117 gode råd til at arbejde med Snapchat som nyhedsmedie

Nedenstående er en lang række gode råd, som er høsten af vores erfaringer med arbejdet med Snapchat på TV2 ØSTJYLLAND det sidste år. Det er altså ikke den endegyldige sandhed, men alene vores erfaringer. Vi håber, de kan være til gavn!

1: Som lilleput-aktør (let’s face it) kommer du aldrig ind i Snapchats discover-sektion. Glem det med det samme og fokusér i stedet på det fantastiske potentiale, der er ved at formidle på Snapchats “sande” præmisser: I feedet blandt folks private bekendtskaber.

2: Nyhedsmedier, der har fået plads i discover-sektionen, sender primært lettere formateret traditionelt indhold. Almindelige stories giver i virkeligheden langt bedre mulighed for at drage erfaringer med native indhold tilpasset en markant anderledes form for visuel storytelling på mobile enheder, der efter alt at dømme hører fremtiden til — i en eller anden form.

3: Selvom der sker en stor migration af brugere fra Snapchat til Instagram Stories for tiden, er Snapchats penetration i den helt unge målgruppe (<16 år) herhjemme stadig massiv. Kun YouTube (og musical.ly) rummer samme potentiale til at nå denne målgruppe. Snapchat giver altså adgang til en målgruppe, som det er ekstremt vanskeligt at nå som nyhedsmedie via andre platforme. Så hvis I gerne vil levere nyhedsindhold til unge, er Snapchat stadig en unik mulighed for det.

4: Brugerne åbner ikke Snapchat for at få nyheder, men for at blive underholdt eller se, hvad deres venner laver. Vi snakker ikke kaninører og skingre stemmer, men nyhedsformidlingen skal i én eller anden grad være underholdende.

5: Hvis I beslutter jer for at gå på Snapchat, så gå all in. Vores erfaring er, at en velproduceret Snap-story tager mellem en halv og en hel arbejdsdag at lave. På TV2 ØSTJYLLAND har det været et decideret satsningsområde.

6: Sørg for at have ledelsens opbakning. At gå all in på Snapchat kræver både ressourcer og mod, så det er essentielt at have strategisk rygdækning.

7: Når I publicerer på Snapchat, møver I jer ind i det måske mest private rum på de sociale medieplatforme. Derfor skal I selv være personlige.

8: Snapchat er et personbåret medie. I de allerfleste tilfælde giver det derfor mening at have en eller flere Snapchat-værter (se også råd 15).

9: En Snapchat-vært er markant anderledes end en tv-vært. De unge må gerne få et personligt forhold til værten, formidlingen foregår i øjenhøjde, og vi mener, at værten godt i en vis udstrækning må være subjektiv — og fx sige, at det er ærgerligt, at den danske ungdom har europarekord i druk. Der er en fin balance imellem at informere og belære, og hvis den overskrides, kan det give bagslag og hurtigt blive for “voksen-taler-til-barn”-agtigt.

10: En Snapchatvært må meget gerne starte storyen med at sige Hej! Ikke goddag eller dav, men heller ikke WAZZZZZUP! Vær i øjenhøjde med brugerne, men stadig med en vis autoritet.

Start med et “Hej!” i øjenhøjde.

11: Snapchatværten skal være blidt guidende og tage brugeren i hånden igennem storyen.

12: Også påklædningsmæssigt skal Snapchatværten være i øjenhøjde med brugerne — så væk med tv-dresset!

13: Læg speakerstemmen langt væk.

14: Fordi den unge målgruppe får et personligt forhold til værten, sender brugerne også nogle gange Snaps tilbage. Sørg for at besvare dem og pleje den personlige relation — også selv hvis det bare er et “Hej”- eller “Jeg har fri fra skole”-Snap, der havner i jeres indbakke.

15: Af hensyn til relationsopbygningen og udviklingen af de enkelte værters særkender er det bedst at holde sig til en trup à 2–3 forskellige Snapchatværter, der virkelig er engagerede omkring opgaven.

