Digiriik
Published in

Digiriik

Eesti parim avaliku sektori digiteenus on Haigekassa tervishoiu otsustustugi!

Täna õhtul kuulutati riigi digiteenuste konkursi “Su(g” finaalüritusel välja Eesti parim avaliku sektori digiteenus, milleks valiti Eesti Haigekassa tervishoiu otsutustugi. Auhind anti üle ka Eesti silmapaistvaimale digiriigi eestvedajale, kelleks osutus Sotsiaalkindlustusameti arendustalituse juhataja Kristina Pähkel.

Üritus oli otseülekande vahendusel kõigile jälgitav

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on kasutajasõbralikud ning turvalised avaliku sektori digiteenused Eesti rahvusvaheline edulugu. “Meie inimesed saavad asukohast ja kellaajast sõltumatult kasutada sadu digiteenuseid — see vähendab bürokraatiat ja toob riigi kodanikele lähemale. Lisaks sellele, et aastakümnete pikkuse sihipärase töö vilju saavad nautida Eesti inimesed, on meie rahvusvaheline positsioon infotehnoloogia valdkonnas oluline argument ka välisinvesteeringute Eestisse toomisel, sest oleme üks arenenumaid ja uuenduslikumaid digiühiskondi maailmas,” ütles Siem. Ministri hinnangul on infotehnoloogiline võimekus Eesti konkurentsieelis, mis elavdab kohalikku majandust ja muudab ühiskonna toimimise sidusamaks. “Mugavat kasutajakogemust pakkuvad turvalised digiteenused suurendavad läbipaistvust ja ehitavad sildu asutuste üleselt, lihtsustades nähtamatult inimeste elu,” märkis Siem.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

Side ja riigi infosüsteemide asekantsler ning konkursi žürii esimees Siim Sikkut tõi välja, et parima digiteenuse kategooriasse laekus koguni 75 avaldust, millest finaali pääses 10. “Majandusministeeriumi roll on olla Eesti digiriigi eestvedaja, kuid meil on üks väga selge põhimõte — iga ministeerium on digiministeerium ja iga asutus on digiasutus, sest just nemad ehitavad ja hoiavad meie digiteenuseid püsti,“ rõhutas Sikkut. Asekantsleri sõnul on Eesti inimesed digiteenuste kättesaadavuse ja kõrge kvaliteediga harjunud, kuid seda ei saa pidada enesestmõistetavaks. „Digiteenuste kasutamine suureneb pidevalt ja kasutajad ei lepi kohmakate, aeglaste või tõrkuvate lahendustega. Just seetõttu ongi oluline, et head näited ja praktikad leviksid ja innustaksid ka teisi asutusi ja teenuseomanikke samamoodi või veelgi paremini tegema. Head teenused ei sünni aga niisama. Selle taga on suur töö alustades kasutajate vajaduste väljaselgitamisest ja lõpetades teenuse püsti hoidmisega — selle nimel tegutsevad avaliku sektori asutustes sajad inimesed, kelle igapäevane töö digiteenuste loomisel või parendamisel Eesti elu edendab. Need nähtamatud kangelased väärivad tunnustust,” märkis Sikkut.

Finalistide ülesanne oli teha esitlus, milles žüriile tutvustati enda digiteenuse peamiseid tugevusi ja tulevikuvisiooni. Sikkuti sõnul olid ettekanded hästi ette valmistatud ja arutelud võitja selgitamiseks tulised. “Hindasime teenuse sisu, uuenduslikkust, mõju, kasutajakogemust ja arendusideid ning määravaks osutusid pisiasjad. Konkursi võitnud tervishoiu otsustustugi lahendab olulist probleemi, on väga kõrge tehnoloogilise tasemega ja omab suurt mõju nii teenuse pakkujate kui kasutajate halduskoormuse vähenemisele. Lisaks on see kasutajakeskne, turvaline ning maailmas rajaleidjaks olemise potentsiaaliga,” ütles Sikkut.

Riigi digiteenuste konkursi “Su(g” finaalüritusel kuulutati välja ka silmapaistvaim digiriigi eestvedaja, kelleks osutus Kristina Pähkel, kes töötab Sotsiaalkindlustusameti arendustalituse juhatajana. “Valmistab rõõmu, et inimesed märkavad ja tunnustavad kolleege, kelle entusiasm, pühendumus, töövõime ja positiivsus on nakkav. Kokku laekus sellesse kategooriasse avaldusi koguni 35. Kõiki nomineerituid iseloomustab lisaks suurepärastele professionaalsetele oskustele väga kõrgelt arenenud empaatiavõime ja siiras soov panustada Eesti inimese elu parendamisse,” sõnas Sikkut. Ta lisas, et Kristina Pähkel on eeskuju kõigile, sest omab pikaajalist vaadet, julgeb sõnastada suuri eesmärke ja on nõudlik, kuid seejuures inimkeskne ning julgustav. “Kvaliteetsete digiteenuste arendamine ja meeskondade juhtimine eeldab enda asetamist ümbritsevate inimeste kingadesse ja Kristinal on see oskus suurepäraselt omandatud,” tõi Sikkut välja.

Lisaks kuulutati riigi digiteenuste konkursi “Su(g” finaalüritusel välja eriauhindade võitjad järgmistes kategooriates:

★ Parim andmete kasutamisel põhinev digiteenus — Töötukassa otsustustugi OTT (Eesti Töötukassa)

★ Parim COVID-19 tingituna loodud või kohandatud digiteenus — HOIA äpp (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus)

★ Digiriigi tehnoloogiaguru — Martin Õunap (IT-arhitekt, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus)

★ Digiriigi säravaim tooteomanik — Sirli Gatski (tooteomanik, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus)

★ Digiriigi kiireim kohaneja võitluses COVID-19ga — Katrin Reinhold (direktor, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus)

Palju õnne kõigile võitjatele ja suur kummardus teie ees!

Lisainfo konkursi ja finalistide kohta on leitav Digiriigi blogis!

Fotod üritusest: https://flic.kr/s/aHsmTNnuC8 (autor: Tiina-Liina Uudam)

Üritus on järelevaadatav: https://www.facebook.com/majandusministeerium/videos/2926972907514540

Riigi digiteenuste konkurss „Su(g“ toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel EL struktuuritoetuse toetusskeemist „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” (Euroopa Regionaalarengu Fond) ja seda aitab läbi viia BDA Consulting OÜ.

--

--

--

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi blogi digiühiskonna arengust ja digipoliitikast.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

More from Medium

The Language of John Gardner’s “Grendel”

A Solar Powered Camping Trip

Modern arcades are rubbish.