credit: Josh Applegate | Unsplash

Bez příručky

Důležité je to, co se děje bez instrukcí

Pracuj tak, aby nebylo možné pro popis tvé činnosti vytvořit příručku. Čím to bude snazší, tím větší je šance, že jsi jen řádek a hodnota v tabulce a vzorci.

Klíčem je být ale proměnou, x nebo y, které se vždycky mění podle toho, co je zrovna v týmu potřeba, kde je nutné něco dotáhnout, obratem zasáhnout, uklidnit své lidi v týmu nebo získat čas u klienta. Udělat ty kroky, které znamenají, že zůstanete ve hře.

Zápasy se hrají na více typech povrchů, za jakéhokoli počasí a proti různým soupeřům. Být pilířem znamená, že za všech okolností se s tebou počítá do hry. Nejsi nejlepší ve všech, ale prostě musíš být na místě, aby se věci staly.

A na to příručka neexistuje, je to o řešení problémů, adaptaci. Na tohle nedostaneš od vedení návod a naopak ani vedení nedokáže návod a tutorial vytvořit. Tohle je nepřenositelné. Lze to rozpoznat, když to vidíme u druhých, nechá se na to ukázat jako use case. Ale nenechá se to zkomprimovat do pár vět a odstavců, aby toho byl schopný kdokoli další tak, že mu to předáte v pár bodech na papíře.

Bez příručky znamená, že neděláte práci, kterou máte v popisu, nebo kterou jste si definovali se šéfem při přijímacím pohovoru. Bez příručky znamená, že ze své pozice se dotýkáte navazujících činností, jste pro své klienty průvodci a pro své kolegy děláte práci jasnější, přimočařejší. Dáváte jim možnost pochopit úkol.

Někdy uděláte o krok víc, jindy neodpustíte ani chlup mimo rámec. V jedné situaci se pevně držíte pravidel, jindy jsou rules spíše lehkým vodítkem. Na tohle ti nikdo jasný tutorial nedá a rozhodnutí je na tobě. Příručka neexistuje, rozhodnutí a postoje jsou na tobě a je dobré (nutné) se toho ujmout. Pravě to je klíčovou proměnou, když jde o úspěsné i neúspěšné projekty. Ty úspěšné se rozhodují v mezerách a skulinách při komunikaci inhouse nebo s klientem.

Like what you read? Give Lukáš Rosulek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.