16: Det kan være en fordel at have forskellige værtspersonligheder repræsenteret — som minimum en kvinde og en mand. Visse historier løftes ganske enkelt bedre af den ene “slags” vært. Eksempelvis har en kvindelig vært lettere ved at opnå en autentisk relation med målgruppen, hvis historien handler om kvindelige kropsidealer og blufærdighed.

17: Hav kun én (skarpvinklet) nyhedshistorie pr. story!

18: Husk på at målgruppen er ung, allerede i udvælgelsen af nyhedshistorier. De fleste historier kan formateres til Snapchat, men der er en vis ræson i at vælge én, der uden videre er relevant for målgruppen.

19: Tal “op” i målgruppen frem for “ned”: Størstedelen af vores Snapchatbrugere er 12–13 år (baseret på et skøn over, hvem der interagerer med os), men de yngste er antageligt ned til 6–7 år og en del er naturligvis ældre (og forældre). Målrettede vi vores kommunikation efter en aldersgruppe på 6–7 år, ville de ældre klart falde fra, mens de yngre modsat bliver hængende, hvis vi leverer nyheder, der er tiltænkt 15–16-årige.

20: Glem alt, hvad I tidligere har lært om æstetik — hvad enten det er til tv eller print — når det handler om Snapchat. Billedet må gerne være grimt, kornet eller underbelyst. Til gengæld skal effekterne, tegnemulighederne, filtrene osv. bruges rigtigt og grundigt (se råd 22). Det er primært brugen af platformens effekter og formidlingen af historien, der er vigtig. Nej, jeres faglighed ligger ikke i perfekt hvidbalance eller de helt skarpe klip; fagligheden ligger i at finde den gode historie og formidle den bedst muligt. Vi tager det lige i et selvstændigt råd, skåret ud i pap:

21: Snapchat er ikke tv.

22: Brugere kan sagtens se forskel på, om man har brugt et halvt minut eller 20 minutter på at lave en tegning. Og de gennemskuer hurtigt, hvis du har tegnet en taleboble uden at gøre det grundigt — og afkoder det som sjusket. På den måde har æstetisk kvalitet stadig en betydning.

23: Der findes ikke nødvendigvis tidspunkter på dagen, hvor det er bedre end andre at påbegynde produktionen af en story. Brugerne tjekker deres feed så ofte, at de for det meste finder jeres story, hvis I sørger for at uploade løbende (se også råd 66).

24: Det kan være en fordel at holde særlige redaktionsmøder for Snapchat — evt. en gang om ugen.

25: Hvis I ikke allerede har en kalender på redaktionen med mærkedage og særlige begivenheder med stærk relevans for en ung målgruppe (halloween, sidste skoledag, eksamensstart, MGP, osv.), så lav én! Det bliver man bare glad for i længden.

26: Snapchat er ikke et omnibus-medie: Nogle historier egner sig simpelthen bedre til platformen end andre, men mange historier kan versioneres og skæres til. Brug jeres kreativitet og erfaring med platformen til at sparre med kollegaer og redaktører om en historie kan formidles, så den giver mening ift. storytelling og jeres målgruppe på Snapchat.

27: Nogle (få?) gange giver det mening at bringe samme historie på alle platforme (inkl. Snapchat) samme dag, men ofte haster det ikke med at lancere Snapchat-versionen. Målgruppen er en helt anden — og i øvrigt lader en god historie sig gerne fortælle flere gange. Det gælder forresten også på andre sociale platforme…

28: Lav altid et manus forud for optagelse.

En god Snapstory starter med et udførligt manus.

29: Planlæg både historien og billedsiden minutiøst på forhånd. Dels kan man ikke ændre i optagerækkefølgen efter endt optagelse, dels skrider tiden hurtigt, hvis du ikke er helt skarp fra start. Manus giver mulighed for at se, hvad der kan skæres, hvis andre elementer bliver nødt til at fylde mere end først forudset.

