Ehealth bij Mondriaan: veelzijdig en in opmars

Rita Bastings
Online therapie in combinatie met persoonlijk contact met de behandelaar, we kunnen er niet meer omheen.

Rita Bastings is adviseur Personeel, Opleiding en Communicatie bij Mondriaan. De instelling in Zuid-Limburg werkt inmiddels al ruim 5 jaar samen met Minddistrict en is sinds eind 2013 lid van het Gx netwerk.

Mondriaan gebruikt ehealth binnen de instelling op meerdere manieren: zowel in preventie, behandeling als begeleiding. Rita vertelt over deze brede inzet en geeft tips over het starten met ehealth.

Preventie: mantelzorgers

Sinds kort is de module ‘Zelfhulptraining voor mantelzorgers’ via de website van Mondriaan toegankelijk voor iedereen. De module helpt mantelzorgers om beter grenzen aan te geven, beter te leren communiceren en de balans te vinden tussen draagkracht en draaglast.

‘Deze zelfhulptraining is vrij beschikbaar voor alle mantelzorgers,’ legt Bastings uit. ‘De module kan ook worden begeleid door hulpverleners, maar deze aangepaste versie leek ons een goede aanvulling.

Als mantelzorgers goed in hun vel zitten hebben onze cliënten daar ook baat bij.

Behandeling: blended

‘Blended behandelen, zo heet het als face to face contact met hulpverleners gecombineerd wordt met ehealth,’ legt Bastings uit. Volgens haar is dat de toekomst. ‘In de GGZ zullen we steeds meer mensen moeten gaan helpen in minder tijd. Dat gaat ons alleen lukken als patiënten door middel van ehealth zelf actiever zijn in hun behandeling.’

Volgens Bastings reageren cliënten goed op de online modules die in de online behandelomgeving van Mondriaan worden aangeboden.

Wat helpt is dat er veel gebruikgemaakt wordt van filmpjes. En ervaringsdeskundigen lichten bijvoorbeeld de oefeningen in de modules toe. Daar kan de cliënt zich mee identificeren.

Begeleiding: beschermde woonvorm

‘Wij zijn ehealth ook gaan uitbreiden naar begeleiding’, vertelt Bastings. Mondriaan heeft 9 beschermde woonvormen. Als 1 van de weinige GGZ-organisaties traint Mondriaan de woonbegeleiders om bewoners ook online begeleiding aan te bieden. Ook in begeleiding worden modules ingezet, zoals ‘Beter leren slapen’ en ‘Leren omgaan met je vrije tijd’.

De bewoners zeggen door de modules meer grip te hebben op dingen waar ze mee zitten. En, heel belangrijk, ze geven aan het leuk te vinden om op deze manier te werken.

Starten met ehealth

Als je op een succesvolle manier ehealth in je organisatie wilt introduceren, moet je het op meerdere niveaus insteken,’ vertelt Bastings. ‘Medewerkers wil je trainen. Werken met ehealth is namelijk niet ingewikkeld, maar wel anders. En je hebt een projectteam nodig dat zorgt voor facilitering, overzicht en verbinding.’

Voor instellingen die met ehealth willen gaan werken, heeft Rita Bastings een duidelijk advies: ‘Bezoek een instelling die al langere tijd ehealth toepast. En vraag het projectteam en een eindgebruiker om jou en je medewerkers te vertellen hoe het werkt. Daardoor word je veel eerder overtuigd en kun je makkelijker de meerwaarde en toepassing zien. Dat is de kracht van ervaring.’

Like what you read? Give Albertje Breitsma a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.