Riksdagspartierna maktlösa i digital, regional, opinionsbildning

I sociala medier råder en ny medielogik. I Skåne är riksdagspartierna dåliga på skapa spridning av sina budskap. Makten över den sociala dagordningen ligger hos andra aktörer.

Den sociala medielogiken skiljer sig från det traditionella. Historiskt sätt har en nyhetshändelse karaktäriserats av ett dramatiskt ämnen eller händelse i sig. I sociala medier utmärker sig en nyhet däremot av mängden engagemang som den uppbådar.

Makten över den sociala dagordningen avgörs därmed av förmågan att skapa spridning av sina egna inlägg och artiklar. Vi kallar den för delningsmakten.


I Skåne är riksdagspartierna dåliga på att skapa spridning av sina regionala budskap.

I Skåne är riksdagspartierna dåliga på att skapa spridning av sina regionala budskap. Inget av dem har lyckats särskilt bra, trots tider av breda konfliktlinjer.

Störst spridning får Sverigedemokraterna. Inte helt förvånande med tanke på det rådande nätklimatet. Näst störst spridning får Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Minst spridning får Centerpartiet vars inlägg i genomsnitt delas noll gånger.

Genomsnittligt antal delningar per inlägg (senaste 100 inläggen). Klicka här för interaktiv graf.
Partiernas regionala kommunikationsansvariga behöver däremot inte leta länge för att hitta ett bra exempel på opinionsbildning i sociala medier.

Partiernas regionala kommunikationsansvariga behöver däremot inte leta länge för att hitta ett bra exempel på opinionsbildning i sociala medier. Facebooksidan Öresundsrevolutionen opinionsbildar nämligen sedan december 2015 kring de ID-krav som plågar Öresundsregionen.

Öresundsrevolutionen har en betydligt större makt än riksdagspartiernas regionala sidor över den sociala dagordningen. Sidans inlägg delas i genomsnitt 16 gånger per inlägg. Grafen nedan visar dessutom på Öresundsrevolutionens (grå linje) förmåga att konsekvent skapa spridning.

Antal delningar (senaste 100 inläggen). Klicka här för interaktiv graf.

Riksdagspartiernas skånska kommunikationsavdelningar bör alltså ta tillvara på den här möjligheten att profilera sig och bilda opinion i frågor som präglar regionen. Öresundsrevolutionen har redan visat vägen.