30: Med tiden kan I udvikle faste skabeloner for forskellige typer historier — men pas på ikke at blive for mekaniske. Brugerfastholdelsen ligger i de uventede elementer (se råd 52).

31: Vores stories har ofte en længde på omkring 2 minutter. Vores erfaring er, at den optimale længde er mellem 1½ og 2 minutter.

32: Snapchat er et flygtigt medie, så skær skarpt!

33: Lav relevante stickers forud for din optagelse, så du har dem parat som visuelt element igennem fortællingen.

34: Stickers kan placeres enten på billeder, du selv tager på location, eller på screenshots. Med en sticker af dig selv og et screendump af Mount Everest kan du (næsten) få det til at se ud som om, du har været der selv.

35: Der findes mønsterstickers i Snapchat, som du kan bruge som pæn baggrund for eksempelvis forklarende tekst.

36: Det kan være helt OK at bruge filtre — inkl. kaninører — hvis det giver mening. Det er en del af platformens præmisser og muligheder. Men det skal naturligvis bruges med omtanke!

37: Brug gerne et af de etablerede geofiltre for at vise, hvor I er.

38: En story kan i nogle tilfælde bygges op nærmest udelukkende ved hjælp af filtre — fx til Valentinsdag, hvor der er masser af kærlige og romantiske filtre.

39: Fordi en story tager så lang tid at producere (og fordi forholdet til en håndfuld faste værter er så afgørende), er vores erfaring, at det ikke fungerer at have produktion af Snapchat som en del af en almindelig reportervagt.

40: Humor er en god ting.

41: Undgå journalist-agtige eller indforståede vendinger — tal hverdagssprog. “Sydøstjyllands Politi” kunne måske bare omtales som “Politiet”, og begreber som “Borgerservice” eller “Supersygehus” kan også få et par forklarende ord med på vejen.

42: Det fungerer rigtig dårligt i praksis at være “med ude” sammen med journalister, der producerer historien til en anden platform (fx tv). Prøv så vidt muligt at være alene med kilden og historien.

43: Vend telefonen på højkant. Det kan ikke understreges nok. På højkant. Og det var på højkant. Hele vejen igennem. Tak.

44: Udnyt platformen — brug Snapchat på Snapchats præmisser!

45: Hold jer opdateret på de nye features og opdateringer, der jævnligt kommer på Snapchat. Jeres følgere owner Snapchat og ved med det samme, når der er nogle nye muligheder på platformen. I skal tale deres sprog på Snapchat, og derfor er I også nødt til at vise, at I er med på, hvad der sker. Det nytter derfor ikke noget, at I først opdager en feature 14 dage efter, jeres følgere har set den.

46: Skift mellem stillbilleder og videoklip. Det sikrer dynamik.

47: Nogle gange er det lettere at optage med volumenknapperne end med optageknappen på skærmen.

48: De fleste stories ses i intermezzoer i brugernes hverdag — og derfor ofte uden lyd. Sørg for at din story kan ses uden lyd. Tekst alt, hvad der siges, og marker gerne vigtige ord med en anden farve/skråskrift/andet.

49: Brug tilstrækkeligt med tid til at præsentere præmissen i starten. Det er afgørende, at brugerne forstår, hvad du laver og hvorfor — ellers bliver de ikke hængende.

50: Præmissen må meget gerne indeholde et eksplicit element af What’s in it for me?

51: Opbyg en forventning storyen igennem. Den samlede story står og falder med, om det enkelte element leder videre eller ej. Hvis der er et sjovt element at glæde sig til længere fremme, så fortæl det gerne tidligt til brugerne.

52: Indbyg overraskelser undervejs. Det kan være en “tryk her”-knap (der naturligvis bare leder til næste Snap), nedtælling vha. billeder eller noget tredje. Det lille twist fastholder brugernes opmærksomhed og viser, at I behersker platformen overlegent.

Tryk for at pante! En lille finurlig måde at bringe historien fremad på.

