimatu,” ütleb Karl-Hendrik.

Karl-Hendriku sõnul on võimalik avaandmeid kindlasti veel rohkem kasutada, kuid hetkel on projekti ressursid napid ning tuleb enamasti kasutajate annetustest, mille keskmine summa on umbes 10 eurot. SA Eesti Koostöö Kogu loodab Eesti andmeajakirjanduse hoogsale arengule.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt täname kõiki nominente ja hääletajaid osalemise eest!

Lähemalt tutvuda võitnud projektidega saab 04.04 kell 10.00–12.00 veebiüritusel “Andmete töögrupp”. Loe lähemalt ürituse kohta meie lehel www.kratid.ee/uritused.

Sofia Paes

Andmete nõunik

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

--

--