100.000 muligheter

De unge og utradisjonelle talentene i dag — er skapt for fremtidens arbeidsmarked.

100.000 unge mennesker står utenfor arbeid og utdanning i Norge. Det er tapte talenter for et samfunn under digital omforming og som trenger nye idéer, lidenskaper og drømmer.

Hvordan kan vi gjenvinne talentene?

Først tror jeg vi må ta inn over oss et lite faktum som er bortgjemt i tallene: Mange av dem som har stilt seg utenfor, har gjort et aktivt valg: De vil ikke være en del av det tradisjonelle “systemet”. De finner ikke sin plass i det. Tenk på styrken i et slikt valg!

Mange av dem har vokst opp og fått en annen kulturell ballast enn det vi — godt voksne-har. Fra barnsben av, har de tatt sine lange steg inn i en digital kultur. En “fremmed” kultur uten resonans i det “det etablerte”.

Hvilken ballast! De har har vunnet erfaringer og kunnskap — og knekket kulturelle koder — som fremtidens næringsliv og samfunn vil ha. Som de sårt trenger.

En kapital å bygge på…

Vi kan bygge på de talenter som mange av de 100.000 har. Talenter vi har undervurdert og sett bort fra — gjennom en hel skolegang. Det er den grunnleggende filosofien bak “Digital freelancer” — som nå lanseres som et utviklingsprogram for unge, talentfulle og digitale mennesker.

Digital freelancer blir ikke en skolebenk. Det blir en grenseløs arena der talenter, it-bedrifter, eksperter og akademia jobber sammen om prosjekter og oppdrag fra bedrifter og samfunn. I dette miljøet utvikles ferdigheter og kompetanse. I dette miljøet næres kreativitet, samarbeid og ny kunnskap. Det blir en arena der talentene får nærkontakt med bedrifter, bedriftsledere og akademia: Talentene inviteres over dørstokken til fremtidens arbeid, innovasjon og kompetanse!

Digital freelancer lanseres 10. august 2016.