53: Brug gerne musik (men vær lige opmærksom på rettigheder!). Selvom mange brugere vil opleve storyen uden lyd, giver det alligevel et ekstra element, der passer godt til platformen, for dem, der har lyden slået til.

54: Da man ikke kan bruge lyd på stillbilleder, kan I bruge en video med fast billede som “snyde-still”.

55: Det kan være en klar fordel at benytte sig af en ekstern mikrofon (helst klipsmikrofon og absolut ikke håndholdt mikrofon med logovindhætte. Det er til tv, ikke til Snapchat). Den indbyggede mikrofon i telefonen er god nok i mange situationer, men kommer til kort på steder med larm eller udendørs. Selvom størstedelen forbruger Snapchat uden lyd, er god lyd stadig en fin service til de lyttende.

56: Tekst ikke altid ordret, hvad der bliver sagt. Tekst hellere, så indholdet kan afkodes så nemt som muligt, og budskabet står tydeligt frem.

57: Undgå “undertekst-skrifttypen”. Den ser hurtig og kedelig ud og udnytter ikke potentialet i Snapchats fortælleform.

58: Banalt, men sandt: Tjek for stavefejl (inden upload — det kan ikke laves om!). Unge mennesker kan også læse, og unge menneskers kvalitetsindtryk påvirkes også af stavefejl.

59: Stillbilleder skal stå cirka så længe, som det tager at læse teksten op — eller minimum 3 sekunder.

60: Det er ikke alle, der ved det: Når du bliver træt af den gængse farveskala til tekster og baggrunde, så prøv at trække fingeren til venstre, mens du holder den nede et sted på farveskalaen: På den måde kan du få lysere eller mørkere (hvis du bevæger fingeren nedad igen) nuancer frem.

61: Hvis du er i tvivl om, hvor længe det tager brugeren at læse tekst, så læg hellere et sekund for meget til, så brugeren selv kan trykke videre — det er langt mindre irriterende, end hvis man ikke når at læse, hvad der står.

62: Interviews fungerer sjældent godt på Snapchat, fordi det giver for meget “spildtid”. Lav et for-interview med kilden og lad kildens “svar” i det rigtige interview fremstå som statements, der ikke behøver inddragelse af det forudgående spørgsmål.

63: Interviews fungerer heller ikke godt, hvis I forsøger at have flere personer i billedet samtidig. Det bliver simpelthen en underlig beskæring i det lodrette format, hvis der skal stå flere personer ved siden af hinanden i billedet.

64: Orientér på forhånd den person, der skal interviewes, om, at du formentlig skal redigere (tilføje tekst og grafik) undervejs, og at seancen derfor godt kan tage lidt tid. Der er simpelthen så få, der er blevet interviewet på Snapchat indtil videre, at der er langt mellem erfaringsramte interviewpersoner :-) Hvis kilden har dårlig tid, kan en udvej være at gemme til “Minder” undervejs og redigere efterfølgende (se råd 88).

65: Med de seneste opdateringer har Snapchat blødt op på princippet om, at et videoklip maksimalt har en varighed à 10 sekunder. Men brug alligevel gerne de 10 sekunder som et vejledende benspænd ift. at fastholde brugernes interesse.

66: Optagelserne lever kun i 24 timer fra optagetidspunktet. Sørg for at der ikke er for langt mellem første og sidste optagelse i storyen, så der er risiko for, at nogle først opdager jeres story, når de første Snaps er udløbet. Læg alternativt en Snap op senere, som gentager storyens formål til dem, der ser den senere.

67: Den seneste Snap er altid thumbnail for den samlede story. Sørg for at slutte på et godt (og gerne sigende) billede, der fungerer i et meget lille format.

68: Vær indstillet på, at kilder kan blive overraskede, når I fortæller, at det er en Snapstory, de skal optræde i. Brug den nødvendige tid på at forklare formålet med, at I har valgt netop dén platform — til de fleste tider ender kilderne med at synes, at der er ret fint.

