Vaardigheidstraining trauma

In 2015 is door de Gx de module ‘Vaardigheidstraining trauma’ ontwikkeld.
Met deze module is het mogelijk om cliënten die last hebben van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis een (deels) online behandeling te bieden.

De module werd ontwikkeld in samenwerking met het Top Referent Trauma Centrum van GGZ Eindhoven. Bovendien was een team van 4 ervaringsdeskundigen gedurende de ontwikkeling nauw betrokken bij de inhoud en vorm van de vaardigheidstraining.

Een illustratie uit de module

Een belangrijke wens was dat de toon van de vaardigheidstraining hoopgevend, maar tegelijk realistisch moest blijven. Ook gaven de ervaringsdeskundigen aan dat een gevoel van veiligheid ook online voor hen extra belangrijk is.

Dit resulteerde in de ontwikkeling van illustraties die voldoende afstand bewaren tot de heftige gebeurtenissen die de doelgroep heeft meegemaakt. Daarnaast zijn tekst, illustraties en animaties luchtig en met een vleugje humor, zonder dat de inhoud voorbij gaat aan de complexiteit van de klachten. Want: ‘mijn klachten mogen dan ingewikkeld zijn, ik wil ook een behandeling die gewoon leuk is om te volgen’, aldus één van de ervaringsdeskundigen.

Mijn klachten mogen dan ingewikkeld zijn, ik wil ook een behandeling die gewoon leuk is om te volgen.

Combinatie van technieken

De vaardigheidstraining trauma is ontwikkeld voor volwassenen die in hun dagelijkse leven last hebben van de gevolgen van één of meerdere traumatische gebeurtenissen. De vaardigheidstraining is gebaseerd op een combinatie van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht werken en de positieve psychologie (ACT & Mindfulness).

Startmodule

In de startmodule geeft de cliënt aan welke kenmerken van een trauma hij of zij bij zichzelf herkent. In de laatste sessie kan de cliënt aangeven waar hij of zij (online) aan zou willen werken.

De eerste twee submodules waar cliënt en behandelaar voor kunnen kiezen

Submodules

Aan de hand van de startmodule kan de rest van de (online) behandeling worden ingericht. Hiervoor kan worden gekozen uit vier submodules

In elke sessie krijgt de cliënt informatie en gaat hij of zij aan de slag met oefeningen. Elke sessie bevat meerdere filmpjes van ervaringsdeskundigen of behandelaren die de sessie nader toelichten.

Submodule 3 en 4 waar cliënt en behandelaar voor kunnen kiezen

Dagboeken

Bij de vaardigheidstraining trauma zijn 2 dagboeken ontwikkeld. Deze zijn via de Minddistrict App in te vullen op tablet of mobiele telefoon.

Met behulp van de ‘Window of Tolerance app’ kan de cliënt zijn of haar spanningsklachten registreren en bijhouden welke vaardigheden uit de training het beste voor hem of haar werken.

Het bijhouden van inspirerende momenten via de Minddistrict App

In de ‘Inspiratie momenten app’ verzamelt de cliënt met behulp van tekst en foto’s momenten die hem of haar inspireren. Van een mooie lucht tot een grappig stripje en van een lekker recept tot een rustgevend liedje: in de app creëert de cliënt een eigen inspiratieplek die hij of zij als hulpmiddel kan gebruiken om moeilijke momenten tijdens de training beter te doorstaan.