Image agentury vs promo lidí uvnitř

Klienti práci zadávají do agentury, ale agentura sama o sobě produkty nevytváří.

Tvůrci jsou samotní jednotlivci, jen úzká vybraná skupina lidí, které tvoří na celku 2–10% celkového počtu agenturního osazenstva.

Na projektu dělá jeden creative director, ne celá agentura, jeden art designer, ne celá agentura… jeden account — ne celá agentura, jeden, dva PHPkáři, ne armáda.

Proto samotní jednotlivci by se měli starat o svoje promo — copywriteři se svými blogy, designéři se svými portfolio stránkami, accounti mít přehled o kampaních, klientech, projekťaci o tech záležitostech a obtížíš s časem.

Je na nás samotných dělat sami sobě super promo, jak si žijeme a tvoříme v daném projektu a v celé agentuře, jaký je nás pohled na ní a v ní.

Agenturní image by se měla ukazovat jako ekosystém. Jaké prostředí připravují svým lidem uvnitř zdí.

Leadeři údávají tón, jakým hovoří ven směrem ke klientům. Agentura je prostor, v kterém se pohybují skvělá zvířata — jednotlivci. Image zebry, lva nebo buvola — to je pak už na individualitách.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.