69: Det er ikke altid nødvendigt at tage “ud i verden”. Nogle historier kan formidles ved at filme fx klip på en computerskærm krydret med værten, der taler, og kreative, stickers-baserede Snaps.

70: Man kan bruge en takeover, hvis en case er tilstrækkeligt hjemmevant på Snapchat til at kunne producere selv, og hvis det eksempelvis er tidsbesparende at undgå at tage ud til personen.

71: Hvis I laver en takeover, så sørg for at en af jeres faste Snapchatværter introducerer og sætter rammen og præmissen.

72: Husk at hvis I laver en takeover, skal jeres case logge på jeres Snapchatkonto. Lad være med at logge på, mens vedkommende producerer.

73: Sørg for at briefe ekstremt godt og forventningsafstemme, hvis I laver en takeover.

74: Takeoveren skal ikke nødvendigvis overholde samme krav til stil og tone, som når jeres egne Snapværter producerer, men der er formentlig nogle basale ting, I gerne vil have på plads — fx længde og mængde af takeover-Snaps.

75: Følg med i takeoveren og kommunikér med sms, hvis den udvikler sig skævt, eller hvis noget skal rettes op.

76: Slut altid en takeover af med, at en af jeres egne Snapchatværter konkluderer og lukker storyen.

77: Takeovers kan bruges strategisk: Hvis I får en person med mange følgere til at tage over på jeres konto, vil vedkommende højst sandsynligt melde ud på sin egen konto — og dermed til sine egne tusindvis af følgere — at vedkommende for en stund kan følges på jeres konto. Vi har desværre eksperimenteret for lidt med dette, men rygterne går på, at en god takeover potentielt kan give over 1000 nye følgere.

78: Lav et nyt kodeord, som kun gælder den dag, der bliver lavet takeover, og lav det om igen, så snart kilden er færdig med sine optagelser.

79: Til den unge målgruppe kan et ugentligt nyheds-recap med den forgangne uges vigtigste nyhedshistorier være en rigtig fin service — og et fast format, der er nemt at løfte.

80: Der er mulighed for på hver enkel Snap at linke til indhold på nettet — enten på jeres egen hjemmeside eller andres. Det kan være en god bonus til de særligt interesserede.

81: Brug aldrig Snapchat som lead-in eller reklame for andre platforme. Indholdet skal altid kunne stå for sig selv.

82: Afslut gerne med at sige farvel. Det plejer den personlige relation.

83: Konklusionen på en Snapstory må gerne være skåret ud i pap: Det her har du fået ud af at se vores story — og skal selvfølgelig spille sammen med præmissen, der blev præsenteret i starten.

84: Snapchat tillader kun ét login ad gangen. Så sørg for at andre ikke logger på, mens du er i gang med at producere. I kan fx oprette en hemmelig Facebookgruppe, hvor I giver besked, når “optagelsen” går i gang — eller sende en mail.

85: Gem altid indholdet, før du poster. Ellers går det tabt, hvis du bliver logget ud i processen.

86: iPhones og vintervejr er bare en dårlig kombi. Nogle iPhone 6-modeller virker ikke rigtig udendørs, når der er under ti graders varme. Det kan være godt lige at være opmærksom på, når man tænker på locations hjemmefra.

87: Tag en powerbank med. Snapchat er en batteridræner.

88: Det er ikke en fordel at gemme til “Minder”, redigere og publicere Snapstoryen samlet. Brugerens feed er (indtil videre) ordnet kronologisk, og tidspunktet for jeres publicering vil være tidspunktet for først gemte minde — jeres indhold ryger altså langt ned i brugerens feed.

89: Du kan dog gemme til “Minder”, hvis du er under tidspres. Der kommer ingen hvid ramme omkring optagelsen, så autenticiteten er stadig bevaret. Men sørg for at poste så hurtigt efter optagelse som muligt.

90: En anden grund til at løbende publicering er at foretrække, er at jeres indhold ryger til tops i feedet, hver gang i lægger et nyt Snap op i jeres story.

91: Hvis I indimellem logger på “firmaprofilen” derhjemme, så sørg for at slå den funktion fra, hvor jeres brugere kan se, hvor I befinder jer.

92: Sørg for at evaluere konsekvent — gerne en gang om ugen, fx på det Snapchat-redaktionsmøde, I i forvejen har. Sæt jer ned og se den forgangne uges Snaps igennem, enten hvis I har gemt dem på telefonen eller tilgår dem via tjenester som snaplytics.io (se råd 98).

93: Skriv jeres erfaringer ned i en håndbog og sørg for at udvikle den konstant. Håndbogen er ikke andet end et øjebliksbillede af, hvad der virker, indtil Snapchat lancerer næste opdatering af appen.

94: Snapchat er til stadighed en platform i rivende udvikling, og der kommer hele tiden nye funktioner til. Brug Snapchat dagligt i privat regi for at blive ved med at have fingeren på pulsen.

95: Eksperimentér! Der er ikke mange (nyhedsjournalistiske) giganter at stå på skuldrene af, og den eneste måde at lære på er ved at prøve.

96: Tag ved lære af jeres fejl. Analysér dem, udled læring af dem og notér dem i jeres håndbog.

97: At producere Snapstories kræver ikke nødvendigvis særlige kompetencer, men primært tid og interesse — og en smule mobilskærmtække (se råd 9).

98: Snapchat er ikke tænkt kommercielt fra start, og de indbyggede analyseværktøjer er derfor stort set ikke-eksisterende. Der findes udmærkede tilkøbsmuligheder — fx snaplytics.io, der gemmer stories, overvåger antallet af følgere, tilbyder performancesammenligning med andre aktører i branchen og generelt leverer data i det omfang, Snapchat stiller dem til rådighed.

99: Hvis I bruger snaplytics.io, så husk at ændre opsætning, så den kun logger på og samler data i de timer, hvor I ikke producerer. Ellers bliver I nemlig logget ud midt i jeres arbejde (og det er træls).

I dashboardet i snaplytics.io kan I vælge de tidsintervaller, hvor værktøjet logger på — og dermed logger jer af.

100: Regn ikke med at alle jeres følgere ser jeres indhold. I gennemsnit er åbningsprocenten for vores stories mellem 30 og 40%. For at hæve tallet kan man eksempelvis arbejde med at storyens thumbnail er så indbydende som muligt (se råd 67).

101: Mellem 80 og 90% af dem, der åbner vores stories, ser dem til ende. Det er primært storyens dynamik, der afgør, hvor længe folk bliver hængende. De fleste ser de første par Snaps, så det er særligt afgørende med æggende indhold i anden, tredje og fjerde Snap (se råd 51).

102: Hvis I — ligesom vi — mener, at der skal en vis længde story til for at formidle en historie ordentligt, skal du ikke fortvivle, når du ser branchesammenligningen af completion rate på snaplytics.io. Ja, I kommer formentlig til at ligge lidt under gennemsnittet (85–90%), men det er også bare nemmere at have en completion rate på 100%, hvis éns story består af to billeder, end hvis den varer to minutter.

103: Da man som bruger ikke kan “dele” eller tagge venner i en Snap, som vi kender det fra andre sociale platforme som Facebook og Instagram, spredes kendskabet til en Snapchatkonto primært gennem word of mouth. Hjælp det på vej — I kan fx få produceret klistermærker med jeres Snapchat-profil (som man kan scanne med sin mobiltelefon) og have dem med, når I er ude; særligt på folkeskoler og gymnasielle uddannelser. Vi har nogle gange oplevet at få 100 nye følgere på en dag, når vi har været synlige på en folkeskole.

Sådan ser vores Snapchat-klistermærker ud. Enkel og effektiv markedsføring.

104: I kan også reklamere for jeres Snapchatkonto på jeres øvrige platforme og vise indhold derfra, når det giver mening. Selvom den unge målgruppe ikke nødvendigvis er dér, øger det under alle omstændigheder synligheden — og forældre kan stadig være et vigtigt lead-in, selv for teenagebørn :-)

105: Tænk synlighed af Snapchatkontoen ind i jeres andre “produkter”: Udsmykning af biler, jakker, mailsignaturer osv.

106: Hvis I er en tv-station, kan I overveje om et Snapchatindslag i nogle tilfælde kan formidle nyhedshistorien — også på tv.

107: Overvej at lancere jeres Snapchatkonto i forbindelse med et event. Vi lancerede vores til Smukfest, hvor vi aktivt mødte potentielle følgere ude i virkeligheden og snakkede med dem. Det gav os i omegnen af 500 følgere fra start.

108: Det kan være tillokkende at bruge Snapchat til eventdækning, fordi det er nemt. Husk at overveje om målgruppen rent faktisk er til stede, eller om Instagram Stories vil være en bedre platform. Og husk også at lave andet end eventdækning.

109: Snapchat er tovejskommunikation. Involver gerne brugerne! Det kan være i simple afstemninger, hvor de skal screenshotte “JA”- eller “NEJ”-slides, som er en del af storyen, og sende tilbage. Det kan også være, de skal dekorere et billede eller lignende.

110: Hvis I har efterspurgt interaktion, så sørg for at bruge den. Inddrag brugernes screenshots og fortæl om resultatet af en afstemning.

111: Fortvivl ikke hvis brugerinteraktionen ikke er der fra første dag. Det er først nu — efter et års tilstedeværelse — at vi for alvor oplever at have skabt det personlige rum, hvor op mod 50 brugere deltager, når vi opfordrer til interaktion.

112: I starten er der mange, der vil stille spørgsmålstegn ved jeres arbejde — og endnu flere, der vil rynke lidt på næsen af det. Både eksternt og internt. I skal vide, at I sætter fodspor i relativt ubetrådt terræn, og I høster erfaringer med visuel storytelling på mobile enheder, der er uvurderlig, og som kan bruges, uanset om det er Snapchat, Instagram Stories, Facebook eller en fjerde, der vinder kampen om de unges lommer de kommende år. I er ikke uambitiøse, useriøse eller mindre gode journalister, fordi I formilder historier på Snapchat. Overhovedet ikke. SLET ikke. Selvom I nok vil møde nogen, der mener det.

113: Snapchat er nok det sværeste sociale medie for udenforstående at forholde sig til: Ja, indholdet lever kun 24 timer. Nej, hvis I allerede har interviewet en kilde for 14 dage siden, kan vi formentlig ikke bruge materialet til noget, for vi kan ikke få det “over” på Snapchat på en hensigtsmæssig måde (medmindre det kan fungere at fotografere på skærmen), og heri adskiller Snapchat sig klart fra fx Facebook og Instagram. Ja, det tager mellem en halv og en hel dag at producere en story på 2 minutter, hvis den skal være god. Ligesom det tager en dag at lave et tv-indslag. Det bedste råd er: Fortæl, fortæl, fortæl! Spred din entusiasme, for den kan risikere at smitte.

114: Hvis I jævnligt har medarbejdermøder, hvor alle er samlet, så vis eksempler fra arbejdet med Snapchat og tag nogle snakke om det.

115: Vær ikke bange for at lade jer inspirere af folk/medier, I mener er gode på Snapchat. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken, hvis den allerede er opfundet (og det er den…). Brug hellere tid på at videreudvikle og eksperimentere i det terræn, der allerede er banet vej i.

116: Følg TV2OJ på Snapchat.

117: Vi mener det faktisk: Følg TV2OJ på Snapchat. Det bedste sted at få inspiration til at arbejde med Snapchat er… på Snapchat :-)

Af Katrine Dam og Stinne Lageri Damborg, social media-reportere, og Uffe Alici Pedersen, leder for sociale medier, TV2 ØSTJYLLAND

Like what you read? Give TV2 ØSTJYLLAND a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.